Ustvarjamo in plemenitimo ambiente že od leta 1665. V dolgoletni tradiciji Rogaška s privlačnimi ter sodobnimi kristalnimi izdelki plemeniti naše domove ter ponuja nepozabna darila, ki nikoli ne izgubijo sijaja.

STEKLARNA ROGAŠKA D.O.O.
ULICA TALCEV 1
3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA

 

ID ZA DDV: SI46716343

  /  Za zaposlene

Obvestilo za zaposlene dne 30.5.2023

Spoštovani,

Z največjim veseljem vas vabimo k sodelovanju pri MyFiskars, načrtu delniškega varčevanja za zaposlene skupine Fiskars za obdobje 2023-2026. Evli Alexander Incentives Oy (EAI) so bili izbrani za skrbnika MyFiskars.


Pri MyFiskars lahko prihranite del svoje neto plače, ki jo lahko uporabite za nakup Fiskarsovih delnic. V zameno za vašo zavezo vam bo Fiskars za vsaki dve kupljeni delnici podaril eno brezplačno primerljivo delnico (bruto pred davkom), če boste obdržali prvotno kupljene delnice in ostali zaposleni v skupini Fiskars do konca obdobja razpolaganja (konec junija 2026). Sodelovanje je prostovoljno.

V prilogi lahko najdete uradno vabilo, v katerem so navedeni najpomembnejši vidiki programa MyFiskars 2023-2026. Več informacij lahko najdete na portalu MyFiskars.


Če se želite prijaviti, morate do 16. junija 2023 do 23.59 (po srednjeevropskem času) izvesti naslednje korake

 • Novi uporabniki portala se morajo prijaviti preko registracijske strani na naslovu https://incentive.online/fiskars/registration Če ste že uporabnik portala, se lahko prijavite preko https://incentive.online/fiskars Za registracijo in prijavo lahko uporabite svoje poverilnice Fiskars (SSO).
 • Na portalu MyFiskars najdete vsa ustrezna gradiva MyFiskars, vključno s pravili MyFiskars. Pred vpisom se seznanite z gradivom, da boste dobro razumeli načrt.
 • Na strani za vpis morate:
  • izbrati znesek prihrankov za obdobje varčevanja MyFiskars 2023-2026,
  • potrditi, da ste prebrali ustrezno gradivo MyFiskars,
  • prebrati in podpisati pogodbo o naložbi in pogodbo stranke ter
  • potrditi svojo udeležbo z izbiro možnosti Sprejmi.
 • Račun pri Evli Plc bo za vas odprt samo za namene uporabe storitve MyFiskars. Priložena so navodila za postopek odpiranja računa.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z MyFiskars ali portalom MyFiskars, si oglejte obsežen dokument vprašanje in odgovorov, ki ga najdete na portalu in na Intranetuskupine Fiskars. Z nami lahko stopite v stik tudi preko e-maila na naslovu fiskars.incentive@eai.fi ali preko funkcije klepeta na portalu MyFiskars (od 10 do 16 ure po srednjeevropskem času; angleščina, finščina ali švedščina).


S spoštovanjem,

Evli Alexander Incentives Oy

Tukaj najdete: MYFISKARS VABILO K SODELOVANJU
ter navodila: Navodila za postopek odpiranja računa Evli

Obvestilo za zaposlene dne 27.1.2023

V tem tednu smo podpisali 3 anekse k Podjetniški kolektivni pogodbi in sicer:

 • Aneks št. 7, ki ureja organiziranje pripravljenosti na delo
 • Aneks št. 8, ki definira proizvodni bonus
 • Izplačilo 22.12.2023
 • Spremljanje rezultatov v času od 1.12.2022 do 30.11.2023
 • Cilji in način obračuna nagrade po mesecih za december 2022 so enaki kot vlanskem letu
 • Cilji in nagrada za merjeno obdobje v 2023 je dogovorjena kot sledi:
Naziv Delež / vrednost Delež / vrednost Delež / vrednost Delež / vrednost Delež / vrednost
Cilj: Izplen vroči del 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0%
Nagrada po mesecih na zaposlenega (bruto v EUR) 13 26 39 52 65
Izmet hladni del 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5%
Nagrada po mesecih na zaposlenega (bruto v EUR) 8 17 25 33 41

Novost je, da se nagrada merjena v obdobju od 1.1.2023 dalje obračunana v bruto zneskih ter je izplačilo vezano na doseganja norm, ki se ugotavlja kot povprečje doseganja norme na ravni Organizacijske enote za obračun Nagrade po mesecih (»Organizacijska enota«).

Organizacijske enote na ravni katerih se upošteva doseganje norm so:

 • Ročna vroča proizvodnja
 • Strojna vroča proizvodnja
 • Dodelava
 • Dekoracija
 • Pakirnica
 • Ostalo

Zaposleni so razporejeni v posamezne Organizacijske enote glede na delovni proces, ki ga opravljajo. Razpredelnica, iz katere je razvidno, kateri oddelki so umeščeni v posamezno Organizacijsko enoto je priloga tega obvestila.

Nagrada po mesecih se za posameznega delavca obračuna glede na povprečno doseganje
norme Organizacijske enote, v katero je delavec umeščen in sicer

Doseganje norm Odstotek nagrade po mesecih
100% 100%
99% 97%
98% 94%
97% 91%
96% 88%
95% 85%
94% 80%
93% 75%
92% 70%
91% 65%
90% 60%
89% 55%
88% 50%
87% 45%
86% 40%
85% 35%
84% 30%
83% 25%
82% 20%
81% 15%
80% 15%
79% 5%
78% 0%

Aneks št. 9, ki ureja dogovor o dvigu plače in regresu v letu 2023

 • zaposlenim, katerih plače so vezane na kolektivno pogodbo, se s 1.1.2023 dvigne osnovna plača za 11%
 • Regres, ki bo izplačan na dan 15.6.2023 znaša 1600 EUR

S tem dogovorom so se uredila vsa plačila za delo v sistemu Rogaška za celotno leto 2023 tako, da področje plačila za delo v letu 2023 ne bo več predmet kolektivnih pogajanj.

Slednje pomeni tudi, da se znotraj leta 2023 ne bodo povečevala nadomestila za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, ter znesek, ki ga delodajalec nameni delavcem za malico. Ob povišani ceni malice, ki jo bo delodajalec od 1.2. 2023 plačeval ponudniku malic, bo to pomenilo, da bomo delavci prejeli manjšo razliko za malico, ki je obračunana pri plači.

Vsi trije aneksi so na voljo skupaj s tem obvestilom, do njih pa lahko dostopate tudi preko spleta https://steklarna-rogaska.si/za-zaposlene/ ali zanje zaprosite pri svojem nadrejenem ali v kadrovski službi.

Oddelek/SM Department/CC Organizacijska enota za obračun
AVT. BRUŠENJE IN STROJNO ČIŠČ. Autocutting & Robot Belting Dekoracija
DEKORACIJA Decoration Dekoracija
DODELAVA Crystal Finishing Dodelava
KADROVSKA SLUŽBA Human Resources Ostalo
KAKOVOST Quality Ostalo
KISLINSKO POLIRANJE Acid Polishing Dekoracija
KONČNA KONTROLA IN POPRAVILO Final QC & Repair Dekoracija
KONTROLA KAKOVOSTI Quality Control Dodelava
OPERATIVNA LOGISTIKA Logistics Ostalo
PAKIRANJE BRUŠENEGA KRISTALA Cut Crystal Packing Room Pakirnica
PAKIRANJE IN POPR. GLAD.KRIST. Blank Crystal Packing & Repair Dodelava
PLANIRANJE IN NABAVA Planning & Purchasing Ostalo
POLIRANJE IN SEST.NOV.MOD Polishing and Assembly of New Models Ostalo
POPRAVILO IN VZDRŽ. MODELOV Repair&Maintenance Of Models Ostalo
PRIPRAVA ZMESI IN ČREPINJ Batch Preparation Strojna vroča proizvodnja
RAČUNOVODSTVO IN FINANCE Finance Ostalo
RAZVOJ EMBALAŽE Packaging Development Pakirnica
RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV NPD Ostalo
RAZVOJ ORODIJ Mould Engineering Ostalo
ROČNA PROIZVODNJA Manual Hot End Ročna vroča proizvodnja
ROČNA PROIZVODNJA EMBALAŽE Manual Packaging Pakirnica
ROČNO BRUŠENJE IN GLAJENJE Manual Cutting & Belting Dekoracija
SERVISNE DEJAVNOSTI Maintenance Ostalo
ROČNO BRUŠENJE IN GLAJENJE Manual Cutting & Belting Dekoracija
SERVISNE DEJAVNOSTI Maintenance Ostalo
SKLADIŠČE EMB. IN POLIZDELKOV Blank Warehouse & Packaging Storage Ostalo
SKLADIŠČE EMBALAŽE KOZJE Packing Warehouse Kozje Pakirnica
SKLADIŠČE GOTOVIH IZDELKOV Finished Product Storage Ostalo
SKLADIŠČE MATERIALA Material Storage Ostalo
STROJ.IZDELAVA ORODIJ KLASIČNA Mechanical Tool Production Ostalo
STROJNA IZDELAVA ORODIJ CNC Mechanical Tool Production CNC Ostalo
STROJNA PROIZVODNJA Machine Hot End Strojna vroča proizvodnja
STROJNA PROIZVODNJA EMBALAŽE Machine Packaging Pakirnica
TRANSPORT IN ČIŠČENJE Transportation & Cleaning Ostalo
VODSTVO IN ADMINISTRACIJA Rogaska Factory Management & Adm. Ostalo
VODSTVO PROIZVODNJE STEKLA Glass Manufacturing Management Povprečje organizacijskih enot, ki jih vodi
VZPD IN EKOLOGIJA Health and Safety Ostalo

Obvestilo za zaposlene dne 9.11.2021

Na podlagi člena 148 Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1), in člena 43 Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/2013, s spremembami, v nadaljevanju KPD) vas družba

STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Jim Joseph Walsh (v nadaljnjem besedilu »Delodajalec«)

obvešča,

da bo skladno z določbami člena 148 ZDR-1, člena 30 KPD ter člena 10(11) Podjetniške kolektivne pogodbe Steklarne Rogaška z dne 8.8.2018 v družbi z 5.11.2021 uvedena začasna neenakomerna razporeditev oziroma prerazporeditev delovnega časa zaradi zvečanega obsega dela, ki ni bilo predvideno z letnim koledarjem.

V času trajanja začasne neenakomerne razporeditve oziroma prerazporeditve delovnega časa se bo upošteval poln delovni čas kot povprečna obveznost v obdobju 12 mesecev, z začetkom od vključno novembra 2021.

Delavci bodo o individualni prerazporeditvi obveščeni preko mesečnih/tedenskih razporedov dela, tako kot je to običajno v posameznem oddelku.

Delodajalec bo s tem obvestilom seznanil tudi delavce, in sicer z objavo na oglasni deski, na običajen način pri delodajalcu, najkasneje en dan pred uvedbo prvih prerazporeditev delovnega časa.

 

Rogaška Slatina, 1.11.2021

(Objavljeno na oglasni deski dne 9.11.2021)

Obvestilo za zaposlene dne 6.11.2021

Na podlagi člena 148 Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1), in člena 43 Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/2013, s spremembami, v nadaljevanju KPD) vas družba

STEKLARSKI HRAM d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Risto Gaggl (v nadaljnjem besedilu »Delodajalec«)

obvešča,

da bo skladno z določbami člena 148 ZDR-1, člena 30 KPD ter člena 10(11) Podjetniške kolektivne pogodbe Steklarne Rogaška z dne 8.8.2018 v družbi z 5.11.2021 uvedena začasna neenakomerna razporeditev oziroma prerazporeditev delovnega časa zaradi zvečanega obsega dela, ki ni bilo predvideno z letnim koledarjem.

V času trajanja začasne neenakomerne razporeditve oziroma prerazporeditve delovnega časa se bo upošteval poln delovni čas kot povprečna obveznost v obdobju 12 mesecev, z začetkom od vključno novembra 2021.

Delavci bodo o individualni prerazporeditvi obveščeni preko mesečnih/tedenskih razporedov dela, tako kot je to običajno v posameznem oddelku.

Delodajalec bo s tem obvestilom seznanil tudi delavce, in sicer z objavo na oglasni deski, na običajen način pri delodajalcu, najkasneje en dan pred uvedbo prvih prerazporeditev delovnega časa.

 

Rogaška Slatina, 1.11.2021

(Objavljeno na oglasni deski dne 6.11.2021)

Novi ukrepi

Vlada je sprejela naslednje ključne ukrepe iz odlokov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covida-19:

 • pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil za prebolevnost, cepljenje ali testiranje,
 • spremenjena je starostna meja za izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT. Tako je starostna meja znižana na 12. let in ne več 15. let, kot je veljalo doslej,
 • med izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT sodijo vsi, ki prihajajo na cepljenje proti covidu-19 in gripi ter tisti, ki prihajajo na testiranje na okužbo z novim koronavirusom,
 • na vsakega obiskovalca trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami mora biti zagotovljenih 10 kvadratnih metrov površine, na vhodu v trgovino pa mora biti zapisano največje možno število uporabnikov, ki so lahko hkrati v trgovini,
 • s 15. novembrom 2021 bodo dijaki in učenci začeli izvajati hitro antigensko samotestiranje v šolah trikrat tedensko, pri čemer bodo v lekarnah lahko pridobili 15 testov na mesec,
 • zaradi lažje dostopnosti testov je stroka predlagala financiranje testov iz proračuna, zato bodo tako hitri antigenski testi kot hitri antigenski testi za samotestiranje brezplačni,
 • kot zaščitna maska se prizna in uporablja kirurška maska ali maska tipa FFP2. Maske iz blaga niso več certificirane za uporabo na predpisanih mestih,
 • izvajanje gostinske dejavnosti je dovoljeno, če se izvaja prisotnim v sedečem režimu med 5. uro in 22. uro. Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati prisotni v prostoru,
 • obratovanje gostinskih lokalov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ni dovoljeno. Obratovanje diskotek in podobnih dejavnosti v času veljavnosti odloka ni dovoljena,
 • začasno je prepovedano zbiranje ljudi, oziroma je zbiranje dovoljeno, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
 • začasno so prepovedane vse javne prireditve, javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti, razen če ni v odlokih ali drugih aktih Vlade RS določeno drugače;
 • javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT,
 • javne športne prireditve so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT,
 • kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask in vzdrževanju medsebojne razdalje 1,5 metra.

Odlok prične veljati 8. 11. 2021, razen v delu, ki začne veljati 15. 11. 2021, in ki se nanaša na testiranje v šolah tri krat tedensko.

Minister za zdravje je tudi povedal, da se v javni upravi uvaja delo od doma tam, kjer je to mogoče, takšna organizacija dela pa se priporoča tudi vsem drugim delovnim organizacijam, kjer je to možno.

Obvestilo o samotestiranju dne 2.11.2021

V ponedeljek, 1. novembra, so začeli veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Po novem velja, da se je treba s HAG testi pri opravljanju dejavnosti (samo)testirati na 48 ur in ne na 7 dni.

Samotestiranje za  necepljene osebe je v Steklarni Rogaška organizirano : 

v objektu Steklarski hram in sicer – sejna soba v pritličju:

–           V ponedeljek, sredo in petek  od 05.00 do 08.00  in od 12.00 do 15.00 ure

–           za osebe, ki prihajajo na delo  z začetnico priimkov od A do K v sobi prve pomoči

–           za osebe, ki prihajajo na delo z začetnico priimkov od M do Ž v spodnji sejni sobi

–           za osebe, ki odhajajo z dela v  sejni sobi v prvem nadstropju

 1. a)         Osebe, ki so  v službi med vikendom, pa jim poteče 48 urni rok testiranja, testiranja opravijo pri svojem delovodji.
 2. b)         V obratih v Kozjem in v Rogatcu samotestiranje izvajajte v ponedeljek, sredo in petek v jedilnicah  pred pričetkom dela.

Maske so obvezne v vseh prostorih, kjer prihaja do medosebnega stika, tudi za cepljene in prebolevnike.

Obvestilo o samotestiranju dne 2.11.2021

NAŠ GLAS

Naš glas November 2021.

POSEBNO OBVESTILO

Pojasnilo glede vstopa v naši prodajalni: vstop samo z izpolnjenim pogojem PCT – kjer kot pogoj Test velja samo HAT narejen v zdravstvenem domu in ni starejši od 48 ur.

 1. Zaradi vladnega odloka, da morajo vsi zaposleni izpolnjevati enega od pogojev PCT (prebolevnik (do 6 mesecev po okužbi), cepljen, testiran) je skladno s tem Ministrstvo izdalo odlok, da je vstop v podjetje in s tem delo možno tudi s tako imenovanim nadzorovanim samotestiranjem vsakih 7 dni. Še enkrat ta test velja samo za vstop v podjetje in delo na delovnem mestu.
 2. Vezano na ta vladni odlok torej z negativnim testom, ki ste ga opravili sami doma ali v podjetju vstop v naši trgovino ni možen.

Za jesensko prodajno akcijo bo veljala izjema oziroma posebna pravila:

 • V času akcije bo za zaposlene vstop v trgovino Outlet možen skozi vhod iz kroga steklarne (ne glavni vhod), na ta način bomo omogočili nakup tudi vsem tistim, ki se samotestirate enkrat tedensko
 • Maska je obvezna, maska mora prekrivati tudi nosni del obraza
 • Razkužimo roke ob vstopu in izstopu
 • V trgovini je lahko naenkrat samo 10 oseb
 • Prodajalna bo 18. in 19. 10. zaprta za ostale stranke

 

Dragi sodelavci!

V ponedeljek, 20.9.2021, bomo v Steklarni Rogaška ponovno  izvedli DAN VARNOSTI – SAFETY DAY 2021! Geslo letošnjega dneva je  Združimo moči za boljšo varnost!

Tudi letos bomo  govorili o  tem, kaj lahko vsak sam  stori za ohranitev zdravja  na svojem delovnem mestu in doma.  Sprejeli bomo osebne  zaveze za dejanja, s katerimi bomo varovali svoje zdravje.

Seznanili vas bomo s Politikami skupine Fiskars, ki nas zavezujejo k zagotavljanju varnosti na delovnih mestih, k izpolnjevanju okoljskih zahtev in k zagotavljanju kakovosti naših izdelkov in storitev.

Naj bo ponedeljkov Dan varnosti  dan, ko si bomo obljubili, da bomo pazili na sebe in ne bomo ogrožali zdravja sebi ali  drugim pa naj bo to  v službi  ali doma.

Prosim, da sporočilo posredujete tudi sodelavcem, ki nimajo dostopa do interneta.

mag. Ksenija Čuješ

Direktorica službe za kakovost, VZPD in ekologijo/QEHS manager

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Navodila za izvajanje

Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT pogoj) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v Steklarni Rogaška d.o.o.

Spoštovani sodelavci!

Ker se bolezen Covid -19 vedno bolj širi, je vlada predpisala odlok o načinu preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev na delovnih mestih v vseh gospodarskih dejavnostih. Tudi v Steklarni Rogaška se moramo organizirati in izvajati preverjanje PCT pogojev za vse zaposlene.

V podjetju imamo že okoli 60% prebolelih ali precepljenih oseb, toda še vedno je veliko tistih, ki se še niste cepili. Za necepljene in neprebolele je vlada predpisala presejalno samotestiranje z HAG testi 1x tedensko v delovnem okolju ali doma.

Teste mora zagotoviti podjetje. Zaradi sledljivosti izvajanja testov bomo samotestiranje izvajali v podjetju.

Navodila so naslednja :

Preverjanje pogoja o cepljenosti ali prebolelosti za cepljene ali prebolele

Cepljeni ali preboleli boste svojim vodjem oddelkov na vpogled predložili potrdilo o cepljenju ali potrdilo o prebolelosti. Preboleli predložite pozitiven rezultat PCR testa, ki ne sme biti mlajši od 10 dni in starejši od 180 dni.

Vaš vodja bo v svoji evidenci označil, da ste predložili dokazilo in datum pregleda dokazila, vi pa se boste podpisali.

Preverjanje potrdil bomo izvedli v sredo, 15.9.2021 in v četrtek, 16.9.2021.

Preverjanje pogoja o negativnem rezultatu testa

Necepljeni ali nepreboleli boste izvedli samotestiranje. Pooblaščena oseba vam bo razdelila teste, vi pa jih boste v skladu z navodili izvedli.

Delovodje posameznih oddelkov bodo pripravili spiske oseb za samotestiranje z rubrikami za datum testiranja, podpis samotestiranca in rezultat testa in jih izročili Daniju Ljuljdjuraju.

Samotestiranje bomo izvajali v sobi prve pomoči po naslednjem urniku:

Ob sredah in četrtkih v dveh terminih:

od 05.00 do 08.00 in od 12.00 do 14.00.

Organizirajte se v skupine po 5.

Na lokacijah Kozje in Rogatec bodo samotestiranje organizirali v skupnih prostorih ob za njih primernih urah ob sredah in četrtkih.

Vsi, ki boste imeli rezultat testa pozitiven, boste napoteni k svojemu osebnemu zdravniku.

Še pravni nauk 

Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji in za katere je pogoj PCT obvezen, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

September 2021

Direktorica službe za kakovost,

VZPD in ekologijo

mag. Ksenija Čuješ

———————————————————————————

Dragi sodelavci!

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 bomo tudi v Steklarni Rogaška pričeli s preverjanjem PCT pogoja. Izpolnjevanje pogoja bomo izvajali enkrat tedensko. Datum preverjanja vam bomo poslali naknadno.

Cepljeni in preboleli boste pogoj dokazovali z dokazili o cepljenju zoper Covid-19 ali z digitalnim EU COVID potrdilom v papirnati ali digitalni obliki ali s potrdilom o prebolevnosti, ki dokazuje, da od zadnjega pozitivnega PCR testa še ni minilo 240 dni.

Necepljeni in nepreboleli boste  PCT pogoj dokazovali s podpisanim evidenčnim listom o negativnem rezultatu samotestiranja. Samotestiranje boste izvajali enkrat tedensko v domačem oklju. Teste bo nabavilo podjetje Steklarna Rogaška in vam jih skupaj z evidenčnim listom izročilo v  domačo uporabo.

Da bomo lahko naročili pravilno število testov prosimo, da teste naročite pri svojih oddelčnih vodjih do petka, 10.9.2021.

 

FINANČNO POROČILO ZA SKUPINO FISKARS

Finančno poročilo je dostopno TUKAJ.

CEPLJENJE V STEKLARNI

Ponovno organiziramo cepljenje v gasilskem domu PGD Steklarna v torek 17.8. od 14.30 do 17.30 – cepivo po izbiri.

Vhod tokrat ni možen iz steklarne, ampak vstopate na vhodu nasproti steklarske šole.

Lahko se cepijo tudi sodelavci iz Hrvaške, ki imajo slovensko zavarovanje in/ali začasno prebivališče v Sloveniji.

Potrdilo za cepljene v gasilskem domu

POTRDILO S QR KODO DOBIMO ŠELE PO DRUGEM ODMERKU CEPIVA PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECAM.  Cepljeni s cepivom Johnson pa prejmejo potrdilo že po prvem odmerku.

Vsi, ki ste se cepili v Gasilskem domu Steklarne Rogaška ste prejeli kartonček na katerega se beleži prvi odmerek in nato še drugi odmerek.

Tisti, ki ste že prejeli drugi odmerek in se šteje, da ste polno cepljeni, si lahko sami natisnete potrdilo preko portala Zvem. Če to ne gre, vam ga lahko natisnejo v vsaki lekarni in pa seveda v Zdravstvene domu, kjer imate osebnega zdravnika. S sabo morate imate kartonček, ki ste ga prejeli na cepilnem mestu, osebno in zdravstveno izkaznico.

Morda pa koga zanima – Cepljenje brez najave v Rogaški Slatini in Šmarju.

