Ustvarjamo in plemenitimo ambiente že od leta 1665. V dolgoletni tradiciji Rogaška s privlačnimi ter sodobnimi kristalnimi izdelki plemeniti naše domove ter ponuja nepozabna darila, ki nikoli ne izgubijo sijaja.

STEKLARNA ROGAŠKA D.O.O.
ULICA TALCEV 1
3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA

 

ID ZA DDV: SI46716343

  /  PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE – Rogaška in Barcaffe

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre “NAGRADNA IGRA️ Rogaska in Barcaffe“ (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Steklarna Rogaška d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina. (v nadaljevanju »organizator«).

Nagrado podarja podjetje Steklarna Rogaška.

2. SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri smejo sodelovati polnoletne fizične osebe, ki so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so že pridobili svojo davčno številko.

Sodelujoči v dotični nagradni igri ne sme biti pravna oseba in ne sme biti zaposlen v Steklarni Rogaška.

3. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri ki traja med 6.9.2022 30.9.2022, lahko sodelujejo vsi posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena in ki bodo v času do. 30.9.2022 upoštevali naslednje pogoje.

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči posameznik:

– vpisati svoj ime in priimek ter e-naslov v obrazec za prijavo

Kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri se šteje tudi strinjanje sodelujočega z navedenimi pravili nagradne igre. Smatramo, da je sodelujoči seznanjen s pravili nagradne igre in se z njimi strinja s tem, ko v nagradni igri sodeluje.

4. ČASOVNI POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala v obdobju 6.9.2022 30.9.2022.

5. IZBOR NAGRAJENCA

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v roku treh dni po zaključku nagradne igre z naključnim žrebom izžrebal nagrajenca in ga razglasil svoji Facebook strani Rogaska1665 in ga preko e-pošte pozval k prevzemu nagrade.

Žrebanje bo izvedeno na naslovu organizatorja v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo bodo sestavljali zaposleni v Steklarni Rogaška d.o.o.

6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Organizator nagradne igre bo nagrajenca takoj po žrebu razglasil v objavi na Facebook strani Rogaska 1665 ga pozval, da se odzove v zasebnem sporočilu na omenjeni Facebook strani in sporoči svoj domači naslov, kontaktno telefonsko številko, EMŠO in davčno številko.

V kolikor se na poziv v objavi nagrajenec v roku 7 delovnih dni ne odzove, se žreb ponovi in se o prejeti nagradi obvesti novega izžrebanca.

7. PREVZEM, PRENOS IN KORIŠČENJE NAGRADE

Nagrada se nagrajanecu ne podeli, če ta:

– ne posreduje vseh zahtevanih podatkov, vključno z davčno številko, ali če posreduje napačne
podatke,
– pisno ali ustno izrazi, da se nagradi odpoveduje,
– ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri,

Nagrade ni mogoče pri organizatorju zamenjati za drugo nagrado.