SREDA, 11. 8. 2021

ZP ŠMARJE PRI JELŠAH

med 7.30 in 14.00 – Pfizer

ZP ROGAŠKA SLATINA

med 7.30 in 10.00 – Pfizer

med 11.00 in 14.00 – Johnson

ČETRTEK, 12. 8. 2021

ZP ŠMARJE PRI JELŠAH

med 7.30 in 10.00  – AstraZeneca

med 11.00 in 14.00 – Johnson

PETEK, 13. 8. 2021

med 7.30 in 9.00 – Moderna

med 9.00 in 10.30 – Pfizer

med 11.00 in 14.00 – AstraZeneca

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 031 754 247.

Testiranje delovnih migrantov

Pozdravljeni,

Kot kaže se je kar nekaj naši dnevnih delovnih migrantov cepilo, veliko jih živi do 10 km zračne linije od mejne črte med RS in RH in ne rabijo testiranja na 48 ur.

Po zadnjem podatku jih je bilo na testiranju včeraj samo 14. Jutri v četrtek bo zadnjič organizirano testiranje v steklarni. Tisti, ki za prehajanje meje rabi hitri test se bo moral testirati v Zdravstvenem domu Rogaška, Šmarje pri Jelšah ali na hrvaškem.

https://www.zd-smarje.si/images/informacija_javnega_znacaja/ObjavaCOVIDTest1.pdf

NA TEJ POVEZAVI JE URNIK HITRIH TESTIRANJ V ZD ROGAŠKA IN ZD ŠMARJE. TESTIRANJE JE DO 23.8. BREZPLAČNO.

PROSIM SPOROČITE TO SVOJIM SODELAVCEM .

Vlada je danes ponoči uvedla spremembo prehajanja meje za dnevne delovne migrante

23.7.2021

Uvedla je začasno izjemo glede testiranja dnevnih delovnih migrantov in sicer dnevni delovni migranti, ki imajo stalni naslov v RH do 10 km zračne črte od skupne mejne črte med RS in RH se začasno ne rabijo testirati.
Na policiji so poudarili, da bodo striktno preverjali razdaljo in bodo tistega, ki živi več kot 10 km od meje zavrnili. Opozarjajo, da bodo nastajali zastoji na meji. Zato predlagajo, da se še naprej testirajo tudi tisti, ki živijo manj kot 10km od meje.
Vsi, ki živite več kot 10 km od meje se morate še naprej obvezno testirati vsak drugi dan.
Naslednje testiranje bo v nedeljo. Izostanek iz dela zaradi zavrnitve na meji se šteje za neopravičen izostanek.
Da se izognete vsem težavam je najbolje, da se cepite. Če niste prepričani koliko ste oddaljeni od meje se raje testirajte!

Beri več: Ministrstvo za notranje zadeve
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. julija 2021 in velja do vključno 1. avgusta 2021.
Dosedanji pogoji za vstop v Slovenijo ostajajo nespremenjeni. Pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT pa se doda čezmejni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Republike Slovenije in sosednje države, ter se vrača v petih dneh po prehodu meje. Gre za začasno izjemo, ki bo v veljavi predvidoma do 15. avgusta 2021 oziroma najkasneje do 1. septembra 2021.
Kot dokazilo za obstoj delovnega razmerja se upošteva pogodba o zaposlitvi, podpisana izjava delodajalca ali podobno dokazilo, ki utemeljuje delovno razmerje kot razlog za prehajanje meje. Zračna razdalja se določa z uporabo prosto dostopnega strežnika z geografskimi podatki in zemljevidi podjetja Google. Prebivališče v Sloveniji je stalno ali začasno prebivališče, kot ga določa Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ne pa tudi nastanitev v nastanitvenem objektu kratkotrajne narave (npr. nastanitev v hotelih, turističnih objektih, avtokampih in podobnih objektih).

CEPIMO SE IN PREPREČIMO NOVE OKUŽBE S COVID – 19.

Le z zadostno precepljenostjo lahko trajno zaustavimo epidemijo in omejitve gibanja. S cepljenjem lahko

zaščitimo sebe in svoje bližnje pred okužbo in dolgoročnimi posledicami COVIDA – 19. Cepiva so varna in

preizkušena, zelo redki stranski učinki pa blažji in kratkotrajnejši kot posledice bolezni.

Obveščamo vas, da bo ZD Šmarje v sodelovanju z občinami organiziral cepljenje proti COVID-19 in sicer:

V ROGAŠKI SLATINI V PETEK, 23. JULIJA 2021 NADALJUJEMO Z MNOŽIČNIM CEPLJENJEM S CEPIVI PO IZBIRI PFIZER, JOHNSON, MODERNA IN ASTRAZENECA.

Na cepljenje se ni potrebno naročiti.

Lokacije izvajanja množičnih cepljenj: Gasilski dom GD

 • Gasilski dom (GD)  KOSTRIVNICA, 23.7.2021, OD 8.00 DO 10.00
 • GD ROGAŠKA SLATINA, 23.7.2021, OD 10.00 DO 12.00 PRVOMAJSKA ULICA 15A
 • GD STEKLARNA ROGAŠKA, 23.7.2021, OD 14.00 DO 16.00 ULICA TALCEV 1
 • GD SV. FLORIJAN, 23.7.2021, OD 16.00 DO 18.00 SV. FLORIJAN 42

MNOŽIČNO CEPLJENJE z mobilno cepilno enoto na območju občine Rogatec

v četrtek, 22. 7. 2021, med 10.00 in 18.00 uro,

s cepivi po izbiri (Pfizer, Johnson, Moderna in AstraZeneca).

LOKACIJE IZVAJANJA:

GRAJSKA PRISTAVA, Pot k ribniku 4, Rogatec

od 10.00 do 13.00 ure

GASILSKI DOM DONAČKA GORA, Donačka Gora 4c, Rogatec

od 14.00 do 16.00 ure

GASILSKI DOM DOBOVEC PRI ROGATCU, Dobovec pri Rogatcu 35d, Rogatec

od 16.30 do 18.00 ure

Na cepljenje se ni potrebno naročiti. S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Cepljenje je varen in učinkovit način zaščite pred nekaterimi nalezljivimi boleznimi, tudi proti Covid-19. Covid-19 lahko pušča

osebi dolgoročne posledice po preboleli bolezni, ki se lahko kažejo kot brazgotinjenje pljuč, vnetje srčne mišice, možganska kap,

srčni infarkti, odpovedi ledvic, utrujenost, depresija in druge bolezni. Cepljenje nas zaščiti pred samo boleznijo, zgoraj naštetimi

zapleti in dolgoročnimi posledicami bolezni Covid-19.

Proti Covid-19 se je po svetu cepilo že več kot 40 milijonov ljudi in resnih stranskih učinkov cepljenja je bilo zelo malo. Znana je tudi

statistka cepljenja zdravnikov pri nas in sicer se je v Sloveniji cepilo več kot 90 % vseh zdravnikov.

Po oceni strokovnjakov je za posameznika tveganje, da bo utrpel okvaro zaradi cepljenja, bistveno manjše od tveganja, ki bi ga

zanj predstavljala sama bolezen. Zato je naš nasvet, da se nalezemo dobrih navad in se cepimo.

Lea Romih, dr.med., spec

TESTIRANJE IN CEPLJENJE

TESTIRANJA NA COVID 19  ZA DELOVNE MIGRANTE POTEKA DO PREKLICA VSAK DRUGI DAN, TEST NE SME BITI STAREJŠI OD 48 UR OD ODVZEMA BRISA.

JUTRI, 17.7.2021 IN V PONEDELJEK, 19.7.2021, BODO TESTIRANJA NA  COVID 19 POTEKALA  PO NASLEDNJEM RAZPOREDU:

OD 12.00 DO 13.00 ZA DELAVCE, KI SO NA TA DAN PROSTI ALI SO V NOČNI IZMENI

OD 13.00 DO 14.00 ZA DELAVCE, KI PRIHAJAJO NA POPOLDANSKO IZMENO

OD 14.00 DO 15.15 ZA DELAVCE, KI ODHAJAJO IZ JUTRANJE IZMENE

DA NE BI PRIHAJALO DO NEPOTREBNIH ČAKALNIH VRST, VAS PROSIMO, DA SE DRŽITE PREDPISANEGA URNIKA.

!!!! Vsi tisti, ki prihajate na delo v ponedeljek po dopustu, bolniški….. si morate testiranje organizirati na hrvaškem. Prilagam povezavo z urnikom testiranj v Zaboku.

http://www.zzjzkzz.hr/default_obavijest.asp?sid=5601

Vsak neprihod na delo zaradi neopravljenega testa bo smatran kot kršitev delovne obveze. Preden pridete po odsotnosti prvič v službo ste dolžni testiranje opraviti v svoji državi. Ob predložitvi računa vam bomo pri naslednji plači povrnili strošek testiranja.

Da se izognemo težavam pri prehajanju meje in, da zaščitimo zdravje sebe, družine in sodelavcev je pametna odločitev CEPIMO SE IN PREPREČIMO NOVE OKUŽBE. V priponki je urnik cepljenj brez najave. Lahko boste izbirali med cepivi Pfizer, Moderna, Johnson in Astrazeneca.

Na to cepljenje lahko gredo vsi državljani Republike Slovenije in državljani Republike Hrvaške, ki imajo slovensko zdravstveno izkaznico, prebivališče v RS, osebno izkaznico. Za ostale pa še sporočim, če se lahko cepijo v Sloveniji.

https://obcina.rogatec.si/mnozicno-cepljenje/

Vstop v Slovenijo je mogoč tudi ob predložitvi:

– potrdila o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev)*

– potrdila o cepljenju – od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer najmanj 7 dni, cepiva Moderna, Sinovac, Sinopharm ali Sputnik najmanj 14 dni in od prvega odmerka cepiva AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni ali cepiva Janssen najmanj 14 dni,

– potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,

Bodimo odgovorni in storimo vse, da zaustavimo virus in se vrnemo v vsaj približno staro normalnost.

Ne spreglejte tudi brošure z več podatki. Na voljo tukaj.

SREČNE VELIKONOČNE PRAZNIKE

Drage sodelavke in sodelavci,

»Vsem želim srečne in mirne velikonočne praznike! Naj vam bo lepo v krogu svojih najdražjih!

Virus nam je povzročil veliko težav, tako v službi, kot doma. A kljub vsemu je dobra novica ta, da je naša knjiga naročil izjemno polna. Zavedam se, da slednje povzroča različne pritiske, saj moramo izdelati in odpremiti naročila v zahtevanem roku, sicer bodo naše stranke odšle drugam. V steklarni smo čvrsti ljudje in marsikaj zdržimo.

Hvala vsem!

Upajmo, da bo čez nekaj mesecev pandemije konec; in zavedati se moramo, da z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, lahko sleherni izmed nas doprinese k temu in nato bomo lahko uživali v poletnih počitnicah.

Pazite nase in ostanite zdravi! »

Jim

JIM WALSH

Director Crystal and Glass Factories

Fiskars Group

LOCKDOWN

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

na zgornji povezavi si lahko preberete kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno, določene izjeme v času zaprtja države od 1.4. do vključno 11.4. 2020. Prosimo, da se navedenega držite. Posebej opozarjamo na gibanje v kraju dnevnih delovnih migrantov in oseb, ki prihajajo na delo iz drugih statistični regije – DOVOLJEN JE SAMO PRIHOD NA DELO IN ODHOD Z DELA.  Obiskovanje sorodnikov, trgovin… in druženje ni dovoljeno, zagrožena je precej visoka kazen. 7 -dnevno testiranje za dnevne delovne migrante se nadaljuje vsak četrtek po enakem urniku.

Bodimo odgovorni in zdržimo še teh nekaj dni.

Hvala!

OUR VOICE/NAŠ GLAS

Anketa o zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih je dobila novo ime – OUR VOICE, kar v prevodu pomeni NAŠ GLAS.

Svoje mnenje bomo lahko izrazili v času od 7.4. pa do 23.4. 2021. Zelo pomembno je, da se v skupini Fiskars sliši tudi naš glas. Anketa je anonimna.

Vsi, ki imate službeni elektronski naslov boste dne, 7.4. prejeli povezavo na anketo.

Za vse ostale bo izpolnjevanje ankete možno od ponedeljka do petka (v času od 7.4. pa do 23.4. 2021) v Hramu med 12.00 in 15.00 uro, pri upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenje okužbe z novim koronavirusom.

Zagotovljena bo pomoč, tako kot vedno doslej (Valerija Kovač in Jani Novak).

Verjamem, da bomo anketo rešili v čim večjem številu.

Naj se sliši naš glas!!!!

Naj se sliši naš glas!

Anonimna anketa Our Voice (naš glas), namenjena merjenju in izboljšanju zavzetosti, zadovoljstva in uspešnosti, se bo kmalu pričela. Želimo slišati vaše mnenje.

Tisti, ki imate službeni elektronski naslov boste prejeli povezavo preko katere boste lahko rešili anketo. Za vse ostale bo možnost izpolnitve ankete organizirana tako, kot vedno doslej v Hramu. Tokrat z upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Odločitev, ali boste anketo izpolnili, je samo vaša. Prav pa je, da jo izpolnimo in s tem izrazimo svoje pohvale, kritike in predloge. Anketa je strogo anonimna. Nihče v steklarni ali v skupini Fiskars ne bo videl kako je posameznik odgovarjal.

Vključenost in upoštevanje mnenja zaposlenih je eno najpomembnejših področij v skupini Fiskars. Naš cilj je premakniti se k pogostejšemu poslušanju glasu naših zaposlenih.

Prav tako želimo podpreti razvoj ekipe z novimi, bolj sistematičnimi načini ukrepanja na podlagi rezultatov ankete. Anketa Naš glas bo odprta od 7. do 23. aprila 2021. Med letom bomo redno spremljali napredek, da bomo lahko ukrepali na podlagi rezultatov.

»Naš Glas« nam bo dal orodja za boljše razumevanje naših ljudi in življenja v skupini Fiskars. Preko povratnih informacij lahko najdemo razvojne priložnosti in svoje prednosti in pomanjkljivosti. ​

“Vsekakor imamo še prostor za izboljšanje notranje zavzetosti. Zato sem resnično vesela, da imamo zdaj novo, moderno orodje in da lahko drugače pristopimo k dialogu in poslušanju naših zaposlenih. Želim si, da boste vsi uporabili to priložnost in sodelovali pri izpolnjevanju ankete. La tako lahko skupaj dosledno ukrepamo in ustvarimo pozitivne spremembe, “pravi Nathalie Ahlström, predsednica in izvršna direktorica skupine Fiskars.

Vsi vemo, da so angažirani oziroma zavzeti zaposleni običajno navdušeni nad svojim delom; v tem, kar počnejo, najdejo večji smisel, vidijo močnejšo povezavo med svojimi močmi in svojo vlogo ter preprosto bolje delujejo. Zato je nujno ustvariti okolje, kjer se bodo naši ljudje počutili slišane. Želimo si zgraditi kulturo stalnega poslušanja in pogovora, saj je to pot do nenehnega razvoja. Spreminjanje poslovne kulture je stvar nas vseh, vsi imamo svojo vlogo. Od 7. aprila dalje lahko tudi vi sodelujete!

Oddajte svoj glas!

Na tej povezavi je tudi video – poglejte ga.

Testiranje v četrtek, 18.3.2021

Testiranje za dnevne delovne migrante iz RH bo v Hramu v četrtek, 18.3.2021 z začetkom ob 5.40 uri zjutraj (nočna izmena in tisti, ki začnejo z delom ob 7.00 ur). Testiranje se bo izvajalo predvidoma do 15.00 ure. Prosimo, da tisti, ki delate popoldan pridete vsaj 1 uro pred začetkom dela. Test velja od četrtka do četrtka in sicer do ure, ko vam je bil prejšnji četrtek odvzet bris.

Prosimo, da imate s sabo zdravstveno izkaznico.

V kolikor bi imeli kakšen problem v četrtek pri prehajanju meje, ne glede na uro, pokličite Judito 031 612 162.

Še nekaj informacij v zvezi s sporočanjem rezultatov:

 

Osebe, pri katerih bi se izkazalo, da je rezultat brisa pozitiven, obvestimo najkasneje v eni uri po končanem testiranju. Vaše zaposlene lahko obvestite, da je rezultat,  v kolikor telefonskega klica ne bodo prejeli, negativen. Ko bodo rezultati vnešeni v sistem poročanja, bodo vsi testirani prejeli SMS sporočilo s strani NIJZ. Če omenjenega SMS sporočila ne prejmejo v 24 urah od testiranja, vas prosimo, da nas obvestite oziroma jim posredujete naš kontakt. Tuji državljani SMS ne bodo prejeli.

SVET DELAVCEV STEKLARNE ROGAŠKA d.o.o.

V družbah STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o. in STEKLARSKI HRAM d.o.o. bodo v sredo, dne 24.3.2021 od 5.10 do 18.30 ure

potekale tajne in neposredne volitve za člane sveta delavcev v zgornji sejni sobi Steklarskega hrama.

Volilo se bo 13 članov za enotni svet delavcev obeh družb. Za področje embalaže Kozje bodo delavci in sindikat predlagali svoje kandidate in samostojno volili enega kandidata v enotni svet delavcev obeh družb.

PREDČASNE VOLITVE:

V primeru, da se volitev iz kakršnegakoli razloga ne morete udeležiti na dan volitev, bodo predčasne volitve potekale:

1. v ponedeljek 22.3.2021:

– Lokacija Rogatec od 13.00 do 14.00 ure

– Lokacija Rogaška Slatina od 9.30 do 10.30 in od 21.00 do 22.00 ure

2. v torek 23.3.2021:

– Lokacija Kozje od 13.00 do 14.00 ure

– Lokacija Rogaška Slatina od 9.30 do 10.30 in od 21.00 do 22.00 ure

Branko Kovačič

Predsednik SD

TESTIRANJE ZA PREHAJANJE MEJE Z RH

Spoštovane sodelavke in sodelavci, ki prihajate na delo iz Republike Hrvaške,

od ponedeljka, 15.3., bo za prehod državne meje med RH in RS obvezen negativen test Covid-19, ki ne sme biti starejši od 7 dni.

Tisti, ki ste bili cepljeni proti Covid-u, lahko prehajate mejo s potrdilom o cepljenju in testa ne potrebujete.

Za vse, ki boste morali biti testirani, bo organizirano testiranje steklarni, v prostorih Steklarskega hrama v ČETRTEK, 11.3.

 • 05:30 – 07:00 (nočna izmena na odhodu domov)
 • 12:00 – 15:00 (jutranja izmena po končanem delu,  popoldanska izmena pred pričetkom dela)

V kolikor vam ti termini ne ustrezajo, se lahko testirate tudi drugje. Lahko v RH ali v RS, vendar bodite pozorni, da vam potrdila veljajo za prehod meje. Osebe, ki so zdravstveno zavarovane v Sloveniji lahko v ZP Šmarje pri Jelšah (PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK, PETEKod 12. do 14. ure. TOREKod 15. do 17. ure.) ali  v ZP Rogaška Slatina  (PONEDELJEK od 12. do 14. ure. TOREK, SREDA, PETEKod 7.30 do 10. ure). Testirate se lahko tudi v lastni režiji, v drugih zdravstvenih ustanovah, vendar ste v tem primeru samoplačniki. 

Za vsa morebitna vprašanja ali dodatne informacije se lahko obrnete na Covid skupino: covid.rogaska@fiskars.com

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NOVEGA KORONAVIRUSA V SLOVENIJI

Spoštovane sodelavke in sodelavci,

Vlada RS je danes, 12.11., na predlog stroke podaljšala vse že veljavne ukrepe za obvladovanje epidemije Covid-19, uvedla nekatere strožje in zmanjšala izjeme, predvidoma za naslednjih 14 dni.

Zakaj so novi ukrepi predvideni za obdobje 14 dni? Zato, ker je to inkubacijska doba, predvidena, da se bolezen razvije in umiri oziroma, da se prekine krog okužb.

Dobra novica za nas je, da bo industrijska proizvodnja ob strogem spoštovanju in nadzoru ukrepov delovala nemoteno.

Z jutrišnjim dnem, 13. novembrom, velja:

– prepovedano je vsakršno zbiranje ljudi. Izjemoma se dovoli za zbiranje ožjih družinski članov ali članov skupnega gospodinjstva (ob upoštevanju omejitev največ 6 oseb in ostalih prepovedi in z željo, da bo takšnih druženj čim manj).

– omejeno je gibanje med občinami (razen za izjeme). Prihod in odhod z dela je izjema.

– gibanje ljudi je prepovedano med 21. in 6. uro.

– obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem.

– v zaprtih prostorih lahko trenirajo oz. vadijo le poklicni športniki.

S ponedeljkom, 16. novembra, velja:

– pouk na daljavo se nadaljuje za osnovne in srednje šole, ter fakultete. V vrtcih bo organizirano le nujno varstvo ob predhodni najavi.

– prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom (razen izjem)

Vse ne nujne trgovine bodo znova zaprte, tudi trgovski centri (razen trgovin z živili). Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte. Med izjemami, ki bodo lahko ostale odprte, so tudi trgovine, ki prodajajo izdelke za osebno nego in čiščenje, prodajalne z medicinskimi ter ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, dostavne službe in servisne delavnice, komunala. Odprti bodo časopisni kioski. Še naprej bo mogoč prevzem blaga in hrane od 6. do 21. ure.

Še vedno bodo delali vulkanizerji in pa dimnikarji, saj je kurilna sezona. Upravne enote in občine bodo delovale le za najnujnejše primere.

– Začasna ukinitev javnega prometa (razen taksijev). Kot v spomladanskem času oziroma prvem valu bo ponovno nehal delovati javni promet, tudi šole vožnje. Taksiji bodo lahko vozili.

Prepovedana so vsa zbiranja, slavja, prireditve, maše in verski obredi. Na novo je bila dodana izjema, ki dovoljuje sklenitev zakonske zveze. Pri tem je treba dobiti soglasje za sklenitev zakonske zveze pri NIJZ in

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Frizerski in kozmetični saloni ostajajo zaprti. Ukinja se možnost izvajanja pedikure.

Spremembe tudi na mejah, odlok začne veljati s ponedeljkom

Za dnevne delovne migrante ni sprememb glede prihoda na delo in odhoda z dela. Vendar se ti po kraju ne smejo gibati in obiskovati trgovin in drugo. Dovoljen je edino prihod na delo in odhod z dela brez ustavljanj na svoj stalni naslov v Republiki Hrvaški.

Policija bo izvajala poostren nadzor. Zagrožene so visoke kazni.

Odlok o odrejanju ukrepov vezanih na mejne prehode začne veljati s ponedeljkom. “Črtali smo kar nekaj izjem – da so ljudje lahko hodili na vikende ali na svoja plovila v roku 48 ur brez negativnega testa in karantene. Te izjeme ni več. Prav tako ni izjeme, ki je dovoljevala, da potujete na vaše zemljišče zaradi poljedelskih opravil – ni več možnega vračanja brez testa ali karantene. Črtali smo dikcijo, ki je dovoljevala obiske ožjih družinskih članov v roku 72 ur, to je dovoljeno samo še znotraj EU oziroma Schengena. Po domače: preživljanje vikendov v BiH ali Srbiji ni več dovoljeno,” je pojasnil minister Hojs.

Če ste bili na meji napoteni v karanteno, ste imeli trenutno možnost, da karanteno predčasno prekinete z negativnim izvidom testa na novi koronavirus. Glede na to, kar je svetovala zdravstvena stroka, tega ni več mogoče storiti prej kot v petih dneh. Po petih dneh se lahko greste testirat, če je izvid testa negativen, karanteno prekinete.

Dr. Mateja Loga z infekcijske klinike UKC Ljubljana pravi, da vrh epidemije še ni dosežen

Opomnila je, da podatki o številu okužb prepričljivega padca še ne kažejo. Poudarila je tudi, da bo število umrlih po predvidevanjih v naslednjih tednih še nekoliko naraščalo oz. da vrh še ni dosežen. Podatki o umrlih se namreč kažejo z zamikom glede na podatke o pozitivnih testih.

Vredno je zdržati teh 14 dni, saj se lahko le na ta način približamo naši stari realnosti. Nova realnost je težka in stresna.  Dokler ni cepiva bomo morali biti zelo disciplinirani za dobro vseh nas. Obstaja verjetnost, da bo cepivo na voljo že v decembru. Bodimo odgovorni za en in edini skupni cilj  – ohraniti zdravje, gospodarstvo in premagati virus.

Pazite nase!

SKLEP, ZAPISNIK

Posredujem zapisnik seje Sveta delavcev in sklep o prestavitvi volitev.

Prosimo za razumevanje glede prestavitve volitev v novi Svet delavcev.

VIŠJA SILA – ŠOLANJE NA DOMU DO VKLJUČNO 5 RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

V primeru, da starši šoloobveznih otrok, do vključno 5 razreda osnovne šole, ki se od ponedeljka dalje šolajo na domu, nimajo ustreznega varstva lahko za uveljavljajo pri delodajalcu višjo silo s priloženim obrazcem in po predpisanem postopku.

VIŠJA SILA:

Delavec, ki ne bo mogel opravljati dela zaradi VIŠJE SILE zaradi obveznosti varstva otroka ali zaradi odrejene karantene oz. dokler bodo podane okoliščine višje sile, naj pred nastopom odsotnosti najpozneje pa v treh delovnih dneh od nastanka razloga odsotnosti o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, pisno obvestijo vodjo (obrazec OOD_3_V1_Višja sila), ki v nadaljevanju o navedenem odloči ter izpolnjeno najavo ter odločitev vodje do 2. delovnega dne v mesecu posreduje na obračun plač v fizični obliki.

POVZETEK NAVODIL COVI

V nadaljevanju pošiljam kratek povzetek navodil, ki jih je potrebno upoštevati, če je delavec bolan ali bil v stiku z osebo, ki je okužena s COVID-19.

Prosim, da se navodil držite ter vodje, da z njimi ponovno seznanite tudi zaposlene, ki nimajo elektronske pošte.

Okužba:

Delavec takoj obvesti vodjo

Vodja takoj izpolni najavo odsotnosti (Obrazec OOD_2_V2) in jo pošlje na Covid (le ta se posreduje na OD – Darja)

Delavec dostavi/posreduje elektronsko sporočilo NIJZ vodji, ki ga posreduje dalje na Covid

Delavec odločbo NIJZ posreduje na OD

Delavec predhodno obvesti vodjo kdaj zaključuje z bolniško

Stik:

Delavec takoj obvesti vodjo

Vodja izpolni najavo odsotnosti (Obrazec OOD_2_V2) in pošlje na Covid (le ta se posreduje na od – Darja)

VZPD vzpostavi kontakt z medicino dela, ki se odloči ali:

gre za visokorizični kontakt, ni možno organizirati dela od doma ter se predlaga karantena
ne gre za visokorizični kontakt in se delavec vrne na delo po razporedu
se delovno mesto lahko osami
se lahko organizira delo od doma
VZPD obvesti o odločitvi vodjo in covid skupino

VZPD obvesti NJIZ na predpisanem obrazcu o predlagani karanteni

Če je odločeno, da gre delavec v izolacijo delavec mora po tem, ko prejme odločbo NIJZ le to posredovati na OD

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

KORONA VIRUS STANJE V STEKLARNI ROGAŠKA

Pozdravljeni,

Sporočamo vam, da beležimo v obdobju od 23.10 pa do danes v Steklarni Rogaška 4 Covid-19 pozitivne osebe.

Pri nobenem bolezen zaenkrat ne poteka v hudi obliki. Vsi so se okužili izven podjetja, večinoma gre za stike v družini. V času kužnosti niso imeli rizičnih stikov s sodelavci. V karanteni ni nihče, 2 osebi sta se zaradi stika v družini samo- izolirali in delata od doma.

Okužbe po oddelkih

1 oseba VZPD (služba za varovanje zdravja….)

1 oseba Raziskave i razvoj

1 oseba KP3

1 oseba Kadrovska služba

DOBRO JE VEDETI

Posredujem nova navodila, ki jih je izdal nacionalni inštitut za javno zdravje:

navodila za karanteno na domu

navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s Covid-19

navodila osebam s potrjeno okužbo s covid-19 v domači izolaciji

Več kot vemo, lažje bomo varovali svoje zdravje in zdravje sodelavcev, družine…

DOPOLNITEV VZORCA IZJAVE ZA DOKAZOVANJE UPRAVIČENOSTI GIBANJA IZVEN OBČINE PREBIVALIŠČA

Pozdravljeni,

posredujemO dopolnjeno izjavo za prihod in odhod z dela iz druge občine. Dodali smo besedilo pod točko 3 , tako, da bo ena izjava veljala za ves čas trajanja ukrepa.

 1. Gibanje izven občine prebivališča traja za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v skladu z razporedom dela.

Izjavo si lahko natisnete tudi doma na TEJ POVEZAVI.

Za vse tiste, ki nimajo doma tiskalnika so pripravljene že natisnjene izjave v

 • avli Hrama (mala mizica)
 • na vratarnici

Pomembno je, da izjavo podpišete in jo imate vedno pri sebi skupaj s potrdilom o zaposlitvi.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja je dostopen na povezavi.

COVID-19 V SLOVENIJI

Situacija v Sloveniji je iz dneva v dan slabša in bolj zaskrbljujoča. Število okuženih s Covid-19 je bilo samo včeraj 2605 oseb. Povečuje se število hospitaliziranih oseb in oseb na intenzivni negi. Ker bodo zmanjšali število testiranj, bo verjetno v nadaljevanju osnova za odpravo ukrepa odpiranje občin in rahljanje ostalih ukrepov število oseb v bolnišnici in število na intenzivni negi. Ti dve številki pa trenutno strmo naraščata. Trenutno je v Sloveniji 18.269 registriranih primerov bolezni Covid-19, kar pomeni, da jih je realno najmanj dvakrat več.

V takšni situaciji je čas, da se prav vsi zavedamo njene resnosti in postanemo odgovorni pri svojem obnašanju in upoštevanju vseh uvedenih ukrepov, tako v podjetju, kot tudi izven podjetja. Samo na ta način, bomo lahko zajezili širitev virusa.

“Upamo, da bi se število okuženih konec tedna začelo počasi umirjati in doseglo nek plato, seveda, če bomo vsi spoštovali ukrepe” je v oddaji Odmevi poudaril direktor Klinike Golnik in član vladne svetovalne skupine za covid-19 Aleš Rozman.

Vseh s pozitivnim testom epidemiologi žal ne zmorejo kontaktirati v 24 urah. Vlada in NIJZ pozivata k potrpežljivosti in, da v času čakanja na test in nato na rezultat testa ne hodimo od doma, niti v trgovino, niti v službo tudi, če ne zaznamo znakov bolezni!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v drugem valu epidemije covid-19 opozarja na pomembnost higiene pri ravnanju s prehranskimi proizvodi, ki jih kupujemo.

Pri hrani oziroma živilih, ki jih kupimo v trgovini, je treba vzdrževati visoko stopnjo higiene. Ko pridemo iz trgovine, so zato potrebni naslednji koraki:

•ko vstopimo skozi vhodna vrata stanovanja, vrečko, ki jo prinesemo iz trgovine, odložimo v predsobi,

•nato si v kopalnici skrbno umijemo roke, če je mogoče tudi razkužimo,

•vrnemo se v predsobo po vrečko, jo nesemo v kuhinjo ter iz nje zložimo hrano oziroma živila,

•vrečko odnesemo nazaj v predsobo,

•ponovno si umijemo ter razkužimo roke.

V službo pridemo samo zdravi! Maske nosimo povsod, tudi na odprtem. Držimo distanco 2m, umivamo in razkužujemo si roke, izogibamo se druženj – posebej v času prihajajočega praznika. Prosim poglejte video na spodnji povezavi.

https://t.co/qxz9zZEmLe

VZOREC IZJAVE ZA DOKAZOVANJE UPRAVIČENOSTI GIBANJA IZVEN OBČINE PREBIVALIŠČA

Novi odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami. Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Območja občin so določena v Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Spletna stran z objavo seznama občin.

Med 13 izjem za prehajanje med občinami sodi tudi prihod in odhod na delo, ter izvajanje delovnih nalog.

Za uveljavljanje izjem je nujno potrebno ustrezno dokazilo, ki dokazuje uveljavljanje izjeme, ter lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vam je dostopna na povezavi. Naprošamo, da jo natisnete in izpolnite v celoti.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja je dostopen na povezavi.

NUJNO OBVESTILO 26.10.2020

Pozdravljeni,

V vseh navodilih za preprečevanje infekcije novega Corona virusa je rečeno, naj se preprečujejo druženja večjega števila oseb. V Steklarni Rogaška smo se dogovorili, da v garderobe in na malico hodimo v manjših skupinah, če se le da ne več kot 6, nosimo maske in skrbimo za distanco. Očitno se tega ne držimo. Gre za resno situacijo in velika tveganja tako za zdravje kot za našo socialno varnost.

Maske so obvezno povsod!!! Obvezno razkuževanje rok.

Naslednji ukrepi stopijo v veljavo takoj!

 1. Delovodje morajo nadzirati odhod svojih delavcev na malico ob predpisanem času in poskrbijo za organiziran odhod v garderobe v majhnih skupinah (priporočeno po 6 oseb naenkrat).
 2. V restavraciji je največje dovoljeno število oseb omejeno tako, da je odstranjena vsaka druga miza, obstoječe so odmaknjene ena od druge.
 3. Pri mizi lahko sedita samo 2 osebi hkrati. V primeru, da se bo pravilo kršilo, bomo umaknili tudi odvečne stole.

4.Dezinfekcija miz pred in po obroku je obvezna. Na vsaki mizi je navodilo.

 1. Umaknejo se sedeži in klopi iz prostorov za kajenje.

Izvajanje navodil bo nadzirala služba VZPD.

POROČILO O STANJU OKUŽENIH IN KARANTENAH 23.10.2020

Posredujem vam stanje od 1.10.2020 do 23.10.2020 do 9 ure zjutraj:

1 POZITIVNA; GLAVNA KONTROLA – OKUŽBA NASTALA IZVEN PODJETJA

2 POZITIVNA DODELAVA – OKUŽBA NASTALA IZVEN PODJETJA

Stanje karantena

vsi, ki so v karanteni so bili v stiku z okuženo osebo izven podjetja (družina, prijatelji)

4 KARANTENA BRUSILNICA

1 KARANTENA ZMESARNA

1 KARANTENA KOZJE

1 KARANTENA ROGATEC

1 KARANTENA KP3

Spoštujmo ukrepe!

OKUŽBE IN KARANTENA V STEKLARNI

Spoštovani,

v Sloveniji smo v torek potrdili 1503 okužbe z novim koronavirusom pri opravljenih 5891 testih. Število aktivnih primerov se je povečalo na 8860. Pri tem je treba poudariti, da se odkrije in potrdi le del dejanskih okužb v populaciji. Strokovnjaki so pred dnevi dejali, da je okužen odstotek slovenske družbe, torej nekje 20.000 ljudi, delež se je odtlej najbrž še povečal. V bolnišnicah je že 333 ljudi, 55 jih potrebuje intenzivno nego. Predstojnica Infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da je hospitaliziranih tudi pet otrok. 20. oktobra ob 21. uri pa je začel v Sloveniji veljati nov ukrep za zajezitev širjenja novega koronavirusa, in sicer policijska ura, ki traja od devete ure zvečer do šeste ure zjutraj. V veljavo je stopila tudi omejitev druženja na šest ljudi in prepoved prehajanja med regijami, ne glede na to, ali je ta na rdečem ali oranžnem seznamu.

V Steklarni Rogaška imamo v mesecu oktobru 3 pozitivne osebe na Covid -19

1 oseba v oddelku kontrole kvalitete, 2 osebi v oddelku dodelave

Nihče se ni okužil v steklarni in ni prenesel okužbe na sodelavce.

V karanteni, zaradi stika z okuženo osebo izven Steklarne Rogaška, je 6 oseb

1 logistika, 1 dodelava, 1 orodjarna Rogatec, 1 vroči del ročna proizvodnja, 1 zmesarna, 1 Kozje

Situacija v državi je zelo resna, mi vsi pa lahko pomagamo pri zajezitvi širjenja virusa tako, da dosledno spoštujemo vse priporočene in odrejene ukrepe!

V Rogaški Slatini je bilo zabeleženih 43 okužb v času od 1.10.- 20.10., včeraj, v torek 3 nove, skupaj v Sloveniji pa 1503.V Rogaški Slatini je trenutno aktivnih primerov najmanj 35.

V steklarni nam gre zaenkrat relativno dobro zato, ker spoštujemo ukrepe in naj bo tako tudi v prihodnje!

Bodimo odgovorni!

DOBRE NAVADE

Na Ministrstvu za zdravje, so v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravili kampanjo »Nalezimo se dobrih navad«, ki je glede na aktualno stanje v zvezi s poslabšano epidemiološko situacijo v Sloveniji še kako aktualna.

Z njo ozaveščajo, da lahko z upoštevanjem pravil stroke (umivanje rok, nošenje maske povsod in vzdrževanje distance ter tudi z uporabo aplikacije #ostanizdrav) pred širjenjem novega koronavirusa zaščitimo sebe in s tem tudi druge. Upajo, da bodo ta priporočila postala dobre navade vseh nas. Uradna spletna stran kampanje živi na naslovu www.dobre.navade.si

spremljate pa lahko tudi na FB Ministrstva za zdravje.

https://www.gov.si/teme/kampanja-covid-19-nalezimo-se-dobrih-navad/

Higienski ukrepi proti koronavirusu: najbolj preprosti ukrepi so pri preprečevanju virusa zelo učinkoviti, če se jih le dosledno držimo. Pazimo na redno uporabo maske v zaprtih prostorij in na javnih površinah, ne dotikamo se obraza, pogosto si umivajmo roke, če pa to ni možno, si jih razkužimo, ohranjamo varno razdaljo, kašljamo in kihamo v rokav ter ostanemo doma, ko se ne počutimo dobro in/ali imamo vročino.

Ostanimo zdravi, varujmo šibkejše!

RAZGLAŠENA EPIDEMIJA V RS

Vlada razglasila epidemijo

Razglašena je epidemija za naslednjih 30 dni, vsi ukrepi veljajo kot do zdaj, novi ukrepi bodo objavljeni tekom tega tedna.

Prvi novi ukrep je uvedba policijske ure med 21.00 in 06.00 zjutraj, kar pomeni popolno prepoved gibanja zunaj stanovanja. Veljati začne jutri ob 21.00 uri. Izjema je prihod na delo in odhod z dela. Na vaš stalni naslov boste jutri vsi zaposleni prejeli potrdilo o zaposlitvi kot dokaz o zaposlitvi, če bi vas na poti na delo ali z dela v času policijske ure ustavila policija. Delavci, ki prihajajo na delo iz Republike Hrvaške že imajo takšna potrdila. Pri prehajanju meje ni sprememb.

Posebej pomembno je, da upoštevamo že obstoječe ukrepe in seveda nošenje mask, tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Druženje je po novem omejeno na 6 oseb.

Tukaj bi želeli opozoriti, da je nošenje mask v steklarni obvezno za vse in povsod. Majhna izjema je le vroči ročni del proizvodnje (ne velja za delovodje). A tudi tam velja, da si morajo delavci nadeti masko, če zapustijo svoje delovišče.

Epidemiološka služba z današnjim dnem prehaja na nov način dela.

Slednje velja le za rezidente Republike Slovenije, za rezidente Republike Hrvaške velja način odrejanja karantene po hrvaški zakonodaji.

V Sloveniji epidemiologi ne bodo več iskali stikov okuženih in ne bodo izdajali predlogov za karanteno. Epidemiološka služba NIJZ bo tudi vnaprej vzpostavila kontakt z vsakim okuženim z novim koronavirusom, medtem, ko bo od danes naprej odgovornost na okuženi osebi, da o okužbi obvesti vse, s katerimi je bila v visoko rizičnem stiku. V sled tega prosimo vse, ki bi dobili takšno obvestilo od okužene osebe, da o tem nemudoma obvestite delodajalca. Ker vam karantena po novem ne bo odrejena in, če niste zboleli, še naprej hodite v službo.

Seveda pa je najbolj pomembno, da oseba, katere test je pozitiven o tem takoj obvesti delodajalca, ki bo tako lažje ukrepal s sledenjem stikov okužene osebe na delovnem mestu.

Vsi hodimo v službo, če smo zdravi in ostanemo doma, kadar se ne počutimo dobro.

Citirano:

NIJZ in Vlada RS priporočata, da si državljani RS naložimo mobilno aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki je pripomoček, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne družbe.

Aplikacija pomaga zajeziti širjenje COVID-19.

 • obvešča o stikih z osebami, okuženimi s COVID-19.
 • pomaga nemudoma izolirati potencialno okužene osebe od ostalih
 • razbremenjuje epidemiološko službo z odkrivanjem stikov
 • prispeva k zmanjševanju omejevalnih ukrepov v družbi

Več si lahko preberete na www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/

Spoštujmo ukrepe, naj bo naše vedenje odgovorno do sebe in ostalih ljudi!

RDEČE REGIJE – NOVI UKREPI 16.10.2020

Rogaška Slatina spada v Savinjsko regijo in s tem v tako imenovano Rdeče regijo, to so tiste regije v katerih število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev

Opis: Rdeče in oranžne regije

Širjenje novega koronavirusa po državi vlada skuša zamejiti z novim svežnjem ukrepov, del njih je že začel veljati danes ob polnoči. Ostali pa jutri. Že velja odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi regijami. Odlok uveljavlja tudi nova pravila glede zbiranja ljudi in obvezno nošenje maske na odprtih javnih krajih v rdečih regijah. S tem postaja obvezno nošenje maske tudi, ko se gibljete v zunanjem delu steklarne. Maska je že tako obvezna na delovnem mestu, pri uporabi sanitarij in od danes naprej tudi

povsod v tovarniškem krogu.

Prebivalcem iz rdečih regij je od danes prepovedan prehod v druge regije. Med izjemami so prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn ter zdravstvenih storitev in bolnišnic. Vse pa mora biti podkrepljeno z dokazilom.

RDEČE REGIJE NOVI UKREPI

-obvezno nošenje zaščitnih mask tudi na prostem

-omejitev gibanja iz rdeče regije (razen določenih izjem)

-začasno prepovedano opravljanje gostinske dejavnosti – dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem. Zaprejo se vse gostilne, bari itd.

-opravljanje gostinske dejavnosti je dovoljeno le v nastanitvenih obratih in le za goste nastanitvenega obrata med 6.00 in 22.30

-v frizerskih in kozmetičnih salonih je dovoljena le ena stranka v prostoru, ne glede na velikost prostora

fitnesi in drugi športni-rekreativni centri zaprti

-prepoved zbiranje nad 10 oseb

-splošna prepoved vseh prireditev, shodov, porok in verskih obredov

Danes še opozorila, nato bodo začeli pisati kazni od 200 do nekaj tisoč evrov je izjavil minister Hojs.

Gibanje ljudi med regijami bo nadzorovala policija, pristojnosti za nadzor nad nekaterimi ukrepi pa bodo dobili tudi občinski redarji in NIJZ. Kot je v četrtek pojasnil notranji minister Aleš Hojs, bo policija na naključnih mestih preverjala in ustavljala vozila, preverjala dokumente in podobno. “Seveda ni mogoče v popolnosti zapreti povezav med regijami,” je dejal Hojs. Danes naj bi policija le izdajala opozorila, zatem pa pridejo v poštev tudi kazni – te so predvidene v zakonu o nalezljivih boleznih in znašajo od 200 do nekaj tisoč evrov.

Verjamemo, da boste ukrepe upoštevali saj samo tako lahko skupaj premagamo virus!

Pazite nase in bodite odgovorni do sebe in sodelavcev!

Sprememba kraja izvajanja Covid-19 testa

Postopek prijave na testiranje:

Odvzem brisa za nas od ponedeljka dalje opravlja Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur. Vsi delavci iz Hrvaške, ki ste bili na letnem dopustu na ogroženih področjih-morje, poroke, velike prireditve….morate opraviti Covid test pred vrnitvijo na delo. Odvzem brisa plača Steklarna Rogaška. Na odvzem se prijavite sami na telefonsko številko 03 746 24 00 od ponedeljka do petka med 7.00 in 12.00 uro. Test ne sme biti starejši od 48 ur zato se pravočasno prijavite, kajti na rezultate se tudi čaka. Na odvzem brisa se morate naročiti vsaj 48 ur pred želenim terminom za odvzem brisa. Naročate se na tako imenovani samoplačniški bris za potrebe podjetja Steklarna Rogaška.

Ob naročilu na odvzem brisa boste morali dati naslednje podatke:

•ime in priimek

•naslov stalnega bivališča

•datum rojstva

•elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt

•opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski)

Takoj, ko dobite termin le-tega in svoje ime in priimek po mailu ali SMS sporočite Janiju Novaku, da bo uredil plačilo testa: jani.novak@fiskars.com, SMS na 051 651 541

Izvid boste prejeli v roku 48 ur od odvzema brisa. Ponj lahko greste osebno ali pa ga boste prejeli po elektronski pošti. V kolikor bi bil izvid pozitiven vas bo kontaktiral Nacionalni inštitut za javno zdravje in vam dal vsa navodila.

Zavedati se moramo, da, bolni ne hodimo nikamor in še posebej ne v službo. Dolžni smo o slabem počutju ali bolezni takoj obvestiti vodjo in ostati doma.

Upamo, da se zavedate, da je ukrep uveden za vaše dobro in dobro vseh zaposlenih.

Ostanimo odgovorni!

Vodstvo podjetja

Nujno obvestilo – Covid19 21.9.

Pozdravljeni!

V skladu  z aktualnim  vladnim odlokom, bomo jutri zjutraj pričeli z meritvami telesne temperature vsem zaposlenim. Meritve bomo izvajali v sobi za prvo pomoč in na vratarnici  pri vhodu za tovornjake (spodnja vratarnica).

Hello!

In accordance with the current government decree, we will start measuring body temperature for all employees tomorrow morning. Measurements will be performed in the first aid room and at the gate at the entrance for trucks.

Nujno obvestilo – Covid19

Pozdravljeni,

Posredujemo odgovor na vprašanje ali naj delavec/ka pred vrnitvijo na delo po izteku karantene  opravi test na COVID 19. Na NIJZ so odgovorili, da stroka predvideva, da oseba ni inficirana, če v 14 dneh ni razvila nobenega znaka obolenja in zato dodatno testiranje ni potrebno. Povprečna inkubacijska doba za razvoj bolezni je trenutno ocenjena na 5,1 dni.

V primeru pa, da oseba po izteku 14 dnevne karantene kaže znake prehlada, pa lahko:

 • opravi samoplačniški test pred vrnitvijo na delo, test lahko plača tudi Steklarna, če je bila oseba v karanteni zaradi tesnega stika z okuženo osebo na delovnem mestu,
 • se posvetuje z osebnim zdravnikom, ki jo lahko pošlje na testiranje

Nikakor ne smemo v službo, če smo bolni!

Poleg pravil, ki veljajo za delavce iz Hrvaške, ki se vračajo z dopusta na delo v steklarno, uvajamo tudi sicer splošno veljavno pravilo za vse. Sleherni zaposleni pred vrnitvijo na delo z daljše odsotnosti, posebej dopust v tujini, ali z  večjega  druženja kjerkoli (praznovanja, kot so poroke ipd) ali s potovanja, pokličejo svojega nadrejenega in se dogovorijo z njim za testiranje.

Postopek prijave na testiranje:

Vsaj 2 dni pred vrnitvijo na delo svojemu vodji  sporočite, da ste bili na ogroženih področjih v tujini, doma, poroke, velike prireditve….

Test opravite v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, Celje. Na odvzem brisa se morate prijaviti sami in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro na telefonsko številko

070 457 664. POZOR: Test ne sme biti starejši od 3 dni/72 ur

Na odvzem brisa se morate naročiti vsaj 48 ur pred predvidenim terminom za odvzem brisa. Naročate se na tako imenovani samoplačniški bris za potrebe podjetja v katerem delate.

Takoj, ko dobite termin le-tega in svoje ime in priimek po mailu ali SMS sporočite Janiju Novaku, da bo uredil plačilo testa. Jani vam bo potrdilo o plačilu poslal na vaš mail ali SMS.

Potrdilo, da je test plačan morate imeti s sabo, ko greste na testiranje.

jani.novak@fiskars.com

ali SMS na 051 651 541

Ob naročilu na test na telefonsko številko 070 457 664 boste morali dati naslednje podatke:

•ime in priimek

•naslov stalnega bivališča

•datum rojstva

•elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt

•opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski)

Izvid boste prejeli v roku 48 ur od odvzema brisa. Ponj lahko greste osebno ali pa ga boste prejeli po elektronski pošti.

V kolikor bi bil izvid pozitiven vas bo kontaktiral Nacionalni inštitut za javno zdravje in vam dal vsa navodila.

Zavedati se moramo, da, bolni ne hodimo nikamor in še posebej ne v službo. Dolžni smo o slabem počutju ali bolezni takoj obvestiti vodjo in ostati doma.

Upamo, da se zavedate, da je ukrep uveden za vaše dobro in dobro vseh zaposlenih.

Ostanimo odgovorni!

Vodstvo podjetja

Obvezno nošenje mask

Dragi sodelavci!

Na žalost je poletni val okužb s Covid 19 virusom pljusknil  tudi v naše kraje in v steklarno. Imamo 4 potrjene okužbe Covid-19.

Časov sproščenega druženja je konec.  Zopet si bomo morali nadeti maske, se izogibati tesnim stikom, si umivati roke in hudo paziti kako kašljamo in kihamo.  Z današnjim dnem smo ponovno uvedli določene ukrepe. V začetku bo verjetno hudo, a kar se mora ni težko, posebej, ko gre za naše zdravje. Z dobro voljo in s pravo  mero  zdrave pameti bomo zmogli tudi to.

Da bomo ostali zdravi, se moramo dosledno držati že znanih navodil:

1.            Ostanite doma, če se ne počutite dobro

2.            Vzdržujte higieno kašlja in kihanja

3.            Vzdržujte higieno rok

4.            Ne dotikajte se obraza, nosu ali ust

5.            Vzdržujte oddaljenost do sodelavcev vsaj 1,5 m

6.            Masko si nadenite tako, da prekriva nos in usta

7.            Obvezno uporabite masko če ne morete vzdrževati vsaj 1,5 m razdaljo, v skupnih prostorih kot so garderobe, kopalnice, toaletni prostori, vrste za malico in  na vratarnici pri vhodu/izhodu

8.            Dezinficirajte prostor za malico

9.            Ne družite se pred avtomati za kavo in v kadilnicah

10.          Zadržujte se v majhnih skupinah znanih ljudi.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Ksenija Čuješ

Direktorica službe za kakovost, VZPD in ekologijo/QEHS manager

Vrednote

Pozdravljeni,

lani smo skupaj odkrivali temeljne vrednote skupine Fiskars s katerimi dosegamo svoje cilje in so naše smernice, da ravnamo pravilno, da smo zadovoljni pri delu in mu tudi predani.

V spremembah, ki so sledile, so bile še toliko bolj pomembne, da smo lahko ohranili ravnovesje podjetja in sprejemali pomembne odločitve. Da bo zadovoljstvo in dobro počutje vedno prisotno pri našem delu, vas prosim, da odgovorite na vprašanji:

 1. Menite, da vodje v skupini Fiskars ravnajo/živijo v skladu z vrednotami podjetja?
 2. Kaj lahko naredimo v steklarni, da bodo vrednote podjetja še bolj zaživele/da bodo na delovnem mestu in v podjetju nasploh še bolj vidne?

Odgovore lahko pošljete na moj e-mail (valerija.kovac@gmail.com), lahko me pokličete (int. št. 2205) ali se z mano pogovorite. Moja naloga je, da jih zberem čim več in jih posredujem direktno na vodstvo uprave Fiskars-a do 14.9.

Prosim vas, da sodelujete, saj verjamem, da bomo z uspešnim komuniciranjem še bolj učinkoviti in uspešni pri svojem delu.

Valerija Kovač

Sklep dnevni migranti iz RH

Sporočamo vam, da je sprejet sklep uprave, da mora delavec opraviti test na Covid 19 v času trajanja dopusta. Test ne sme biti starejši od 3 dni/72 ur.Test – odvzem brisa za Covid 19 – lahko opravijo tudi na Hrvaškem. Testiranja so možna vzdolž celotne obale in v Zaboku ali Zagrebu. V primeru, da test opravi na Hrvaškem, ga plača in v podjetje prinese račun, da mu le-to povrne strošek testiranja.Zaradi uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam so morali vsi državljani Slovenije skrajšati letni dopust in se vrniti v Slovenijo in tja tudi ne morejo več, kajti sledi jim 14 dnevna neplačana karantena.Upamo, da boste razumeli in podprli našo odločitev.

Hvala za razumevanje.JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

Obvestilo za zaposlene iz Republike Hrvaške

Spoštovane sodelavke in sodelavci, ki prihajate na delo iz Republike Hrvaške,

zaradi vse slabše epidemiološke slike v Republiki Hrvaški in uvrstitvi na rdeči seznam smo prisiljeni uvesti določene ukrepe, ki bodo vse zaposlene v Steklarni Rogaška zaščitili pred vdorom novega korona virusa oz. bolezni Covid-19 v podjetje. Vemo, da je Slovenija uvedla 14 dnevno karanteno za svoje  državljane in vse državljane iz držav bivše Jugoslavije. Obstaja pa nekaj izjem. Ena od izjem so dnevni delovni migranti iz Republike Hrvaške. Še vedno smo v času letnih dopustov, ko se boste nekateri, ki živite na Hrvaškem, odpravili na morje, kjer je situacija glede razširjenosti okužb zaskrbljujoča, ali pa se boste med dopustom udeležili kakšne poroke, zabave itd. Verjamemo, da se zavedate, da so zabave in poroke eno večjih žarišč, situacija na hrvaški obali pa je še posebej nevarna. Nihče vam seveda tega ne more prepovedati, na vas pa je, da ostanete odgovorni in pazite nase in na vse svoje, kakor tudi ne nazadnje na svoje sodelavce. Zato ste dolžni vsaj 2 dni pred vrnitvijo na delo svojemu vodji posredovati izjavo na e-mail ali kot SMS sporočilo, da v času dopusta niste obiskali hrvaške obale. V primeru, da se boste odpravili na dopust na hrvaško obalo  pa morate vodji prvi dan po dopustu predati negativni Covid testTest bo plačala steklarna. Test opravite v Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, Celje. Na odvzem brisa se morate prijaviti sami in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro na telefonsko številko 070 457 664. POZOR: Test ne sme biti starejši od 3 dni/72 ur

Na odvzem brisa se morate naročiti vsaj 48 ur pred predvidenim terminom za odvzem brisa. Naročate se na tako imenovani samoplačniški bris za potrebe podjetja v katerem delate.

Takoj, ko dobite termin le-tega in svoje ime in priimek po mailu ali SMS sporočite Janiju Novaku, da bo uredil plačilo testa. Jani vam bo potrdilo o plačilu poslal na vaš mail ali SMS.

Potrdilo, da je test plačan morate imeti s sabo, ko greste na testiranje.

Na meji ne boste imeli težav in tudi na poti do Celja in nazaj ne, saj vam bo podjetje izdalo napotnico za testiranje, ki vam jo bo Jani poslal skupaj s potrdilom, da je test plačan.

jani.novak@fiskars.com

ali SMS na 051 651 541

Ob naročilu na test na telefonsko številko 070 457 664 boste morali dati naslednje podatke:

•ime in priimek

•naslov stalnega bivališča

•datum rojstva

•elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt

•opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski)

Izvid boste prejeli v roku 48 ur od odvzema brisa. Ponj lahko greste osebno ali pa ga boste prejeli po elektronski pošti.

V kolikor bi bil izvid pozitiven vas bo kontaktiral Nacionalni inštitut za javno zdravje in vam dal vsa navodila.

Zavedati se moramo, da, bolni ne hodimo nikamor in še posebej ne v službo. Dolžni smo o slabem počutju ali bolezni takoj obvestiti vodjo in ostati doma.

Upamo, da se zavedate, da je ukrep uveden za vaše dobro in dobro vseh zaposlenih.

Ostanimo odgovorni!

Vodstvo podjetja

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

Obvestilo za zaposlene

Dragi sodelavci!

V soboto smo v našem podjetju zabeležili okužbo z virusom COVID 19. Okužba se je pojavila v vezalnici, v oddelku skladišče embalaže.  Oboleli delavec se počuti dobro in preboleva bolezen doma.  Želimo mu hitro okrevanje. Njegovi sodelavci, ki so bili v stiku z njim, so po navodilih NIJZ v samoizolaciji do 3.9. 2020.

Vse prostore, kjer  je oboleli opravljal delo  in se zadrževal, so v nedeljo dezinficirali člani PGD Steklarna Rogaška,  ki so ustrezno opremljeni in usposobljeni ter imajo uradno pooblastilo za izvajanje dezinfekcij javnih prostorov. Dezinficirali so celotno območje hladnega dela- dekoracija. Delovni prostori so varni za delo.

Da bomo ostali zdravi, se moramo dosledno držati že znanih navodil:

 1. Ostanite doma, če se ne počutite dobro
 2. Vzdržujte higieno kašlja in kihanja
 3. Vzdržujte higieno rok
 4. Ne dotikajte se obraza, nosa ali ust
 5. Vzdržujte oddaljenost do sodelavcev vsaj 1,5 m
 6. Ko komunicirate si nadenite masko tako, da prekriva nos in usta
 7. Obvezno uporabite masko v skupnih prostorih kot so garderobe, kopalnice, vrste za malico in  na vratarnici pri vhodu/izhodu
 8. Dezinficirajte prostor za malico
 9. Ne družite se pred avtomati za kavo in v kadilnicah
 10. Zadržujte se v majhnih skupinah znanih ljudi.

Držimo se novih zapovedi,  bodimo razumni in ostanimo zdravi !

Vodje prosim, da obvestilo objavite na oglasnih deskah.

Obvestilo za zaposlene – Covid

Pozdravljeni,

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 20.8. za določene države zaradi povečanega tveganja infekcije s virusom COVID-19 poostrila režim prehoda državne meje (države na rdečem in rumenem seznamu). Med državami katere so na rdečem seznamu je tudi Hrvaška. Za vhod iz Republike Hrvaške v nadaljnjem obdobju velja obvezna 14 dnevna karantena. V skladu z navedenim smo posodobili interna pravila, ki jih najdete v priponki.

Za dnevne/tedenske migrante je dovoljen prehod državne meje s potrdilom o zaposlitvi katero je bilo zaposlenim predano 6.7.2020. Kompleten osvežen seznam dnevnih migrantov je danes poslan na mejne prehode vendar ni dovolj. Vsak dnevni migrant mora pri prehodu meje na poti v in iz službe imeti pri sebi navedeno potrdilo o zaposlitvi. Tisti kateri nimajo ali so vmes potrdilo izgubili ga lahko sami natisnejo (poslano vam je bilo na mail 6.7.). Ostali se za potrdilo javijo v kadrovsko službo.

Delavcem se v prostem času odsvetuje potovanje v države, ki so na rumenem in rdečem seznamu.

Ključni poudarki priloženih navodil:

PREHOD MEJE S HRVAŠKO

Vsi zaposleni kateri so trenutno na dopustu na Hrvaškem se po odloku vlade morajo najpozneje do ponedeljka 25.8. do 24.ure vrniti v RS v nasprotnem primeru jim bo odrejena 14 dnevna karantena.

Zaposleni, ki načrtujejo potovanje v državo, ker bi lahko zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državah v okolici Slovenije morali v obvezno karanteno (države iz rdečega seznama) ali pa se zaradi morebitnega zaprtja mej ne bi mogli pravočasno vrniti na delovno mesto morajo o navedenem predhodno obvestiti delodajalca (nadrejenega).

Če bo delavcu odrejena karantena ker je prišel iz države iz rdečega seznama,   in je bilo že pred odhodom v drugo državo znano, da se bo delavcu ob vrnitvi v Slovenijo od pristojnega organa odredila karantena (npr. trenutno 14-dnevna karantena za prihode iz Hrvaške,  BiH,  Kosova in Srbije), potem delavec ni upravičen do nadomestila zaradi odsotnosti zaradi višje sile, saj niso izpolnjeni vsi elementi višje sile; dogodek ni nepričakovan in se mu je bilo mogoče izogniti.

V takem primeru mora delavec pred kršitvijo priporočil (PRED kršitvijo priporočil (se pravi če je že na Hrvaškem in se bo vrnil po ponedeljek, mora biti dogovor pred koncem ponedeljka, ali če gre od danes naprej na Hrvaško, preden je vstopil na Hrvaško oz drugo državo z rdečega seznama) skleniti z delodajalcem (nadrejenim) dogovor:

a. da bo imel letni dopustu v času karantene po prihodu iz tujine (če ga ima delavec na voljo in to dopušča delovni proces) ali

b.  o začasnem delu od doma v primeru, ko narava delavčevega dela in delodajalčeve dejavnosti to dopušča ter so izpolnjeni drugi zakonski pogoji (opredelitev v pogodbi o zaposlitvi, navodil delodajalca, izpolnjevanje zdravih in varnih razmer na delavčevem domu);

V nasprotnem bo delodajalec delavcu priznal izrednem neplačan dopustu za obdobje karantene.

UPORABA MASK

V podjetju je v skladu s pravilnikom izdanim iz strani službe varstva in zdravja pri delu predpisano nošenje zaščitne maske za vse zaposlene in obiskovalce/zunanje izvajalce vsakič, ko zaposleni ne vzdržuje varnostno razdaljo do sodelavca minimum 2 m, v zaprtih prostorih kadar je več oseb prisotnih (pisarne), pri odhodu na malico in pri vhodu in izhodu iz podjetja… Nošenje zaščitne maske je obvezno v zgoraj naštetih primerih. Kršitev pravila se bo tretirala enako kot ne nošenje predpisane  zaščitne opreme. Izjema so steklopihalci na delovnem mestu, ki pa morajo obvezno uporabljati ustnike za pipe.

SLUŽBENE POTI

Vse službe poti so v tem trenutku prepovedane. Za izredne primere kadar je službena pot nujno potrebna (izobraževanja ali podobno) je potrebno dobiti odobritev notranje COVID skupine katera pa mora pridobiti odobritev od prisojnih služb v FISKARSU.

OBISKI ZUNANJIH IZVAJALCEV

Vsi obiski v podjetje so prepovedani. Enako kot v primeru službene poti je za izjeme potrebno pridobiti odobritev (COVID skupine katera pridobi odobritev FISKARSA). Iz zgornjega pravila so izvzeti obiski zunanjih podjetij katera izvajajo nujna dela na remontu ali vzdrževanju strojev in naprav v proizvodnji.

Vodje pozivam, da o navedenem obvestijo svoje podrejene (tudi tiste, ki so trenutno na koriščenju dopusta ali drugače odsotni) ter jih pozovejo, da  redno spremljajo elektronsko pošto in pa COVID spletno stran na kateri bodo objavljena vsa pravila vezano na COVID situacijo in spremembo režima prehoda državne meje z državami katere so na seznamu visoko rizičnih za prenos infekcije.

Lep pozdrav,

Darja Gabron

Vodja kadrovske služba / Senior HR Manager

Obvestilo

Danes je za vse nas zelo težek in žalosten dan. Še kako radi bi se izognili takšnim dnevom, a poslovni svet včasih zahteva tudi žrtve.

V decembru 2019 so naši lastniki naznanili, da bodo pričeli z izvajanjem dvoletnega programa transformacije oziroma preoblikovanja Skupine Fiskars, z namenom izboljšanja poslovne uspešnosti in vzpostavljanja pogojev za nadaljnji razvoj. Cilj programa je povečati učinkovitost in zmanjšati kompleksnost znotraj skupine. V okviru tega programa so bili sprejeti tudi ukrepi za zmanjšanje kompleksnosti celotne skupine Rogaška, kar je imelo za posledico zmanjšanje proizvodne zmogljivosti in vseh funkcij znotraj skupine.

Poleg tega se je vedenje potrošnikov v zadnjih letih spremenilo, zmanjšalo se je povpraševanje po naših izdelkih, kar je ustvarilo presežek zmogljivosti v proizvodnih enotah.

Gre za velike spremembe na trgu, ki zahtevajo prilagoditev. Z namenom zaščite in podpore samega jedra skupine Rogaška ter z željo po ohranitvi naših ključnih znanj in fleksibilnosti smo pričeli s programom prestrukturiranja.

Dne, 3.6. bodo vročene prve odpovedi zaposlitve. Napovedali smo, da bo odpuščenih 200 delavcev. V času priprave programa in usklajevanja s socialnimi partnerji smo ves čas izvajali mehke metode za zniževanje števila zaposlenih s čimer se je zmanjšalo število delavcev, ki jih je moral delodajalec umestiti na seznam presežnih delavcev iz 200 na 137, od tega je 53 delavcev umeščenih na seznam po mehki metodi. Pri iskanju mehkih metod je veliko vlogo odigral Sindikat in njegov predsednik Stjepan Križnik. Sindikatu zahvaljujemo za korektno sodelovanje. Eden od omilitvenih ukrepov negativnih posledic programa prestrukturiranja je tudi izvedba internega razpisa delovnih mest, ki so nastala vsled prestrukturiranja podjetja.

Odpovedi bodo delavci prejeli v dveh fazah, v tem tednu 81 in 56 septembra.

Za vse sodelavce, ki bodo podjetje zapustili bomo organizirali delavnice oziroma SPIN AKTIVNOSTI, kjer  bomo s pomočjo podjetja INVEL nudili pomoč preko motivacijskih delavnic in individualnega svetovanja. Toplo priporočamo, da se jih udeležite.

Splošno gledano živimo v izjemno intenzivnem in vseskozi spreminjajočem se okolju, ki od nas zahteva precejšnjo mero prilagodljivosti, strpnosti in učljivosti. Še toliko bolj je to pomembno v trenutkih, ko se moramo, tudi zaradi globalnih sprememb, posloviti od dela naših zaposlenih. Zavedam se, da ne bo enostavno.

Na koncu se želimo zahvaliti  Kadrovski službi, ki je imela največ dela ravno v času epidemije. Sodelavke so svoje delo opravile korektno, skladno z zakonodajo in predpisi in izpogajanimi zadevami s socialnimi partnerji. Vedeti moramo, da kdor koli se je kakorkoli moral ukvarjati s presežki je bil pod velikim čustvenim stresom. Nikomur ni lahko, ne tistim ki odhajate in tudi ne tistim, ki ostajajo.

Hvala vsem za vaše delo s katerim ste pustili svoj pečat v steklarni. Naj se uresniči pregovor, da za dežjem vedno posije sonce in tudi vsem, ki boste zapustili steklarno bo, ker si to zaslužite.

Pri tem vam bomo pomagali preko zgoraj navedenih delavnic.

S spoštovanjem,

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

Objava 2 internega razpisa

Pozdravljeni,

V  nadaljevanju objavljamo interni razpis za zbiranje prijav za prosta delovna mesta v 2. krogu.

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo s priloženim obrazcem po mailu: kadri.rogaska@fiskars.com najkasneje do 28.5.2020 do 10. ure.

Prijavi lahko priložite tudi življenjepis in dokazila za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Razgovori bodo potekali predvidoma 28.5.2020.

Vse vodje prosim, da z navedenim seznanijo vse svoje zaposlene.

Razpisni list 2. krog

Razpis 2. faza

Prijava na delovno mesto

Lep pozdrav,

Darja Gabron

Vodja kadrovske služba / Senior HR Manager

Izplačilo solidarnostnega dodatka delovnim invalidom po 58. členu ZIUZEOP

Spoštovani,

na povezavi vam pošiljam obvestilo in vlogo za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka delovnim invalidom za krajši delovni čas po novem 10. odstavku 58. člena ZIUZEOP, vam pošiljam sporočilo ZPIZ-a za javnost.

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka bo izvedeno na podlagi vloge upravičenca, ki je dostopna na spletni strani ZPIZ-a .

Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2020 skupaj z vsemi ustreznimi dokazili o odrejenem čakanju delavca na začasno delo oz. drugo dokazilo o upravičeni odsotnosti z dela zaradi višje sile kadarkoli v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Enkratni solidarnostni dodatek bo prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in ki bodo do le-tega upravičeni, zavod izplačal v enem od naslednjih mesecev po vložitvi vloge upravičenca.

Prosim vodje prenesite informacijo oz. obvestite delavce, ki so morebiti upravičenci iz tega naslova.

Lep pozdrav,

Darja Gabron

Ukrepi ob vrnitvi na delovno mesto

Na tej povezavi najde ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v času epidemije virusa Covid-19 – vrnitev na delovno mesto.

Strategija upravljanja s starejšimi zaposlenimi

Na tej povezavi najdete navodila za uporavljanje s strejšimi zaposlenimi v podjetju Steklarski Hram d.o.o.

Navodila za uporabo mask

Na tej povezavi najdete navodila za pravilno uporabo mask.

Uradne ure v kadrovski službi

Spoštovani sodelavci,

V času veljavnih ukrepov vezanih na COVID-19 smo prilagodili delovanje kadrovske službe na način, da smo delovanje preusmerili na elektronski način poslovanja.

Vse zaposlene prosimo, da vsa morebitna vprašanja pošljete po elektronski pošti darja.gabron@fiskars.com. Odgovor vam bomo podali najkasneje v roku 48 ur v času delovnih dni.

V kolikor imate vprašanje, ki ga ne morete sporočiti po elektronski pošti, smo vam vsak delovnik v času od 10.30 do 11.30 ter 13.00 do 14.00 na voljo:

 • preko telefona 03 818 0 136 za kadrovska vprašanja,
 • preko telefona 03 818 0 138 za vprašanja vezana na obračun plač ter
 • osebno v kadrovski službi in službi obračuna plač.

V vmesnem času zaradi zagotavljanja nemotenega dela delavke ne bodo na razpolago.

Prijave na razpisana delovna mesta lahko pošljete do 13.5.2020 do 12. ure na elektronski naslov: kadri.rogaska@fiskars.com

Hvala vsem in vsakemu posebej za razumevanje.

Ostanite zdravi!

 1 mesečni brezplačni tečaj angleščine

Pozdravljeni,

Danes je zadnji dan za prijavo na enomesečni brezplačni tečaj angleščine.

Prijavo lahko podate here .

Free English Training for Fiskars Group employees

In these challenging times, we would like to provide an opportunity for personal development with free 1 month access to EF English Live Business school self-study content to all Fiskars Group employees.

What are the advantages?

The free training enables you to learn virtually and hopefully lessen the burden of being confined at home. The EF online self-study program includes 2,000 hours of engaging, video-based content, available on all devices, anywhere, at any time. Whether you need some general English lessons or want to use this time to explore business skills and industry-specific courses, there is content for all levels and needs.

What is included?

One month FREE access to EF English Live, including 2000 hours of content:

− General English classes

− Business skills classes

− Industry-specific classes

What happens after the free month?

There are no commitments or hidden costs. The personal course access is open for 1 month and then expires. During that 1 month as much or as little can be completed, depending on the needs and schedule of the learner. After the course expires, the access ends. If you want to continue, you need to go through a process of discussing training needs with the manager and registering through the regular process with manager’s approval. The next options will open after mid-year conversations, needs to be discussed during mid-year and become a part of the development plan.

How do I register?

Please fill in the registration form here by 8th May. The course start is 18.5.2020. EF will send all participants a welcome message with more information, and the login details upon course start. You need to comply with the GDPR information – some personal data (name, e-mail address) will be required to start training.

For any questions about the training contact your local HR or Anna Väkeväinen, HRD Manager.

Razpis delovnih mest

Spoštovani,

objavljamo razpis prostih delovnih mest.

Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo s priloženim obrazcem po mailu: kadri.rogaska@fiskars.com najkasneje do 13.5.2020 do 12. ure.

Razpis prva faza

Opis list

Prijava na delovno mesto

Motena dobava toplih malic

Pozdravljeni,

Iz Sovite so sporočili, da zaradi težav z dobavo materiala jutri v sredo, 6.5.še ne bo tople malice.  Bo pa, za vse 3 izmene, organizirana hladna malica.

V četrtek, 7.5. pričnejo kuhati toplo malico za 1. in 2. izmeno, v nočni izmeni malica ostaja hladna.

Prosijo za razumevanje.

Dogovor o kriterijih za določitev presežnih delavcev

Spoštoobjavljamo dogovor o kriterijih za določitev presežnih delavcev, ki sta ga STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o. in STEKLARSKI HRAM d.o.o. sklenili s sindikatom. Dogovor je dostopen na tej povezavi.

Darja Gabron, Vodja kadrovske službe

NAVODILA ZA VARNO RAZDELJEVANJE MALIC

Pozdravljeni!

Podjetje SOVITA bo jutri v restavraciji HRAM  pričelo z razdeljevanjem hladnih obrokov. Da bi zaščitili svoje  zdravje in zdravje svojih sodelavcev moramo tudi pri tem ohraniti pozornost glede varnost, biti solidarni  in se držati predpisanih ukrepov.

Na tej povezavi so varnostna pravila, ki jih delovodje posredujte svojim zaposlenim in se o njih pogovorite.

Varujmo zdravje!

VZPD

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Spoštovani,

V torek, 14.4. 2020 smo vam sporočili, da bomo v ponedeljek, 20.4. podali natančno informacijo vezano  na prihranek, ki bo enak plači 15 dni na vsakega zaposlenega v pisarni do konca junija 2020. Ukrep velja za vse pisarniške delavce v skupini Fiskars.

Implementacija navedenega ukrepa se bo od države do države razlikovala.

Preverjanje možnosti in načina izvedbe tega ukrepa, skladno s slovensko zakonodajo, traja kar nekaj časa. Opravičujemo se za zamudo in sporočamo, da bomo najverjetneje v sredo, 22.4. lahko objavili točna navodila.

Hvala za razumevanje.

Ostanite zdravi,

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Spoštovani,

bili smo pripravljeni začeti z delom v skoraj polni sestavi z dne, 22.4. 2020, vendar se je lastnik odločil drugače. Razlog podaljšanja je ogromen padec prodaje na ameriškem tržišču. To  posledično za nas pomeni zmanjšanje naročil. Tudi druge Fiskarsove tovarne ostajajo zaprte ali poslujejo v zmanjšanem obsegu

Torej sporočamo vam, da smo vezano na odločitev lastnika, Skupine Fiskars, podaljšali poslovanje v zmanjšanem obsegu še za en teden in sicer do vključno 28.4.

Do vključno 28.4. ne poslujejo:

-Sektor dekoracije

-Sektor proizvodnje in popravila orodij

-Ročna proizvodnja KP3 je ustavljena najmanj do vključno 5.5.

-Orodjarna Rogatec

– Kozje

-Delavci, ki so na plačani odsotnosti ostanejo na čakanju na delo

-Nadaljuje se delo od doma za vse, ki imajo podpisan dogovor o delu od doma

Nadaljnje informacije okrog zagona proizvodnje po 28.4. vam bomo posredovali 23.4.

                Proizvodnja stekla

                Nadaljuje se s proizvodnjo stekla na EP2 po planu za April

                Nadaljuje se s proizvodnje stekla na KP3 po planu za April za strojni del

                Dodelava nadaljuje proizvodnjo za del kateri pokriva EP2 brez KP3 ročno,

                najmanj do 6.5.

                Nadaljujemo z aktivnostmi na projektu Lean

                (vitka proizvodnja)

Na tej povezavi so objavljene vse informacije za zaposlene. Prosimo, da povezave ne objavljate javno kajti informacije so namenjene samo zaposlenim.

Za zaposlene

Vodstvo Steklarne Rogaška d.o.o.

SPREMEMBA EMAIL PODPISA

Pozdravljeni,

Skladno z navodili na tej povezavi si morate čimprej spremeniti svoj podpis v mailu.

Moj spodaj je vzorec, kako mora izgledati.

Na koncu podpisa dodajte tudi

To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov.

This e-mail transmission and any accompanying attachments may contain confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. Any dissemination, distribution, copying or action taken in reliance on the contents ofthis e-mail by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited and is not intended to, in anyway, waive privilege or confidentiality. If you have received this e-mail in error, please immediately delete it and notify sender at the above e-mail address.

Vzorec:

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

Fiskars Group
STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija
Tel + 386 (0)3 81 80 139, Mobile +386 (0)31 612 162, Fax + 386 (0)3 81 80 325

judita.vrecar@fiskrs.com

To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov.

This e-mail transmission and any accompanying attachments may contain confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. Any dissemination, distribution, copying or action taken in reliance on the contents ofthis e-mail by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited and is not intended to, in anyway, waive privilege orconfidentiality. If you have received this e-mail in error, please immediately delete it and notify sender at the above e-mail address.

PLAČILNE LISTE IN BONUSI

Spoštovani,

Obveščamo vas, da boste zaradi izrednih razmer vezanih na COVID-19 zaposleni, ki nimate službenega elektronskega naslova, plačilne liste prejeli po pošti. Plača bo na vaših računih predvidoma po 16. uri.

COVID-19 še naprej vpliva na vsakdan ljudi po vsem svetu. Vpliva na naše življenje v službi, na stik z družino in prijatelji ter na vsakdanje dejavnosti. Na žalost je to negativno vplivalo tudi naše potrošnike, kar je povzročilo šibkejše povpraševanje po naših izdelkih in storitvah na ključnih trgih po svetu.

Navedena situacija je težka in kot je dejala predsednica uprave Jaana Tuominen, iz nje ni lahkega izhoda. Včeraj so bili objavljeni nekateri naslednji koraki kot odziv in prilagoditev našega poslovanja na nastale razmere. Vsi zaposleni smo tako pozvani, da  z odgovornim izvajanjem začasnih ukrepov preprečimo trajne redukcije ter tako prispevamo k uspešnosti našega podjetja v teh izzivov polnih časih.

Ne glede na navdane ukrepe, ki so začeli veljati znotraj celotne skupine Fiskars, pa bomo vsem zaposlenim, ki so delali v času razglašenih izrednih razmer v mesecu marcu, za vaš doprinos, angažiranost in trud pri plači za mesec marec (izplačilo 15.4.2020) izplačali sorazmerni del kriznega dodatka, ki za polni mesec (176 ur) znaša 200 EUR neto (velja tudi za čas dela od doma). Glede na to, da je bilo s sindikatom pred uveljavitvijo drugega svežnja proti korona zakonodaje za čas od 18.3.2020 do 14.4.2020 dogovorjen krizni dodatek za efektivni delovni čas na lokaciji delodajalca v višini 30% urne postavke osnovne plače delavca, vam bo morebitna razlika med sorazmernim delom 200 eur in pripadajočim sorazmernim delom 30% dodatka za efektivni delovni čas na lokaciji delodajalca za mesec marec, izplačana pri plači za mesec april (15.5.2020).

Do kriznega dodatka 200 EUR niso upravičeni delavci, katerih osnovna plača presega 3 kratnik minimalne plače. Upravičenci za pridobitev doplačila do 30% dodatka dogovorjenega s sindikatom so delavci, ki so v času od 18.3.2020 do 14.4.2020 delali operativna dela v proizvodnji, skladišču, službi varovanja, vzdrževanju do vključno nivoja izmenovodja. Do navedenega niso upravičeni delavci, ki so delali od doma ali v pisarnah (Office).

Za čas dela po 15.4.2020 dalje bo izplačan samo sorazmerni del kriznega dodatka v skladu z veljavno državno zakonodajo (200 EUR net za 174 ur).

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

VODNIK PO NOVI ORGANIZACIJI

Spoštovani sodelavci!

1. aprila 2020 bodo mnogi od nas imeli novo ekipo z novimi sodelavci.
Ko bomo začeli delovati v novi sestavi, je pomembno, da poskrbimo, da bomo vedeli, kako govoriti o sebi na skupen način, ki bo razumljiv tako znotraj kot zunaj podjetja.

Da boste lažje začeli, smo pripravili ta vodnik, ki opisuje, kako govorimo o sebi. Ta vodnik govori o načinu, kako se nanašamo na našo organizacijo na interni ravni, pa tudi v povezavi z našimi pomembnimi partnerji, kot so kupci, potrošniki in druge zainteresirane strani.

Navdihuje nas naš namen, da vsak dan ustvarjamo nekaj posebnega. Veselim se sodelovanja z vsemi vami in deljenja naših zgodb s svetom.

Vodnik je na voljo tukaj.

Maija Taimi
Glavna direktorica za komunikacije

FISKARS ZNIZUJE DELOVNI CAS PISARNISKIH DELAVCEV

Spoštovani sodelavci,

COVID-19 še naprej vpliva na vsakdan ljudi po vsem svetu. Vpliva na naše življenje v službi, na stik z družino in prijatelji ter na vsakdanje dejavnosti. Na žalost je to negativno vplivalo tudi naše potrošnike, kar je povzročilo šibkejše povpraševanje po naših izdelkih in storitvah na ključnih trgih po svetu.

S strani predsednice uprave JT so bili danes dopoldan objavljeni nekateri naslednji koraki kot odziv in prilagoditev našega poslovanja na nastale razmere.

Med drugim tudi načrt, da se začasno za vse pisarniške delavce znotraj skupine Fiskars, skrajša delovni čas za 1 dan na teden. Z navedenim ukrepom se želi doseči prihranek v višini 15 dni nadomestil na vse zaposlene do konca junija 2020.

Navedena situacija je težka in kot je dejala Jaana T. iz nje ni lahkega izhoda. Zato želimo uveljaviti princip solidarnosti, kjer bomo zaposleni v pisarnah delili usodo delavcev v prodajalnah ter tovarnah, kjer so delavci že sedaj doma. Namen tega je, da vsi pisarniški zaposleni prispevamo k uspešnosti našega podjetja ter z odgovornim izvajanjem začasnih ukrepov preprečimo trajne redukcije.

Implementacija navedenega ukrepa se bo od države do države razlikovala. S podrobnejšim načrtom implementacije, ki bo v skladu s slovensko zakonodajo, vas bomo seznanili najkasneje v ponedeljek.

Prosimo za razumevanje in strpnost.

V nadaljevanju posredujemo prevod pojasnila Jaane Tuominen glede zniževanja delovnega časa za pisarniške delavce v času pandemije.

COVID-19 še naprej vpliva na družbe po vsem svetu. Posledično negativno vpliva na povpraševanje potrošnikov na ključnih trgih skupine Fiskars v nekaterih kategorijah. Da bi ublažili vpliv razmer na naše poslovanje, je Fiskars Group že izvedla ukrepe, kot so začasna odpuščanja ter zapiranje trgovin in tovarn. V nekaterih državah, kjer so se razmere izboljšale, so trgovine in tovarne ponovno začele obratovati. Nadaljujemo s proaktivnimi ukrepi za ublažitev negativnega vpliva na naše poslovanje na svetovni ravni. Skupina Fiskars zdaj načrtuje skrajšanje delovnega časa pisarniškega osebja po vsem svetu, skupno pa bo ta ukrep vplival na približno 1.500 zaposlenih. Načrtovani ukrepi zajemajo vse pisarniške delavce – ne glede na funkcijo ali lokacijo – v skladu z lokalno zakonodajo.

V prvi fazi je cilj čimprej doseči prihranke, ki bodo enaki plači 15 dni na vsakega zaposlenega do konca junija 2020 ali kmalu zatem. Poslovne razmere bomo nenehno spremljali in po potrebi sprejemali nadaljnje ukrepe. V praksi bi to pomenilo izvajanje dodatnih ukrepov, če se stanje poslabša, ali vrnitev k običajnemu delovanju, če se stanje izboljša.

Izvajanje tega ukrepa se bo od države do države razlikovalo. V nekaterih državah to pomeni prehod na štiridnevni delovni teden za določeno obdobje, medtem ko v drugih nameravamo enakovredno izvajati znižanje plač. Cilj je, da vsi pisarniški delavci dolgoročno prispevajo k uspešnosti našega podjetja. Na Finskem se bodo začela posvetovanja z zaposlenimi glede začasnih odpuščanj.

“V teh težkih časih je naša ključna prednostna naloga zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih in strank. Soočamo se z izjemno situacijo, ki povzroča skrb za zaposlene in podjetja po vsem svetu. Naša odgovornost je, da naredimo vse, kar lahko, da ublažimo negativne vplive na naše poslovanje. Naš cilj je izvesti širok spekter začasnih ukrepov, da se izognemo položaju, v katerem bi morali razmisliti o trajnih znižanjih zaposlenih, “pravi Jaana Tuominen, izvršna direktorica.

Poleg načrtovanega zmanjšanja delovnega časa izvajamo še vrsto drugih ukrepov, ki vključujejo:

◦Plače članov vodstvene ekipe skupine Fiskars in nadomestila upravnemu odbou bodo začasno znižana, medtem ko, tako FGLT kot upravni odbor še naprej delata s polnim delovnim časom, da bi intenzivno vodili poslovanje naprej.

◦ Ukinitev nezakonitih zvišanj plač za leto 2020

◦ Odpoved dogodkov za zaposlene, na primer praznične zabave in darila

◦ Nadaljujemo omejeno najemanje za kritične pozicije

◦ Nadaljujemo z omejevanjem poslovnih potovanj, tudi če se odpravijo omejitve za potovanja

◦Zmanjšanje najemanja zunanjih sodelavcev in svetovalcev

◦ Splošno znižanje porabe v podjetju, vključno s trženjem in oglaševanjem

◦Pregled tekočih razvojnih projektov

“To so odločitve, ki jih skupaj s preostalim voditeljskim timom sprejemam s težkim srcem. Vsi skupaj si močno prizadevamo za boljšo prihodnost in vidimo, da je zelo pomembno, da vsi prispevamo k ciljanim prihrankom. Med dolga zgodovino podjetja smo šli skozi številna težka obdobja in odločena sem, da bomo skupaj izšli iz te krize močnejši, “zaključuje Jaana.

Obenem si prizadevamo, da bi ujeli priložnosti za rast na tistih trgih, ki se vračajo k bolj običajnemu poslovanju.”

Jaana Tuominen

KAKO BELEŽITI ODSOTNOST Z DELA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19.

Delavec mora v primeru, da sumi, oziroma obstaja verjetnost, da se je okužil oziroma kaže znake okužbe, poklicati osebnega zdravnika, ki presodi ali je delavec upravičen do bolniškega staleža.

Po razgovoru z osebnim zdravnikom mora delavec nemudoma sporočiti svojemu vodji oziroma delodajalcu kakšen ukrep mu je odredil osebni zdravnik.

Kdor ne bo kontaktiral zdravnika in se bo sam izoliral nima pravice do staleža in se mu beleži neupravičen izostanek z dela.

V primeru, da oseba sporoči zdravniku, da je nekdo v njegovi družini pozitiven na COVID-19 on ali ona pa ne kaže nobenih znakov bolezni, ji bo zdravnik svetoval 14 dnevno izolacijo, vendar pa ji ne bo izdal bolniškega lista. Takšna oseba se smatra za zdravo in jo lahko delodajalec pokliče na delo. Če bo oseba uveljavila priporočeno izolacijo mora predhodno skleniti dogovor z delodajalcem, kako bo le ta beležil čas njene odsotnosti. Dogovor je lahko koriščenje ur, letni dopust- če se oseba strinja, če je možno – delo od doma, ali čakanje na delo doma.

 Podrobneje:

ZADEVA : COVID-19 – začasna zadržanost od dela

 1. Način opredelitve obolelih – ukrep izolacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal navodilo zdravnikom dne 2. 4 2020, da se je v drugi fazi epidemije COVID -19 spremenil način opredelitve obolelih. Kot smo vas seznanili v zvezi s prvimi navodili glede vodenja bolniškega staleža, so se kot oboleli s COVID 19 smatrali le posamezniki, pri katerih je bila okužba laboratorijsko potrjena.

Po stališču NIJZ gre za bolnike s COVID-19, pri katerih je potreben ukrep izolacije, v primeru:

– če se pri zavarovancu pojavijo znaki bolezni, ki so značilni za COVID-19 in ima oseba pozitiven bris, ko je bila v skladu z definicijo testirana (in nato izolirana) in

– če se pri zavarovancu pojavijo znaki bolezni, ki so značilni za COVID-19, ta oseba pa ali živi skupaj z osebo, pri kateri je bil COVID-19 laboratorijsko potrjen, ali pa se znaki pojavijo pri osebah v skupnosti, kjer je prisoten COVID-19, in je obstajala velika verjetnost prenosa. Definicija zanje določa: Bolniki z znaki akutne okužbe dihal z ali brez vročine, pri katerih bolezen poteka blago, diagnostičnega testiranja na COVID-19 ne potrebujejo. Izjeme temu pravilu določi epidemiolog – postavi epidemiološko indikacijo za testiranje. Ne glede na testiranje pa sledi ukrep 14 dnevne izolacije – ki je potreben za preprečevanje prenosa povzročitelja v skupnosti in ga določi zdravnik.

To pomeni, da bo izbrani osebni zdravnik v bodoče kot razlog začasne zadržanosti od dela opredelil izolacijo (razlog 08 – izolacija) ne le pri osebah, ki imajo potrjeno okužbo z novim koronavirusom oziroma so zboleli za COVID-19, temveč tudi pri (obolelih) osebah, ki (kumulativno):

– imajo respiratorno obolenje pa niso bili testirani in

– če izbrani osebni zdravnik hkrati ugotovi, da je bil posameznik v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za COVID-19 (npr. družinski član ipd). V slednjem primeru epidemiološka stroka predlaga zavarovancu odreditev ukrepa izolacije v trajanju 14 dni (ki se bo po tem času končal oziroma v primeru razvoja bolezni in potrjenega virusa nadaljeval do ozdravitve).

Osebni zdravnik bo v zdravstveni kartoteki zavarovanca zabeležil dejstva, na podlagi katerih mu je bil odrejen ukrep izolacije in izdan bolniški list (če ni bilo izvedeno testiranje – npr. navedba oseb, pri katerih je bil s testiranjem potrjen COVID-19 in je bil zavarovanec z njim v neposrednem stiku,…).

Vse osebe, pri katerih je bil na podlagi zgoraj navedenih pogojev odrejen ukrep izolacije (v primeru delovno aktivnega zavarovanca pa tudi ugotovljena začasna zadržanost od dela iz tega razloga), se bodo po informacijah NIJZ na podlagi ustrezne diagnoze (koda B34.2) štele v statistiko obolelih s COVID-19.

Vse ostale (zdrave) osebe, ki ne sodijo v zgoraj navedeni skupini pa so doma zaradi ukrepa karantene, in sicer na podlagi odločbe ministra za zdravje, ki jo ta izda v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih. V teh primerih podlage za odreditev bolniškega staleža ni.

POSODOBLJENA POENOSTAVLJENA PRAVILA ODLOČANJA O BOLNIŠKEM STALEŽU.

–    osebni zdravnik  ugotovi začasno nezmožnost za delo zaradi izolacije (razlog 08 – izolacija) pri zavarovancih, ki imajo potrjeno okužbo z novim koronavirusom oziroma so zboleli za COVID-19 ter pri zavarovancih, pri katerih se pojavijo znaki bolezni, ki so značilni za COVID-19, ta oseba pa ali živi skupaj z osebo, pri kateri je bil COVID-19 laboratorijsko potrjen, ali pa se znaki pojavijo pri osebah v skupnosti, kjer je prisoten COVID-19, in je obstajala velika verjetnost prenosa;

in

–           pri zavarovancih, ki sicer imajo znake respiratornih obolenj pa ne živijo skupaj z osebo, pri kateri je bil COVID-19 laboratorijsko potrjen, oziroma niso del skupnosti, kjer je prisoten COVID-19, in bi zato obstajala velika verjetnost prenosa, osebni zdravnik ugotovi začasno zadržanost od dela zaradi razloga bolezni (razlog 01 – bolezen).

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

OBVESTILO

Pozdravljeni!

Na povezavah so navodila za zagotavljanje varnosti in zdravja v podjetju Steklarna Rogaška med epidemijo virusa COVID 19.  S strogim upoštevanjem navodil bomo lahko skupaj varno nadaljevali z delom. Če bomo pazili nase in drug na drugega, bomo ostali zdravi!

Vodje, svoje sodelavce seznanite z navodili na oddelčnih sestankih. Za vsa vprašanja in predloge smo na voljo na priloženem naslovu: covid.rogaska@fiskars.com

Lep pozdrav ,

Ksenija Čuješ

OBVESTILO

Pozdravljeni,

Sporočamo vam, da je vodstvo sprejelo odločitev, da se podaljša obdobje delne ustavitve proizvodnje za naslednjih 7 dni, od 15.4. dalje in sicer do vključno 21.4. 2020.

Nadaljnje informacije vam posredujemo 16. aprila, 2020.

Hvala za razumevanje.

Pazite nase in ostanite zdravi!

SPOROČAM VAM, DA BO NA VAŠA VPRAŠANJA, KI BODO NASLOVLJENA NA SPODNJI ELEKTRONSKI NASLOV, ODGOVARJAL TUDI DR. TIHOMIR RATKAJEC, spec. medicine dela.

covid.rogaska@fiskars.com

OBVESTILO

Pozdravljeni,

Sporočamo vam, da imamo novi elektronski naslov na katerega lahko naslavljate vprašanja o varnostnih ukrepih za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 in ostalih organizacijskih ukrepih in zadevah.

covid.rogaska@fiskars.com

Na vaša vprašanja in predloge bomo odgovarjali:

 1. Jim Walsh
 2. Mladen Križanec
 3. Dejan Skok
 4. Ksenija Čuješ
 5. Darja Gabron
 6. Judita Vrečar
 7. dr. Tihomir Ratkajec

OBVESTILO

Pozdravljeni,

posredujemo vam pomembna navodila za uporabo mask.

Lp,

Dr. TIHOMIR RATKAJEC, SPECIALIST MEDICINE DELA

NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNIH MASK

Na tej povezavi najdete navodila za uporabo zaščitnih mask.

Ostanite zdravi!

Pozdravljeni,

Sporočamo vsem, ki prihajate na delo v steklarno, da organizirane malice iz varnostnih razlogov še vedno ni. Prosimo, da si malico prinesete s sabo in jo zaužijete na vsaj 4m razdalje od sodelavca.

Izplačan vam bo celoten znesek, ki pripada za malico.

Kako bo z malico v nadaljevanju vam bomo pravočasno sporočili.

Ostanite zdravi!

Judita

3.4. 2020

OBVESTILO

Spoštovani,

Vodstvo podjetja se je, dne 2.4. 2020 v dogovoru s sindikatom in svetom delavcev, odločilo, da se podaljša obdobje delne ustavitve proizvodnje do vključno 14.4. 2020.

Zaposleni, ki so od vodij prejeli razpored dela v obdobju zmanjšane proizvodnje, se tega držijo in prihajajo na delo. Delo je organizirano tako, da je zagotovljena varnost skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in naše službe VZD.

Delo od doma poteka tako kot do sedaj.

Ostali zaposleni, ki ste doma in čakate na delo prejmete 80% svoje povprečne bruto plače iz obdobja dela zadnji treh mesecev. To plačilo prejemate za vse dni, ko ste bili doma na čakanju.

Skladno s priporočilom Vlade Republike Slovenije, da se nagradi tiste delavke in delavce, ki v času epidemije prihajajo na delo v tovarno, smo se odločili tem delavkam in delavcem izplačati dodatek v višini 30% od osnovne bruto plače. Dodatek bomo izplačevali do vključno 14.4. 2020 (glede na razmere se lahko tudi podaljša).

Če bo Vlada RS potrdila za delavce, ki delajo v tovarni med časom epidemije še dodatno nagrado v višini 200 EUR neto bomo izplačali tudi ta znesek; je pa ta znesek kot rečeno odvisen od odločitve vlade.

Postopno vračanje v delno normalno poslovanje načrtujemo kot sledi v nadaljevanju. Vodje bodo obvestile vse, ki boste poklicani na delo.

Plan: 8.4. 2020

Pričnemo s proizvodnjo v Sektorju dodelave po razporedu za mesec april (del, ki je vezan na EP2).

Glede na to, da ročna proizvodnja KP3 še ne začne s proizvodnjo so ti zaposleni doma na plačani odsotnosti. Prve dni po 8.4. se zaposleni v Sektorju dodelave, ki so vezani na KP3, prerazporedijo na dela – reševanje zaostankov (ostanejo na svojih izmenah po mesečnem razporedu).

Pripravlja se tudi plan, ki se trenutno zdi verjeten, in sicer, da se po 15.4. prične z delom v vseh Sektorjih področja Proizvodnje stekla zaradi zagotavljanja izvedbe naročil, ki jih lahko odpremimo.

Če bo tako, bodo predvideni posebni varnostni ukrepi za  preprečitev širjenja ali okužbe z novim corona virusom COVID-19. Odločitev bo sprejeta najpozneje v četrtek, 9.4. 2020

Če pa bi se razmere, vezane na epidemijo novega corona virusa drastično poslabšale, imamo že skoraj pripravljen scenarij B. To je plan, ki predvideva popolno ustavitev proizvodnje. Po tem planu bi se EP2 popolnoma ustavila in bi prešli na tako imenovani Hot Top način ohranjanja peči. Takšna situacija predvideva 3 delavce na izmeno na področju proizvodnje: 1 talilničar na Ep2, 1 talilničar na KP3, 1 vzdrževalec na izmeni.

V upanju, da število okužb ne bo eksponentno naraščalo imamo pripravljen plan dela po 14.4.2020,

ki predvideva naslednje:

           15.4. 2020

– zagon proizvodnje v Orodjarni Rogatec

– zagon proizvodnje v proizvodnji embalaže Kozje

– zagon Sektorja dekoracije

          22.4. 2020        

–  zagon ročne proizvodnje KP3

– Sektor dodelave vezan na novi kristal ročna proizvodnja ne začne z delom pred

         23.4. 2020

 • Glede na to, da so bili razporedi pripravljeni s predpostavko, da bo začetek proizvodnje 8.4. za celotno proizvodnjo, imajo delavci v obdobju za katerega je podaljšano obdobje ustavitve oddelka/sektorja plačano odsotnost.
 • V času, ko je oddelek popolnoma ustavljen, velja za mesec april in ne za mesec marec (pojasnilo spodaj), da imajo delavci plačano odsotnost. Kadar oddelek dela, potem se normalno piše dopust po mesečnem planu in pa letnem planu dopusta. V času ustavitve oddelka in kadar je večina zaposlenih na čakanju se dopust piše samo tistim zaposlenim, kateri so izrazili željo za dopust.
 • Za mesec marec velja razpored dela, ves dodeljeni in zahtevani dopust se normalno koristi in knjiži.

 • Propustnice / dokument za prehod preko meje za delavce iz Hrvaške bodo pripravljene za vse delavce iz Hrvaške v začetku naslednjega tedna in jih boste lahko prevzeli ob prvem prihodu na delo na glavni vratarnici.  V primeru, da bo Hrvaška spremenila obliko in način nadzora propustnic, kot se govori v medijih, bomo le-te prilagodili zahtevam in  vas pravočasno obvestili.  Dokument bo veljaven do konca meseca maja 2020.
 • Slovenija – prepoved gibanja med občinami: dokazilo o zaposlitvi za delavce iz sosednjih občin bo pripravljen za vse zaposlene, ki imajo stalno ali začasno prebivališče izven občine Rogaška Slatina. Dokument bo veljaven do konca meseca maja. Dokument boste dvignili na glavni vratarnici ob prvem prihodu na delo. Ker policija nadzira ta prehajanja iz občine v občino predlagamo, da imate, ko pridete prvič na delo in še nimate dokazila, s sabo pogodbo o zaposlitvi ali plačilno listo.
 • Opozarjamo, vsaka zloraba propustnice ali dokazila o zaposlitvi je kaznivo dejanje.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Vodstvo STEKLARNE ROGAŠKA d.o.o.

Rogaška Slatina, 2.4. 2020

OBVESTILO

Spoštovani,

Kot ste bili obveščeni, se je uprava družbe STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o. ter družbe STEKLARSKI HRAM d.o.o. (v nadaljevanju Delodajalec) po ponovnem posvetovanju s sindikatom odločila, da se zaradi pojava korona virusa oz. preventivnih ukrepov za zmanjšanje stopnje ogroženosti življenja in zdravja zaposlenih podaljša začasna omejitev poslovanja Delodajalca na minimum.

V skladu z navedenim je tako Delodajalec, po predhodnem posvetovanju s sindikatom, izdal sklep, s katerim je delavcem odredil / podaljšal čakanje na delo na domu do 14.4.2020 oziroma do preklica s strani DelodajalcaDodatno se v času od 8.4.2020 do 14.4.2020 prične s proizvodnjo zgolj v delu Sektorja dodelave, ki je vezan na proizvodnjo EP2.

Sklep s seznamom zaposlenih katerim se odredi /podaljša čakanja na delo je objavljen na oglasni deski pred vhodom na sedežu podjetja na naslovu Ulica Talcev 1, 3250 Rogaška Slatina.

Vsi zaposleni, katerim je bilo zaradi razmer povezanih s COVID-19 odrejeno čakanje na delo  bodo v teh dneh na dom prejeli tudi pisne odredbe. Pisne odredbe bodo na dom prejeli tudi delavci, katerim je bilo odrejeno čakanje na domu pa so že bili poklicani nazaj na delo. Delavci so se v tem primeru dolžni ravnati v skladu z navodili nadrejenega.

V nadaljevanju ponovno podajamo navodila, ki jih morate spoštovati v času odrejenega vam čakanja na delu:

 1. V času odrejenega čakanja na delo vam ni potrebno prihajati na delo in boste za ta čas upravičeni do nadomestila v višini 80% plače.

 1. Ne glede na to, da vam v tem času na delo ni potrebno prihajati, morate biti v delovnem času na razpolago Delodajalcu zaradi morebitnih kratkotrajnih nalog, za katere bi se lahko pokazalo, da jih bo potrebno opraviti.

Delodajalec vas lahko torej kadarkoli med delovnim časom pokliče nazaj na delo in v takšnem primeru se morate na delo zglasiti naslednji delovni dan po prejemu obvestila s strani Delodajalca. Obvestilo o potrebnem prihodi na delo boste prejeli bodisi v pisni obliki na vaš domači naslov, bodisi preko telefona oziroma preko službenega e mail naslova ali  privatnega e mail naslova, v kolikor delavec nima službenega e maila in je iz tega razloga posredoval osebni e mail naslov.

 1. Če bi želeli v času, ko vam ni potrebno prihajati na delo, koristiti letni dopust, morate za le-tega zaprositi na v Družbi običajen način. Če v tem času dopusta ne boste koristili, je potrebno med delovnim časom biti na razpolago Delodajalcu, če vas pozove nazaj na delo. Kršitev te obveznosti lahko predstavlja razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

 1. Tudi naprej ste skladno s 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje vaših delovnih obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu.  Zato morate o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Slovenij in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeči način:

 • nadrejenega delavca po telefonu ali e mail naslovu in
 • posredovati sporočilo na elektronski naslov ksenija.cujes@fiskars.com in darja.gabron@fiskars.com ali na telefonsko številko 31 388 750 (Ksenija Čuješ) in 041 797 428 (Darja Gabron).

 1. Prav tako ste dolžni v času čakanja na delo Delodajalcu v roku 24. ur javljati tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniškega staleža.

V Rogaški Slatini, 2.4.2020

STEKLARSKI HRAM d.o.o.

Direktor:

Risto Gaggl

Zanj po pooblastilu

Jim Joseph Walsh

STEKLARNS ROGAŠKA d.o.o.

Prokurist:

Jim Joseph Walsh

OBVESTILO ZA POLICIJO

Rogaška Slatina, 30.3. 2020

Obvestilo velja za vse tiste, ki nimate stalnega ali začasnega prebivališča v občini Rogaška Slatina in prihajate v času prepovedi gibanja v občini, ki ni vaša domicilna občina, na delo v steklarno skladno z razporedom, ki vam ga dodeli vaš vodja.

Ker bo policija vršila nadzor smo pripravili pisno dokazilo, da ste zaposleni v Steklarni Rogaška in, da ste poklicani na delo.

To dokazilo boste lahko proti podpisu dvignili jutri v torek, 31.3. 2020  od 13.30 do 14.30 ure v pritličju Steklarskega HramaNočna izmena pa pri portirju.

Opozarjamo, dokazilo velja samo za prihod na delo in odhod z dela. Če se uporabi drugače se kršitev smatra za kazensko zadevo.

Lep pozdrav in hvala, vsem ki delate tudi v tem težkem in predvsem drugačnem času. Upajmo, da bo kmalu konec do takrat pa pazite nase in ostanite zdravi!!!

OBVESTILO

Spoštovani,

novi corona virus COVID-19 se tudi v Sloveniji skokovito širi in zato je Slovenija razglasila epidemijo, javno življenje se je ustavilo in tudi mi v Steklarni smo takoj sprejeli ukrepe, da zaščitimo svoje zaposlene. Vsi, ki delamo v steklarni vemo, da peči ne moremo ugasniti, oziroma, če bi jih, bi to prineslo hude posledice za našo bodočnost. Zato smo se pred 14 dnevi skupaj s sindikatom in svetom delavcev odločili, da zmanjšamo proizvodno na minimum in s tem ohranimo steklarske peči. Na delo prihajajo samo zaposleni iz tistih oddelkov, ki zagotavljajo izvajanje minimalne proizvodnje. Pri organizaciji njihovega dela so upoštevana vsa navodila NIJZ in naše službe VZD. Tisti, ki lahko, delajo od doma, večina pa je doma na čakanju na delo. In tako bo vsaj do vključno 7.4. 2020.

Ker število obolelih še vedno narašča so ukrepi, kako zaščiti sebe, družino, sodelavce in vse ostale, zlasti starejše in bolne, ključnega pomena. Začne se z osnovnimi higienskimi ukrepi – umivanje rok, razkuževanje, higiena kašlja, primerna razdalja, izogibanje nepotrebnim opravkom, druženju, zdržite in ostanite doma. Vsi, ki prihajate na delo je priporočljiva samo izolacija, ko ste doma.

Nikoli ne podcenjujte bolezenskih znakov: vročina, kašelj, težko dihanje, bolečine v mišicah, utrujenost, še posebej, če ste bili pred tem v tesnem stiku z osebo za katero se je izkazalo, da je okužena. Če imate vi osebno ali kdor koli s komer ste bili v stiku  (družinski člani, stanovalci v hiši…) navedene ali podobne simptome, če obstaja potrditev bolezni enega od članov družine vi pa znakov bolezni nimate – OSTANITE DOMA IN NE HODITE V SLUŽBO. Odsotnost sporočite svojemu vodji po telefonu. V takšnem primeru ste se dolžni samo izolirati. Prav je, da pokličete svojega osebnega zdravnika in se z njim o svojem zdravstvenem stanju posvetujte po telefonu.

Prosimo, da napisano dosledno in odgovorno upoštevate.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Vodstvo Steklarne Rogaška, d.o.o.

Rogaška Slatina, 29.3. 2020

Spoštovani,

Prosimo vse sodelavke in sodelavce, ki jim je bila, ali morda bo v tem težkem času epidemije, odrejena karantena ali samo izolacija, da o tem ukrepu obvestite svojega vodjo. Podatek rabimo zaradi obračuna plač, saj v veljavo stopa novi zakon glede obračunavanja odsotnosti z dela v primeru karantene in/ali samo-izolacije.

Varovanje vaših podatkov je zagotovljeno skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Hvala in ostanite zdravi!

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

OBVESTILO ZA TISTE DELAVCE IZ HRVAŠKE, KI SO OD VODJE PREJELI RAZPORED DELA OD 1.4. 2020 DALJE.

Obveščamo tiste delavce, ki prihajate na delo iz Hrvaške in ste od vodje prejeli razpored dela od 1.4. dalje, da so za vas propustnice oddane hrvaški mejni policiji – mejni prehod Rogatec.

Ob prvem prehodu  meje, dne 1. aprila 2020 jih boste tam dvignili in potem imeli vedno pri sebi. Torej 1.4. 2020 lahko greste na delo v Slovenijo samo preko mejnega prehoda Rogatec.

Propustnica velja samo za prihod in odhod z dela. Seveda pa še naprej velja, da se po prihodu iz službe morate izolirati.

Pazite nase!

UVELJAVLJANJE SOCIALNIH KRITERIJEV

Spoštovani zaposleni,

Jutri, 26. 3. 2020 najkasneje do 9. ure je zadnji dan, da delodajalcu dostavite ustrezno izjavo na podlagi katere lahko v postopku določitve presežnih delavcev delavec uveljavlja osebne okoliščine, vezane na svoje socialno in zdravstveno stanje.

Glede na trenutne razmere zaradi varnosti zaposlenih uradne ure v kadrovski službi niso možne, zato pozivamo vse zaposlene, ki želijo podati izjavo, da izjavo z vsemi dokazili posredujejo v kadrovsko službo preko elektronske pošte janja.drovenik@fiskars.com ali priporočene pošte na naslov delodajalca.

Delodajalec bo pri točkovanju zaposlenih za namen oblikovanja seznama presežnih delavcev lahko upošteval le pravočasno oddane popolne izjave.

V primeru, da delavec posameznega dokazila zaradi izrednih okoliščin povezanih s koronavirosom COVID-19 ne more pridobiti s strani pristojnih služb, lahko delavec izjavo odda brez priloge, ki je ne more pridobiti. Na izjavi mora vidno označiti kaj uveljavlja ter pripisati:

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resnični. Zavedam se, da podaja neresnične izjave pomeni hujšo kršitev delovnega razmerja, kar je lahko razlog za izredno odpoved.«

Delavec nato manjkajočo prilogo dostavi takoj ko bo to mogoče, najkasneje pa do 15.4.2020.

Delavcem bo pomoč pri izpolnjevanju izjave na voljo v kadrovski službi na telefon 031 607 137  vsak delavnik med 13. in 15. uro, za člane sindikata pa tudi na telefonski številki 040 295 987.

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

Vodja kadrovske službe

SPOROČILO FISKAR GROUPE

Spoštovani,

situacija z izbruhom koronavirusne bolezni (COVID-19) se še naprej hitro razvija in vedno več držav
sprejema ukrepe za obvladovanje in zmanjševanje vpliva virusa. Prejšnji teden smo posodobili naše
globalne smernice in spodbujali zaposlene, da med izbruhom delajo od doma. Delo na daljavo našim
zaposlenim omogoča prilagodljivost pri delu in zmanjšuje tveganje za izpostavljenost.
Vsa poslovna potovanja z javnim prevozom so do nadaljnjega odpovedana, zunanjim obiskovalcem
pa vstop v naše prostore ni dovoljen, razen v primeru nujnih vzdrževalnih del, kot je čiščenje.
Delo na daljavo ni mogoče pri vseh naših nalogah. Veliko naših zaposlenih dela v tovarnah,
distribucijskih centrih in trgovinah. Čistimo pogosteje, sprejeli pa smo tudi preventivne ukrepe, s
katerimi zagotavljamo zdravo okolje za naše zaposlene in obiskovalce trgovin. Naši zaposleni tudi
potujejo, se srečujejo s strankami in obiskujejo trgovine. Izogibajte se javnemu prevozu in upoštevajte
vsakodnevne ukrepe za zaščito (npr. umivanje rok), da zmanjšate tveganje za okužbo.
Vaše zdravje in dobro počutje sta naši prednostni nalogi. Želimo zaščititi naše zaposlene, zagotoviti
neprekinjeno poslovanje in ravnati odgovorno, da preprečimo širjenje virusa. Dobra novica v tej
globalni pandemiji je, da se v nekaterih državah, na primer na Kitajskem, situacija izboljšuje in se
ljudje vračajo na delo.
Ustanovili smo posebno delovno skupino, ki se srečuje vsak delavnik in ocenjuje potrebo po dodatnih
ukrepih. Še naprej natančno spremljamo razmere in posredujemo posodobljene smernice v našem
intranetu in po e-pošti. Ustvarili smo novo skupino v storitvi Yammer (nove informacije in pogosta
vprašanja o koronavirusu), kjer lahko postavljate vprašanja o razmerah, mi pa bomo objavili odgovore
v najkrajšem možnem času.
Če ste zaskrbljeni zaradi situacije s koronavirusom ali imate vprašanja o delu na daljavo, se obrnite na
svojega nadrejenega in spremljajte skupino v storitvi Yammer, kjer bodo objavljene nove informacije.
Soočamo se z zahtevnim izzivom in vem, da smo vsi zelo vznemirjeni. Ena od naših vrednot je rast s
sočutjem in del opisa te vrednote se mi zdi v tem trenutku zelo primeren: »Ni mi vseeno, ker vem, da
imajo moja dejanja vpliv; name, na ljudi okoli mene, na ljudi, za katere ustvarjamo, in na naš planet«.
Zaupam v našo ekipo, da si bomo v teh razmerah medsebojno pomagali in skrbeli drug za drugega.

Lep pozdrav,

Jaana

SPOROČILO ZA ZAPOSLENE

Na povezavi se nahaja sporočilo Fiskar groupe.

PREHAJANJE MEJE/PREPUSTNICE

Posredujem vam odločbo hrvaške mejne policije. Iz nje je razvidno, da kljub prepovedi zapustitve kraja prebivanja in stalnega naslova lahko s propustnico hrvaški delavci prihajajo na delo v steklarno. Preberite si podrobno na spodnjem linku. Propustnice bodo danes pripravljene in dostavljene na mejni prehod Rogatec. Ob prvem prehodu  meje jo boste tam dvignili in potem imeli vedno pri sebi. Torej jutri lahko greste v Slovenijo samo preko mejnega prehoda Rogatec in dvignete propustnico. Seveda pa še naprej velja, da se po prihodu iz službe morate izolirati.

Poštovana,

od sutra u potpunosti stupa na snagu i Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20o%20zabrani%20napu%C5%A1tanja%20prebivali%C5%A1ta….pdf u kojoj je navedeno na koji način možete zatražiti propusnice za radnike.

Odluka

S poštovanjem

Kabinet ministra, Služba za odnose s javnošću

Minister’s office, Department for Public Relations

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Spoštovani,

zaradi trenutnih razmer v državi in lokalnem območju uvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja corona virusa. Ker v steklarni vedno postavljamo zdravje in varnost svojih zaposlenih na prvo mesto se je vodstvo v soglasju z lastnikom Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev odločilo in sprejelo sklep, da  se zmanjša obseg poslovanja na najnujnejši minimum do 31. marca 2020 z možnostjo podaljšanja glede na takratne razmere.

V tej resni situaciji moramo misliti tudi na čas, ko bodo razmere spet normalne, in ker je naša proizvodnja specifična in se talilne enote/peči ne more zaustaviti brez dolgoročnih posledic, zato bomo ohranili 7% našega proizvodnega dela- vzdrževanje peči.

Kjer je mogoče, naši ljudje že delajo od doma.

Večina oddelkov, pa tudi proizvodnja embalaže v Kozjem, bodo od jutri dalje zaprti in delavci bodo doma  čakali na delo.

Trudimo se ohraniti zdravje naših zaposlenih, njihovih družin hkrati pa tudi dobro stanje naših proizvodnih zmogljivosti. Upamo, da nam uspe!

DELO V ČASU ZMANJŠANEGA OBSEGA POSLOVANJA

Zaradi trenutnih razmer v državi in lokalnem območju uvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa. Ker v steklarni vedno postavljamo zdravje in varnost svojih zaposlenih na prvo mesto je vodstvo v soglasju z lastnikom Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev sprejelo sklep, da se zmanjša obseg poslovanja na najnujnejši minimum do vključno 31. marca 2020 z možnostjo podaljšanja glede na takratne razmere.

V tej resni situaciji moramo misliti tudi na čas, ko bodo razmere spet normalne, in ker je naša proizvodnja specifična, se talilne enote ne more zaustaviti, zato bomo ohranili 7% našega proizvodnega dela. Kjer je mogoče, naši ljudje že delajo od doma. Večina oddelkov, pa tudi embalaža v Kozjem, bo od jutri dalje zaprtih in ljudje bodo doma čakali na delo. Pri ohranjanju talilnih agregatov bodo sodelovali najbolj usposobljeni delavci, minimalno število, v strogem skladu z navodili, kako preprečiti okužbo.

Od jutri naprej ne bo več malice. Vsi, ki boste delali boste prejeli za ta čas polni znesek za malico in si boste le-to prinesli od doma. Odprta bo mala jedilnica, če bi želeli v nje pomalicati – pazite na omejeno število in razdaljo.

Glede na zgoraj navedeno bodo delavci iz naslednjih oddelkov /sektorjev:
– • Zaposlene obveščamo, da se tako z 18.3.2020 pa do vključno 31.3. 2020
– • zapira proizvodnja v naslednjih sektorjih / oddelkih:
– • Sektor dodelave,
– • Sektor Hladnega dela proizvodnje,
– • Oddelek Ročne proizvodnje (KP3 in lončene peči),
– • Proizvodnja orodij z omejeno prisotnostjo v oddelku popravila orodij (cizelerna)
– • Področje proizvodnje embalaže Kozje
– • Glavna kontrola kvalitete
– • Omejeno delo v sektorjih/oddelkih
– • Oddelek vzdrževanja,
– • Oddelek Zmesarne
– • službi VZPD in okolja
– logistika
– • Delo od doma v naslednjih oddelkih:
– o
– o Oddelek razvoja R&D
– o Oddelek planske službe
– o Podporne službe (finance, kadrovska, nabava…)
– o Sektor razvoja novih artiklov

v času od 18.3.2020 in najmanj do 31.3.2020 napoteni na koriščenje morebitnih viškov ur. V kolikor posamezen delavec nima na voljo viška ur, se delavcu odredi čakanje delo.

2 / 2
Delavec, ki ima v navedenem času planiran letni dopust, ga koristi v skladu s potrjenim planom.

Delavec, ki je najavil odsotnost zaradi višje sile (zaprtje vrtcev in šol) le ta zanj velja do vključno 17.3.2020. Od 18.3.2020 tak delavec pade pod režim čakanja na delo (najprej izkoristi višek ur, nato pa čakanje na delo).

V času čakanja na delo do 31.3.2020 so delavci upravičeni do nadomestila v višini 80% plače.

Delavec mora biti v času čakanja na delo doma na naslovu, ki ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu sporočil kot naslov iz katerega prihaja na delo in dosegljiv na telefonsko številko, ki jo je sporočil delodajalcu. Delodajalec bo delavce o prenehanju veljavnosti tega sklepa lahko obveščal po pošti ali telefon, preko sms sporočila, medijev in drugih običajnih načinov komunikacije. Delavec je dolžan skrbeti za sprejem in odzivnost ter na navedeno reagirati oz. se ravnati v skladu s tako pridobljenim sporočilom.

O morebitnem bolniškem staležu v času čakanja na delo so delavci dolžini obvestiti nadrejenega. V tem primeru preneha veljati čakanje na delo. Če je s strani zdravnika odrejena karantena ali izolacija mora biti to ustrezno navedeno na bolniškem listu.

Delavci so skladno z 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje njegove delovne obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu. Zato morajo o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Sloveniji in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeče naslove darja.gabron@fiskars.com in ksenija.cujes@fiskars.com ali sms na telefonski številki 031 388 750 in 041 797 428.

Vse nadaljnje informacije bodo dostopne na naši spletni strani na linku:
https://steklarna-rogaska.si/za-zaposlene/
če sami želite kaj objaviti na tem linku pošljite besedilo ali vprašanje na mail
judita.vrecar@fiskars.com

Trudimo se ohraniti zdravje zaposlenih in dobro stanje naših proizvodnih zmogljivosti. Velika hvala vsem tistim, ki boste morali delati!

Ostanite zdravi!

Jim Walsh

NAVODILA ZA VPISOVANJE PROSOTNOSTI V PREMIJE

Pozdravljeni,

V nadaljevanju pošiljam kratka navodila za nemoten potek dela v času naslednjih dni:

BELEŽENJE PRISOTNOSTI V PREMIJE:

Navodilo za premije za zagotovitev podatkov v premijah za obračun plač za mesec marec:

Delavci, ki imajo v navedenem času planiran letni dopust, ga koristijo v skladu s potrjenim planom (premije šifra 32).

Delavci, ki imajo na voljo višek ur se najprej odredi koriščenje navedenih ur (premije šifra 04).

V kolikor bi delavec po razporedu dela moral biti na delu, pa mu delodajalec ne more zagotavljati dela, nima pa na voljo viška ur, se napoti na čakanje na delo – nadomestilo v višini 80% (premije šifra 96).

Delavec, ki je najavil odsotnost zaradi višje sile (zaprtje vrtcev in šol – premije šifra 95) le ta velja do vključno 17.3.2020. Od 18.3.2020 tak delavec pade pod režim čakanja na delo (najprej koristi višek ur, nato pa čakanje na delo).

Posebej je potrebno zabeležiti karanteno (premije šifra 94) in odrejeno izolacijo (premije šifra 92)

Prosim, da o navedenem obvestite vse svoje podrejene ter osebe, ki so zadolžene za beleženje ur v premije.

Izredno pomembno je, da so ure pravočasno in pravilno evidentirane. Za vsa podrobnejša vprašanja se obrnite na Ivanko na mail: ivanka.kobar@fiskars.com.

 ​

RAVNANJE DELAVCEV V ČASU ČAKANJA NA DELO

Delavec mora biti v času čakanja na delo doma na naslovu, ki ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu sporočil kot naslov iz katerega prihaja na delo in dosegljiv na telefonsko številko, ki jo je sporočil delodajalcu. Delodajalec bo delavce o prenehanju veljavnosti tega sklepa  lahko obveščal po pošti ali telefon, preko sms sporočila, medijev in drugih običajnih načinov komunikacije. Delavec je dolžan skrbeti za sprejem in odzivnost ter na navedeno reagirati oz se ravnati v skladu s tako pridobljenim sporočilom.

O morebitnem bolniškem staležu ali karanteni v času čakanja na delo so delavci  dolžini obvestiti nadrejenega. V tem primeru preneha veljati čakanje na delo.

Delavci so skladno z 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo  ali bi lahko vplivale na izvajanje njegove delovne obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu.  Zato morajo o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Sloveniji in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeče naslove darja.gabron@fiskars.com in ksenija.cujes@fiskars.com ali sms na telefonske številke 031 388 750 in 041 797 428.

DELO NA DOMU:

V skladu z navodili delo na domu odredi nadrejeni, poskrbi, da je podpisan ustrezen sporazum ter, da je dnevno izpolnjeno poročilo o delu. Izpolnjena in potrjena poročila o delu dostavite vsak ponedeljek za pretekli teden v kadrovsko službo. Ure dela se morajo voditi dnevno. Ure je potrebno poročati osebi, ki vpisuje prisotnost v premije. V kolikor delavec, ki ima sicer možnost dela na domu ne nima dovolj dela, na podlagi odločitve vodje prestopi v režim koriščenja ur oz. čakanja na delo. O navedenem je vodja dolžan predhodno obvestiti kadrovsko službo (Darja Gabron), da se izda ustrezen dokument. Za vse informacije sem na voljo na mail darja.gabron@fiskars.com.

Prenesi poročilo

DELO KADROVSKE SLUŽBE:

Do nadaljnjega bo kadrovska služba (Ivanka, Mateja, Janja, Darja) opravljala delo od doma. Za komunikacijo uporabite naš služben mail ali telefon.

Izjave o uveljavljanju socialnih kriterijev lahko delavci dostavijo preko elektronske pošte, priporočene pošte ali oddajo v zaprti pisemski ovojnici na vratarni.

O nadaljnjih aktivnostih in morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

SPREMEMBE PRI DELU VARNOSTNE SLUŽBE:

Temperaturo zaposlenih ob prihodu na delo bomo od danes naprej merili v avli restavracije Hram. Vodje prosim, da svoje sodelavce obvestite o spremembi.

Merjenje temperature je eden od pokazateljev na prisotnost infekcije, zato pozivam  vse zaposlene, da ga ne zaobidete.

DOSTOP DO VPN OMREŽJA:

Za VPN povezovanje do omrežja Steklarne Rogaška lahko uporabite tudi kanal preko Avstralije, saj je finski preveč zaseden.

SPOROČILO FISKARSA:

Zdravje in dobro počutje ljudi  je ključna in prednostna naloga. Kot podjetje aktivno spremljamo izbruh koronavirusne bolezni (COVID-19) v dialogu z drugimi organi in strankami. Naš cilj je zaščititi zaposlene, zagotoviti kontinuiteto poslovanja in sprejeti vse odgovorne ukrepe, da preprečimo širjenje izbruha. Ker se razmere še naprej slabšajo in v skladu s smernicami, ki jih izdajo lokalne oblasti v državah, v katerih delujemo, skupina Fiskars uvaja dodatne ukrepe za varstvo naših zaposlenih, tovarn in distribucijskih centrov. Na nekaterih naših lokacijah je na delo vplivalo tudi dejstvo, da so bili nekateri zaposleni poslani iz previdnostni v karanteno potem, ko so se vrnili z območja z visokim tveganjem ali so bili v stiku z nekom, okuženim s koronavirusom.

Waterford (Irska) in Rogaška (Slovenija) zaradi stopnje izbruha v Sloveniji in na Irskem ter v skladu s smernicami, ki so jih izdale oblasti v teh državah, smo začeli z nadzorovanim zmanjševanjem poslovanja v Sloveniji in na Irskem. Naše poslovanje v Sloveniji in na Irskem je edinstveno zaradi talilnih agregatov/peči. Ker svojih peči ne moremo v celoti izklopiti, bo majhna skupina ključnih zaposlenih ostala na delu, da bo ohranjala delovanje peči. Sprejeti bodo izboljšani ukrepi, da bodo naše ekipe v tem času varne.

V Waterfordu na Irskem sta turistični ogled proizvodnje in delovanje tovarne tesno povezana in sta odvisna drug od drugega. Ker smo zaprli vstop za zunanje obiskovalce, je bil normalen naslednji korak, nadzorovana zaustavitev obsega našega poslovanja na Irskem. V Sloveniji veliko naših ljudi potuje na delo iz sosednje Hrvaške. Problem je v tem, ker se ne ve kdaj bo Hrvaška zaprla mejo s Slovenijo. Nadzorovana zmanjšana proizvodnja nam bo pomagala zagotoviti dobave izdelkov za naše stranke in funkcionalnost naše tovarne v času izpada. Ukrep velja predvidoma do 31. marca 2020, vendar bomo še naprej dnevno spremljali razmere in po potrebi spreminjali časovni razpored.

Tovarne in distribucijski centri na drugih lokacijah

Še naprej aktivno spremljamo razmere v naših tovarnah in distribucijskih centrih na naših različnih lokacijah. Nekateri koraki, ki smo jih sprejeli, vključujejo omejitev dostopa zunanjih obiskovalcev, večje čiščenje in sterilizacijo ter proaktivno krepitev osnovnih zaščitnih ukrepov.

Na določenih lokacijah smo podaljšali čas med izmenami, da bi omogočili dodatno čiščenje in omejili stike med različnimi skupinami zaposlenih. Organizirane so tudi sobe, ki omogočajo samoizolacijo med čakanjem na zdravniško pomoč, takoj ko eden od naših zaposlenih pokaže kakršne koli simptome, povezane s COVID-19. Nadaljevali bomo z vsakodnevnim nadzorom stanja in izvajali potrebne ukrepe za varovanje zaposlenih v naših tovarnah in distribucijskih centrih. Zdravje in dobro počutje naših zaposlenih je naša ključna prednostna naloga, “zaključuje Risto Gaggl, naš glavni direktor oskrbne verige.

IT OBVESTILO

Vsi tisti, ki imate občasno povezave od Doma, lahko po novem koristite dodatno Cisco AnyConnect Povezavo Fiskars NEW VPN Finland (Fujitsu)

Hkrati pa Vas naprošamo oziroma je obvezno, da Cisco AnyConnect povezave prekinete, ko nehate z delom,  računalnik pa ostaja prižgan.

S tem boste sprostili hitrost povezave v sistemu in omogočili lažje delo ostalim uporabnikom v sistemu.

Hvala za razumevanje

Prijetno delo in zdravje kjerkoli že delate.

Nova povezavaà Izberemo iz menija in kliknemo Connect (poveži)

Stara dosedanja VPN Povezava, ki prav tako deluje

UVELJAVLJANJE SOCIALNIH KRITERIJEV

Spoštovani zaposleni,

Kot ste bili obveščeni je potrebno najkasneje do 26. 3. 2020 do 9. ure delodajalcu dostaviti ustrezno izjavo na podlagi katere lahko v postopku določitve presežnih delavcev delavec uveljavlja osebne okoliščine, vezane na svoje socialno in zdravstveno stanje.

Glede na trenutne razmere zaradi varnosti zaposlenih uradne ure v kadrovski službi niso možne, zato pozivamo vse zaposlene, ki želijo podati izjavo, da izjavo z vsemi dokazili posredujejo v kadrovsko službo preko elektronske pošte janja.drovenik@fiskars.com ali priporočene pošte na naslov delodajalca.

Delodajalec bo pri točkovanju zaposlenih za namen oblikovanja seznama presežnih delavcev lahko upošteval le pravočasno oddane popolne izjave.

V primeru, da delavec posameznega dokazila zaradi izrednih okoliščin povezanih s koronavirosom COVID-19 ne more pridobiti s strani pristojnih služb, lahko delavec izjavo odda brez priloge, ki je ne more pridobiti. Na izjavi mora vidno označiti kaj uveljavlja ter pripisati:

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resnični. Zavedam se, da podaja neresnične izjave pomeni hujšo kršitev delovnega razmerja, kar je lahko razlog za izredno odpoved.«

Delavec nato manjkajočo prilogo dostavi takoj ko bo to mogoče, najkasneje pa do 15.4.2020.

Delavcem bo pomoč pri izpolnjevanju izjave na voljo v kadrovski službi na telefon 031 607 137  vsak delavnik med 13. in 15. uro, za člane sindikata pa tudi na telefonski številki 040 295 987.

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

DOGOVOR O KRITERIJIH ZA DOLOČITEV PRESEŽNIH DELAVCEV

Spoštovani,

objavljamo dogovor o kriterijih za določitev presežnih delavcev, ki sta ga STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o. in STEKLARSKI HRAM d.o.o. sklenili s sindikatom. Dogovor je dostopen na tej povezavi.

Darja Gabron, Vodja kadrovske službe

NAVODILA ZA VARNO RAZDELJEVANJE MALIC

Pozdravljeni!

Podjetje SOVITA bo jutri v restavraciji HRAM  pričelo z razdeljevanjem hladnih obrokov. Da bi zaščitili svoje  zdravje in zdravje svojih sodelavcev moramo tudi pri tem ohraniti pozornost glede varnost, biti solidarni  in se držati predpisanih ukrepov.

Na tej povezavi so varnostna pravila, ki jih delovodje posredujte svojim zaposlenim in se o njih pogovorite.

Varujmo zdravje!

VZPD

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Spoštovani,

V torek, 14.4. 2020 smo vam sporočili, da bomo v ponedeljek, 20.4. podali natančno informacijo vezano  na prihranek, ki bo enak plači 15 dni na vsakega zaposlenega v pisarni do konca junija 2020. Ukrep velja za vse pisarniške delavce v skupini Fiskars.

Implementacija navedenega ukrepa se bo od države do države razlikovala.

Preverjanje možnosti in načina izvedbe tega ukrepa, skladno s slovensko zakonodajo, traja kar nekaj časa. Opravičujemo se za zamudo in sporočamo, da bomo najverjetneje v sredo, 22.4. lahko objavili točna navodila.

Hvala za razumevanje.

Ostanite zdravi,

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Spoštovani,

bili smo pripravljeni začeti z delom v skoraj polni sestavi z dne, 22.4. 2020, vendar se je lastnik odločil drugače. Razlog podaljšanja je ogromen padec prodaje na ameriškem tržišču. To  posledično za nas pomeni zmanjšanje naročil. Tudi druge Fiskarsove tovarne ostajajo zaprte ali poslujejo v zmanjšanem obsegu

Torej sporočamo vam, da smo vezano na odločitev lastnika, Skupine Fiskars, podaljšali poslovanje v zmanjšanem obsegu še za en teden in sicer do vključno 28.4.

Do vključno 28.4. ne poslujejo:

-Sektor dekoracije

-Sektor proizvodnje in popravila orodij

-Ročna proizvodnja KP3 je ustavljena najmanj do vključno 5.5.

-Orodjarna Rogatec

– Kozje

-Delavci, ki so na plačani odsotnosti ostanejo na čakanju na delo

-Nadaljuje se delo od doma za vse, ki imajo podpisan dogovor o delu od doma

Nadaljnje informacije okrog zagona proizvodnje po 28.4. vam bomo posredovali 23.4.

                Proizvodnja stekla

                Nadaljuje se s proizvodnjo stekla na EP2 po planu za April

                Nadaljuje se s proizvodnje stekla na KP3 po planu za April za strojni del

                Dodelava nadaljuje proizvodnjo za del kateri pokriva EP2 brez KP3 ročno,

                najmanj do 6.5.

                Nadaljujemo z aktivnostmi na projektu Lean

                (vitka proizvodnja)

Na tej povezavi so objavljene vse informacije za zaposlene. Prosimo, da povezave ne objavljate javno kajti informacije so namenjene samo zaposlenim.

https://steklarna-rogaska.si/za-zaposlene/

Vodstvo Steklarne Rogaška d.o.o.

SPREMEMBA EMAIL PODPISA

Pozdravljeni,

Skladno z navodili na tej povezavi si morate čimprej spremeniti svoj podpis v mailu.

Moj spodaj je vzorec, kako mora izgledati.

Na koncu podpisa dodajte tudi

To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov.

This e-mail transmission and any accompanying attachments may contain confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. Any dissemination, distribution, copying or action taken in reliance on the contents ofthis e-mail by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited and is not intended to, in anyway, waive privilege or confidentiality. If you have received this e-mail in error, please immediately delete it and notify sender at the above e-mail address.

Vzorec:

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

Fiskars Group
STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija
Tel + 386 (0)3 81 80 139, Mobile +386 (0)31 612 162, Fax + 386 (0)3 81 80 325

judita.vrecar@fiskrs.com

To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov.

This e-mail transmission and any accompanying attachments may contain confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. Any dissemination, distribution, copying or action taken in reliance on the contents ofthis e-mail by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited and is not intended to, in anyway, waive privilege orconfidentiality. If you have received this e-mail in error, please immediately delete it and notify sender at the above e-mail address.

PLAČILNE LISTE IN BONUSI

Spoštovani,

Obveščamo vas, da boste zaradi izrednih razmer vezanih na COVID-19 zaposleni, ki nimate službenega elektronskega naslova, plačilne liste prejeli po pošti. Plača bo na vaših računih predvidoma po 16. uri.

COVID-19 še naprej vpliva na vsakdan ljudi po vsem svetu. Vpliva na naše življenje v službi, na stik z družino in prijatelji ter na vsakdanje dejavnosti. Na žalost je to negativno vplivalo tudi naše potrošnike, kar je povzročilo šibkejše povpraševanje po naših izdelkih in storitvah na ključnih trgih po svetu.

Navedena situacija je težka in kot je dejala predsednica uprave Jaana Tuominen, iz nje ni lahkega izhoda. Včeraj so bili objavljeni nekateri naslednji koraki kot odziv in prilagoditev našega poslovanja na nastale razmere. Vsi zaposleni smo tako pozvani, da  z odgovornim izvajanjem začasnih ukrepov preprečimo trajne redukcije ter tako prispevamo k uspešnosti našega podjetja v teh izzivov polnih časih.

Ne glede na navdane ukrepe, ki so začeli veljati znotraj celotne skupine Fiskars, pa bomo vsem zaposlenim, ki so delali v času razglašenih izrednih razmer v mesecu marcu, za vaš doprinos, angažiranost in trud pri plači za mesec marec (izplačilo 15.4.2020) izplačali sorazmerni del kriznega dodatka, ki za polni mesec (176 ur) znaša 200 EUR neto (velja tudi za čas dela od doma). Glede na to, da je bilo s sindikatom pred uveljavitvijo drugega svežnja proti korona zakonodaje za čas od 18.3.2020 do 14.4.2020 dogovorjen krizni dodatek za efektivni delovni čas na lokaciji delodajalca v višini 30% urne postavke osnovne plače delavca, vam bo morebitna razlika med sorazmernim delom 200 eur in pripadajočim sorazmernim delom 30% dodatka za efektivni delovni čas na lokaciji delodajalca za mesec marec, izplačana pri plači za mesec april (15.5.2020).

Do kriznega dodatka 200 EUR niso upravičeni delavci, katerih osnovna plača presega 3 kratnik minimalne plače. Upravičenci za pridobitev doplačila do 30% dodatka dogovorjenega s sindikatom so delavci, ki so v času od 18.3.2020 do 14.4.2020 delali operativna dela v proizvodnji, skladišču, službi varovanja, vzdrževanju do vključno nivoja izmenovodja. Do navedenega niso upravičeni delavci, ki so delali od doma ali v pisarnah (Office).

Za čas dela po 15.4.2020 dalje bo izplačan samo sorazmerni del kriznega dodatka v skladu z veljavno državno zakonodajo (200 EUR net za 174 ur).

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

VODNIK PO NOVI ORGANIZACIJI

Spoštovani sodelavci!

1. aprila 2020 bodo mnogi od nas imeli novo ekipo z novimi sodelavci.
Ko bomo začeli delovati v novi sestavi, je pomembno, da poskrbimo, da bomo vedeli, kako govoriti o sebi na skupen način, ki bo razumljiv tako znotraj kot zunaj podjetja.

Da boste lažje začeli, smo pripravili ta vodnik, ki opisuje, kako govorimo o sebi. Ta vodnik govori o načinu, kako se nanašamo na našo organizacijo na interni ravni, pa tudi v povezavi z našimi pomembnimi partnerji, kot so kupci, potrošniki in druge zainteresirane strani.

Navdihuje nas naš namen, da vsak dan ustvarjamo nekaj posebnega. Veselim se sodelovanja z vsemi vami in deljenja naših zgodb s svetom.

Vodnik je na voljo tukaj.

Maija Taimi
Glavna direktorica za komunikacije

FISKARS ZNIZUJE DELOVNI CAS PISARNISKIH DELAVCEV

Spoštovani sodelavci,

COVID-19 še naprej vpliva na vsakdan ljudi po vsem svetu. Vpliva na naše življenje v službi, na stik z družino in prijatelji ter na vsakdanje dejavnosti. Na žalost je to negativno vplivalo tudi naše potrošnike, kar je povzročilo šibkejše povpraševanje po naših izdelkih in storitvah na ključnih trgih po svetu.

S strani predsednice uprave JT so bili danes dopoldan objavljeni nekateri naslednji koraki kot odziv in prilagoditev našega poslovanja na nastale razmere.

Med drugim tudi načrt, da se začasno za vse pisarniške delavce znotraj skupine Fiskars, skrajša delovni čas za 1 dan na teden. Z navedenim ukrepom se želi doseči prihranek v višini 15 dni nadomestil na vse zaposlene do konca junija 2020.

Navedena situacija je težka in kot je dejala Jaana T. iz nje ni lahkega izhoda. Zato želimo uveljaviti princip solidarnosti, kjer bomo zaposleni v pisarnah delili usodo delavcev v prodajalnah ter tovarnah, kjer so delavci že sedaj doma. Namen tega je, da vsi pisarniški zaposleni prispevamo k uspešnosti našega podjetja ter z odgovornim izvajanjem začasnih ukrepov preprečimo trajne redukcije.

Implementacija navedenega ukrepa se bo od države do države razlikovala. S podrobnejšim načrtom implementacije, ki bo v skladu s slovensko zakonodajo, vas bomo seznanili najkasneje v ponedeljek.

Prosimo za razumevanje in strpnost.

V nadaljevanju posredujemo prevod pojasnila Jaane Tuominen glede zniževanja delovnega časa za pisarniške delavce v času pandemije.

COVID-19 še naprej vpliva na družbe po vsem svetu. Posledično negativno vpliva na povpraševanje potrošnikov na ključnih trgih skupine Fiskars v nekaterih kategorijah. Da bi ublažili vpliv razmer na naše poslovanje, je Fiskars Group že izvedla ukrepe, kot so začasna odpuščanja ter zapiranje trgovin in tovarn. V nekaterih državah, kjer so se razmere izboljšale, so trgovine in tovarne ponovno začele obratovati. Nadaljujemo s proaktivnimi ukrepi za ublažitev negativnega vpliva na naše poslovanje na svetovni ravni. Skupina Fiskars zdaj načrtuje skrajšanje delovnega časa pisarniškega osebja po vsem svetu, skupno pa bo ta ukrep vplival na približno 1.500 zaposlenih. Načrtovani ukrepi zajemajo vse pisarniške delavce – ne glede na funkcijo ali lokacijo – v skladu z lokalno zakonodajo.

V prvi fazi je cilj čimprej doseči prihranke, ki bodo enaki plači 15 dni na vsakega zaposlenega do konca junija 2020 ali kmalu zatem. Poslovne razmere bomo nenehno spremljali in po potrebi sprejemali nadaljnje ukrepe. V praksi bi to pomenilo izvajanje dodatnih ukrepov, če se stanje poslabša, ali vrnitev k običajnemu delovanju, če se stanje izboljša.

Izvajanje tega ukrepa se bo od države do države razlikovalo. V nekaterih državah to pomeni prehod na štiridnevni delovni teden za določeno obdobje, medtem ko v drugih nameravamo enakovredno izvajati znižanje plač. Cilj je, da vsi pisarniški delavci dolgoročno prispevajo k uspešnosti našega podjetja. Na Finskem se bodo začela posvetovanja z zaposlenimi glede začasnih odpuščanj.

“V teh težkih časih je naša ključna prednostna naloga zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih in strank. Soočamo se z izjemno situacijo, ki povzroča skrb za zaposlene in podjetja po vsem svetu. Naša odgovornost je, da naredimo vse, kar lahko, da ublažimo negativne vplive na naše poslovanje. Naš cilj je izvesti širok spekter začasnih ukrepov, da se izognemo položaju, v katerem bi morali razmisliti o trajnih znižanjih zaposlenih, “pravi Jaana Tuominen, izvršna direktorica.

Poleg načrtovanega zmanjšanja delovnega časa izvajamo še vrsto drugih ukrepov, ki vključujejo:

◦Plače članov vodstvene ekipe skupine Fiskars in nadomestila upravnemu odbou bodo začasno znižana, medtem ko, tako FGLT kot upravni odbor še naprej delata s polnim delovnim časom, da bi intenzivno vodili poslovanje naprej.

◦ Ukinitev nezakonitih zvišanj plač za leto 2020

◦ Odpoved dogodkov za zaposlene, na primer praznične zabave in darila

◦ Nadaljujemo omejeno najemanje za kritične pozicije

◦ Nadaljujemo z omejevanjem poslovnih potovanj, tudi če se odpravijo omejitve za potovanja

◦Zmanjšanje najemanja zunanjih sodelavcev in svetovalcev

◦ Splošno znižanje porabe v podjetju, vključno s trženjem in oglaševanjem

◦Pregled tekočih razvojnih projektov

“To so odločitve, ki jih skupaj s preostalim voditeljskim timom sprejemam s težkim srcem. Vsi skupaj si močno prizadevamo za boljšo prihodnost in vidimo, da je zelo pomembno, da vsi prispevamo k ciljanim prihrankom. Med dolga zgodovino podjetja smo šli skozi številna težka obdobja in odločena sem, da bomo skupaj izšli iz te krize močnejši, “zaključuje Jaana.

Obenem si prizadevamo, da bi ujeli priložnosti za rast na tistih trgih, ki se vračajo k bolj običajnemu poslovanju.”

Jaana Tuominen

KAKO BELEŽITI ODSOTNOST Z DELA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19.

Delavec mora v primeru, da sumi, oziroma obstaja verjetnost, da se je okužil oziroma kaže znake okužbe, poklicati osebnega zdravnika, ki presodi ali je delavec upravičen do bolniškega staleža.

Po razgovoru z osebnim zdravnikom mora delavec nemudoma sporočiti svojemu vodji oziroma delodajalcu kakšen ukrep mu je odredil osebni zdravnik.

Kdor ne bo kontaktiral zdravnika in se bo sam izoliral nima pravice do staleža in se mu beleži neupravičen izostanek z dela.

V primeru, da oseba sporoči zdravniku, da je nekdo v njegovi družini pozitiven na COVID-19 on ali ona pa ne kaže nobenih znakov bolezni, ji bo zdravnik svetoval 14 dnevno izolacijo, vendar pa ji ne bo izdal bolniškega lista. Takšna oseba se smatra za zdravo in jo lahko delodajalec pokliče na delo. Če bo oseba uveljavila priporočeno izolacijo mora predhodno skleniti dogovor z delodajalcem, kako bo le ta beležil čas njene odsotnosti. Dogovor je lahko koriščenje ur, letni dopust- če se oseba strinja, če je možno – delo od doma, ali čakanje na delo doma.

 Podrobneje:

ZADEVA : COVID-19 – začasna zadržanost od dela

 1. Način opredelitve obolelih – ukrep izolacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal navodilo zdravnikom dne 2. 4 2020, da se je v drugi fazi epidemije COVID -19 spremenil način opredelitve obolelih. Kot smo vas seznanili v zvezi s prvimi navodili glede vodenja bolniškega staleža, so se kot oboleli s COVID 19 smatrali le posamezniki, pri katerih je bila okužba laboratorijsko potrjena.

Po stališču NIJZ gre za bolnike s COVID-19, pri katerih je potreben ukrep izolacije, v primeru:

– če se pri zavarovancu pojavijo znaki bolezni, ki so značilni za COVID-19 in ima oseba pozitiven bris, ko je bila v skladu z definicijo testirana (in nato izolirana) in

– če se pri zavarovancu pojavijo znaki bolezni, ki so značilni za COVID-19, ta oseba pa ali živi skupaj z osebo, pri kateri je bil COVID-19 laboratorijsko potrjen, ali pa se znaki pojavijo pri osebah v skupnosti, kjer je prisoten COVID-19, in je obstajala velika verjetnost prenosa. Definicija zanje določa: Bolniki z znaki akutne okužbe dihal z ali brez vročine, pri katerih bolezen poteka blago, diagnostičnega testiranja na COVID-19 ne potrebujejo. Izjeme temu pravilu določi epidemiolog – postavi epidemiološko indikacijo za testiranje. Ne glede na testiranje pa sledi ukrep 14 dnevne izolacije – ki je potreben za preprečevanje prenosa povzročitelja v skupnosti in ga določi zdravnik.

To pomeni, da bo izbrani osebni zdravnik v bodoče kot razlog začasne zadržanosti od dela opredelil izolacijo (razlog 08 – izolacija) ne le pri osebah, ki imajo potrjeno okužbo z novim koronavirusom oziroma so zboleli za COVID-19, temveč tudi pri (obolelih) osebah, ki (kumulativno):

– imajo respiratorno obolenje pa niso bili testirani in

– če izbrani osebni zdravnik hkrati ugotovi, da je bil posameznik v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za COVID-19 (npr. družinski član ipd). V slednjem primeru epidemiološka stroka predlaga zavarovancu odreditev ukrepa izolacije v trajanju 14 dni (ki se bo po tem času končal oziroma v primeru razvoja bolezni in potrjenega virusa nadaljeval do ozdravitve).

Osebni zdravnik bo v zdravstveni kartoteki zavarovanca zabeležil dejstva, na podlagi katerih mu je bil odrejen ukrep izolacije in izdan bolniški list (če ni bilo izvedeno testiranje – npr. navedba oseb, pri katerih je bil s testiranjem potrjen COVID-19 in je bil zavarovanec z njim v neposrednem stiku,…).

Vse osebe, pri katerih je bil na podlagi zgoraj navedenih pogojev odrejen ukrep izolacije (v primeru delovno aktivnega zavarovanca pa tudi ugotovljena začasna zadržanost od dela iz tega razloga), se bodo po informacijah NIJZ na podlagi ustrezne diagnoze (koda B34.2) štele v statistiko obolelih s COVID-19.

Vse ostale (zdrave) osebe, ki ne sodijo v zgoraj navedeni skupini pa so doma zaradi ukrepa karantene, in sicer na podlagi odločbe ministra za zdravje, ki jo ta izda v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih. V teh primerih podlage za odreditev bolniškega staleža ni.

POSODOBLJENA POENOSTAVLJENA PRAVILA ODLOČANJA O BOLNIŠKEM STALEŽU.

–    osebni zdravnik  ugotovi začasno nezmožnost za delo zaradi izolacije (razlog 08 – izolacija) pri zavarovancih, ki imajo potrjeno okužbo z novim koronavirusom oziroma so zboleli za COVID-19 ter pri zavarovancih, pri katerih se pojavijo znaki bolezni, ki so značilni za COVID-19, ta oseba pa ali živi skupaj z osebo, pri kateri je bil COVID-19 laboratorijsko potrjen, ali pa se znaki pojavijo pri osebah v skupnosti, kjer je prisoten COVID-19, in je obstajala velika verjetnost prenosa;

in

–           pri zavarovancih, ki sicer imajo znake respiratornih obolenj pa ne živijo skupaj z osebo, pri kateri je bil COVID-19 laboratorijsko potrjen, oziroma niso del skupnosti, kjer je prisoten COVID-19, in bi zato obstajala velika verjetnost prenosa, osebni zdravnik ugotovi začasno zadržanost od dela zaradi razloga bolezni (razlog 01 – bolezen).

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

OBVESTILO

Pozdravljeni!

Na povezavah so navodila za zagotavljanje varnosti in zdravja v podjetju Steklarna Rogaška med epidemijo virusa COVID 19.  S strogim upoštevanjem navodil bomo lahko skupaj varno nadaljevali z delom. Če bomo pazili nase in drug na drugega, bomo ostali zdravi!

Vodje, svoje sodelavce seznanite z navodili na oddelčnih sestankih. Za vsa vprašanja in predloge smo na voljo na priloženem naslovu: covid.rogaska@fiskars.com

Lep pozdrav ,

Ksenija Čuješ

OBVESTILO

Pozdravljeni,

Sporočamo vam, da je vodstvo sprejelo odločitev, da se podaljša obdobje delne ustavitve proizvodnje za naslednjih 7 dni, od 15.4. dalje in sicer do vključno 21.4. 2020.

Nadaljnje informacije vam posredujemo 16. aprila, 2020.

Hvala za razumevanje.

Pazite nase in ostanite zdravi!

SPOROČAM VAM, DA BO NA VAŠA VPRAŠANJA, KI BODO NASLOVLJENA NA SPODNJI ELEKTRONSKI NASLOV, ODGOVARJAL TUDI DR. TIHOMIR RATKAJEC, spec. medicine dela.

covid.rogaska@fiskars.com

OBVESTILO

Pozdravljeni,

Sporočamo vam, da imamo novi elektronski naslov na katerega lahko naslavljate vprašanja o varnostnih ukrepih za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 in ostalih organizacijskih ukrepih in zadevah.

covid.rogaska@fiskars.com

Na vaša vprašanja in predloge bomo odgovarjali:

 1. Jim Walsh
 2. Mladen Križanec
 3. Dejan Skok
 4. Ksenija Čuješ
 5. Darja Gabron
 6. Judita Vrečar
 7. dr. Tihomir Ratkajec

Pozdravljeni,

posredujemo vam pomembna navodila za uporabo mask.

Lp,

Dr. TIHOMIR RATKAJEC, SPECIALIST MEDICINE DELA

NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNIH MASK

Na tej povezavi najdete navodila za uporabo zaščitnih mask.

Ostanite zdravi!

OBVESTILO

Pozdravljeni,

Sporočamo vsem, ki prihajate na delo v steklarno, da organizirane malice iz varnostnih razlogov še vedno ni. Prosimo, da si malico prinesete s sabo in jo zaužijete na vsaj 4m razdalje od sodelavca.

Izplačan vam bo celoten znesek, ki pripada za malico.

Kako bo z malico v nadaljevanju vam bomo pravočasno sporočili.

Ostanite zdravi!

Judita

3.4. 2020

OBVESTILO

Spoštovani,

Vodstvo podjetja se je, dne 2.4. 2020 v dogovoru s sindikatom in svetom delavcev, odločilo, da se podaljša obdobje delne ustavitve proizvodnje do vključno 14.4. 2020.

Zaposleni, ki so od vodij prejeli razpored dela v obdobju zmanjšane proizvodnje, se tega držijo in prihajajo na delo. Delo je organizirano tako, da je zagotovljena varnost skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in naše službe VZD.

Delo od doma poteka tako kot do sedaj.

Ostali zaposleni, ki ste doma in čakate na delo prejmete 80% svoje povprečne bruto plače iz obdobja dela zadnji treh mesecev. To plačilo prejemate za vse dni, ko ste bili doma na čakanju.

Skladno s priporočilom Vlade Republike Slovenije, da se nagradi tiste delavke in delavce, ki v času epidemije prihajajo na delo v tovarno, smo se odločili tem delavkam in delavcem izplačati dodatek v višini 30% od osnovne bruto plače. Dodatek bomo izplačevali do vključno 14.4. 2020 (glede na razmere se lahko tudi podaljša).

Če bo Vlada RS potrdila za delavce, ki delajo v tovarni med časom epidemije še dodatno nagrado v višini 200 EUR neto bomo izplačali tudi ta znesek; je pa ta znesek kot rečeno odvisen od odločitve vlade.

Postopno vračanje v delno normalno poslovanje načrtujemo kot sledi v nadaljevanju. Vodje bodo obvestile vse, ki boste poklicani na delo.

Plan: 8.4. 2020

Pričnemo s proizvodnjo v Sektorju dodelave po razporedu za mesec april (del, ki je vezan na EP2).

Glede na to, da ročna proizvodnja KP3 še ne začne s proizvodnjo so ti zaposleni doma na plačani odsotnosti. Prve dni po 8.4. se zaposleni v Sektorju dodelave, ki so vezani na KP3, prerazporedijo na dela – reševanje zaostankov (ostanejo na svojih izmenah po mesečnem razporedu).

Pripravlja se tudi plan, ki se trenutno zdi verjeten, in sicer, da se po 15.4. prične z delom v vseh Sektorjih področja Proizvodnje stekla zaradi zagotavljanja izvedbe naročil, ki jih lahko odpremimo.

Če bo tako, bodo predvideni posebni varnostni ukrepi za  preprečitev širjenja ali okužbe z novim corona virusom COVID-19. Odločitev bo sprejeta najpozneje v četrtek, 9.4. 2020

Če pa bi se razmere, vezane na epidemijo novega corona virusa drastično poslabšale, imamo že skoraj pripravljen scenarij B. To je plan, ki predvideva popolno ustavitev proizvodnje. Po tem planu bi se EP2 popolnoma ustavila in bi prešli na tako imenovani Hot Top način ohranjanja peči. Takšna situacija predvideva 3 delavce na izmeno na področju proizvodnje: 1 talilničar na Ep2, 1 talilničar na KP3, 1 vzdrževalec na izmeni.

V upanju, da število okužb ne bo eksponentno naraščalo imamo pripravljen plan dela po 14.4.2020,

ki predvideva naslednje:

           15.4. 2020

– zagon proizvodnje v Orodjarni Rogatec

– zagon proizvodnje v proizvodnji embalaže Kozje

– zagon Sektorja dekoracije

          22.4. 2020        

–  zagon ročne proizvodnje KP3

– Sektor dodelave vezan na novi kristal ročna proizvodnja ne začne z delom pred

         23.4. 2020

 • Glede na to, da so bili razporedi pripravljeni s predpostavko, da bo začetek proizvodnje 8.4. za celotno proizvodnjo, imajo delavci v obdobju za katerega je podaljšano obdobje ustavitve oddelka/sektorja plačano odsotnost.
 • V času, ko je oddelek popolnoma ustavljen, velja za mesec april in ne za mesec marec (pojasnilo spodaj), da imajo delavci plačano odsotnost. Kadar oddelek dela, potem se normalno piše dopust po mesečnem planu in pa letnem planu dopusta. V času ustavitve oddelka in kadar je večina zaposlenih na čakanju se dopust piše samo tistim zaposlenim, kateri so izrazili željo za dopust.
 • Za mesec marec velja razpored dela, ves dodeljeni in zahtevani dopust se normalno koristi in knjiži.

 • Propustnice / dokument za prehod preko meje za delavce iz Hrvaške bodo pripravljene za vse delavce iz Hrvaške v začetku naslednjega tedna in jih boste lahko prevzeli ob prvem prihodu na delo na glavni vratarnici.  V primeru, da bo Hrvaška spremenila obliko in način nadzora propustnic, kot se govori v medijih, bomo le-te prilagodili zahtevam in  vas pravočasno obvestili.  Dokument bo veljaven do konca meseca maja 2020.
 • Slovenija – prepoved gibanja med občinami: dokazilo o zaposlitvi za delavce iz sosednjih občin bo pripravljen za vse zaposlene, ki imajo stalno ali začasno prebivališče izven občine Rogaška Slatina. Dokument bo veljaven do konca meseca maja. Dokument boste dvignili na glavni vratarnici ob prvem prihodu na delo. Ker policija nadzira ta prehajanja iz občine v občino predlagamo, da imate, ko pridete prvič na delo in še nimate dokazila, s sabo pogodbo o zaposlitvi ali plačilno listo.
 • Opozarjamo, vsaka zloraba propustnice ali dokazila o zaposlitvi je kaznivo dejanje.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Vodstvo STEKLARNE ROGAŠKA d.o.o.

Rogaška Slatina, 2.4. 2020

OBVESTILO

Spoštovani,

Kot ste bili obveščeni, se je uprava družbe STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o. ter družbe STEKLARSKI HRAM d.o.o. (v nadaljevanju Delodajalec) po ponovnem posvetovanju s sindikatom odločila, da se zaradi pojava korona virusa oz. preventivnih ukrepov za zmanjšanje stopnje ogroženosti življenja in zdravja zaposlenih podaljša začasna omejitev poslovanja Delodajalca na minimum.

V skladu z navedenim je tako Delodajalec, po predhodnem posvetovanju s sindikatom, izdal sklep, s katerim je delavcem odredil / podaljšal čakanje na delo na domu do 14.4.2020 oziroma do preklica s strani DelodajalcaDodatno se v času od 8.4.2020 do 14.4.2020 prične s proizvodnjo zgolj v delu Sektorja dodelave, ki je vezan na proizvodnjo EP2.

Sklep s seznamom zaposlenih katerim se odredi /podaljša čakanja na delo je objavljen na oglasni deski pred vhodom na sedežu podjetja na naslovu Ulica Talcev 1, 3250 Rogaška Slatina.

Vsi zaposleni, katerim je bilo zaradi razmer povezanih s COVID-19 odrejeno čakanje na delo  bodo v teh dneh na dom prejeli tudi pisne odredbe. Pisne odredbe bodo na dom prejeli tudi delavci, katerim je bilo odrejeno čakanje na domu pa so že bili poklicani nazaj na delo. Delavci so se v tem primeru dolžni ravnati v skladu z navodili nadrejenega.

V nadaljevanju ponovno podajamo navodila, ki jih morate spoštovati v času odrejenega vam čakanja na delu:

 1. V času odrejenega čakanja na delo vam ni potrebno prihajati na delo in boste za ta čas upravičeni do nadomestila v višini 80% plače.

 1. Ne glede na to, da vam v tem času na delo ni potrebno prihajati, morate biti v delovnem času na razpolago Delodajalcu zaradi morebitnih kratkotrajnih nalog, za katere bi se lahko pokazalo, da jih bo potrebno opraviti.

Delodajalec vas lahko torej kadarkoli med delovnim časom pokliče nazaj na delo in v takšnem primeru se morate na delo zglasiti naslednji delovni dan po prejemu obvestila s strani Delodajalca. Obvestilo o potrebnem prihodi na delo boste prejeli bodisi v pisni obliki na vaš domači naslov, bodisi preko telefona oziroma preko službenega e mail naslova ali  privatnega e mail naslova, v kolikor delavec nima službenega e maila in je iz tega razloga posredoval osebni e mail naslov.

 1. Če bi želeli v času, ko vam ni potrebno prihajati na delo, koristiti letni dopust, morate za le-tega zaprositi na v Družbi običajen način. Če v tem času dopusta ne boste koristili, je potrebno med delovnim časom biti na razpolago Delodajalcu, če vas pozove nazaj na delo. Kršitev te obveznosti lahko predstavlja razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

 1. Tudi naprej ste skladno s 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje vaših delovnih obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu.  Zato morate o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Slovenij in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeči način:

 • nadrejenega delavca po telefonu ali e mail naslovu in
 • posredovati sporočilo na elektronski naslov ksenija.cujes@fiskars.com in darja.gabron@fiskars.com ali na telefonsko številko 31 388 750 (Ksenija Čuješ) in 041 797 428 (Darja Gabron).

 1. Prav tako ste dolžni v času čakanja na delo Delodajalcu v roku 24. ur javljati tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniškega staleža.

V Rogaški Slatini, 2.4.2020

STEKLARSKI HRAM d.o.o.

Direktor:

Risto Gaggl

Zanj po pooblastilu

Jim Joseph Walsh

STEKLARNS ROGAŠKA d.o.o.

Prokurist:

Jim Joseph Walsh

OBVESTILO ZA POLICIJO

Rogaška Slatina, 30.3. 2020

Obvestilo velja za vse tiste, ki nimate stalnega ali začasnega prebivališča v občini Rogaška Slatina in prihajate v času prepovedi gibanja v občini, ki ni vaša domicilna občina, na delo v steklarno skladno z razporedom, ki vam ga dodeli vaš vodja.

Ker bo policija vršila nadzor smo pripravili pisno dokazilo, da ste zaposleni v Steklarni Rogaška in, da ste poklicani na delo.

To dokazilo boste lahko proti podpisu dvignili jutri v torek, 31.3. 2020  od 13.30 do 14.30 ure v pritličju Steklarskega HramaNočna izmena pa pri portirju.

Opozarjamo, dokazilo velja samo za prihod na delo in odhod z dela. Če se uporabi drugače se kršitev smatra za kazensko zadevo.

Lep pozdrav in hvala, vsem ki delate tudi v tem težkem in predvsem drugačnem času. Upajmo, da bo kmalu konec do takrat pa pazite nase in ostanite zdravi!!!

Spoštovani,

novi corona virus COVID-19 se tudi v Sloveniji skokovito širi in zato je Slovenija razglasila epidemijo, javno življenje se je ustavilo in tudi mi v Steklarni smo takoj sprejeli ukrepe, da zaščitimo svoje zaposlene. Vsi, ki delamo v steklarni vemo, da peči ne moremo ugasniti, oziroma, če bi jih, bi to prineslo hude posledice za našo bodočnost. Zato smo se pred 14 dnevi skupaj s sindikatom in svetom delavcev odločili, da zmanjšamo proizvodno na minimum in s tem ohranimo steklarske peči. Na delo prihajajo samo zaposleni iz tistih oddelkov, ki zagotavljajo izvajanje minimalne proizvodnje. Pri organizaciji njihovega dela so upoštevana vsa navodila NIJZ in naše službe VZD. Tisti, ki lahko, delajo od doma, večina pa je doma na čakanju na delo. In tako bo vsaj do vključno 7.4. 2020.

Ker število obolelih še vedno narašča so ukrepi, kako zaščiti sebe, družino, sodelavce in vse ostale, zlasti starejše in bolne, ključnega pomena. Začne se z osnovnimi higienskimi ukrepi – umivanje rok, razkuževanje, higiena kašlja, primerna razdalja, izogibanje nepotrebnim opravkom, druženju, zdržite in ostanite doma. Vsi, ki prihajate na delo je priporočljiva samo izolacija, ko ste doma.

Nikoli ne podcenjujte bolezenskih znakov: vročina, kašelj, težko dihanje, bolečine v mišicah, utrujenost, še posebej, če ste bili pred tem v tesnem stiku z osebo za katero se je izkazalo, da je okužena. Če imate vi osebno ali kdor koli s komer ste bili v stiku  (družinski člani, stanovalci v hiši…) navedene ali podobne simptome, če obstaja potrditev bolezni enega od članov družine vi pa znakov bolezni nimate – OSTANITE DOMA IN NE HODITE V SLUŽBO. Odsotnost sporočite svojemu vodji po telefonu. V takšnem primeru ste se dolžni samo izolirati. Prav je, da pokličete svojega osebnega zdravnika in se z njim o svojem zdravstvenem stanju posvetujte po telefonu.

Prosimo, da napisano dosledno in odgovorno upoštevate.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Vodstvo Steklarne Rogaška, d.o.o.

Rogaška Slatina, 29.3. 2020

Spoštovani,

Prosimo vse sodelavke in sodelavce, ki jim je bila, ali morda bo v tem težkem času epidemije, odrejena karantena ali samo izolacija, da o tem ukrepu obvestite svojega vodjo. Podatek rabimo zaradi obračuna plač, saj v veljavo stopa novi zakon glede obračunavanja odsotnosti z dela v primeru karantene in/ali samo-izolacije.

Varovanje vaših podatkov je zagotovljeno skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Hvala in ostanite zdravi!

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

OBVESTILO ZA TISTE DELAVCE IZ HRVAŠKE, KI SO OD VODJE PREJELI RAZPORED DELA OD 1.4. 2020 DALJE.

Obveščamo tiste delavce, ki prihajate na delo iz Hrvaške in ste od vodje prejeli razpored dela od 1.4. dalje, da so za vas propustnice oddane hrvaški mejni policiji – mejni prehod Rogatec.

Ob prvem prehodu  meje, dne 1. aprila 2020 jih boste tam dvignili in potem imeli vedno pri sebi. Torej 1.4. 2020 lahko greste na delo v Slovenijo samo preko mejnega prehoda Rogatec.

Propustnica velja samo za prihod in odhod z dela. Seveda pa še naprej velja, da se po prihodu iz službe morate izolirati.

Pazite nase!

UVELJAVLJANJE SOCIALNIH KRITERIJEV

Spoštovani zaposleni,

Jutri, 26. 3. 2020 najkasneje do 9. ure je zadnji dan, da delodajalcu dostavite ustrezno izjavo na podlagi katere lahko v postopku določitve presežnih delavcev delavec uveljavlja osebne okoliščine, vezane na svoje socialno in zdravstveno stanje.

Glede na trenutne razmere zaradi varnosti zaposlenih uradne ure v kadrovski službi niso možne, zato pozivamo vse zaposlene, ki želijo podati izjavo, da izjavo z vsemi dokazili posredujejo v kadrovsko službo preko elektronske pošte janja.drovenik@fiskars.com ali priporočene pošte na naslov delodajalca.

Delodajalec bo pri točkovanju zaposlenih za namen oblikovanja seznama presežnih delavcev lahko upošteval le pravočasno oddane popolne izjave.

V primeru, da delavec posameznega dokazila zaradi izrednih okoliščin povezanih s koronavirosom COVID-19 ne more pridobiti s strani pristojnih služb, lahko delavec izjavo odda brez priloge, ki je ne more pridobiti. Na izjavi mora vidno označiti kaj uveljavlja ter pripisati:

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resnični. Zavedam se, da podaja neresnične izjave pomeni hujšo kršitev delovnega razmerja, kar je lahko razlog za izredno odpoved.«

Delavec nato manjkajočo prilogo dostavi takoj ko bo to mogoče, najkasneje pa do 15.4.2020.

Delavcem bo pomoč pri izpolnjevanju izjave na voljo v kadrovski službi na telefon 031 607 137  vsak delavnik med 13. in 15. uro, za člane sindikata pa tudi na telefonski številki 040 295 987.

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

Vodja kadrovske službe

SPOROČILO FISKAR GROUPE

Spoštovani,

situacija z izbruhom koronavirusne bolezni (COVID-19) se še naprej hitro razvija in vedno več držav
sprejema ukrepe za obvladovanje in zmanjševanje vpliva virusa. Prejšnji teden smo posodobili naše
globalne smernice in spodbujali zaposlene, da med izbruhom delajo od doma. Delo na daljavo našim
zaposlenim omogoča prilagodljivost pri delu in zmanjšuje tveganje za izpostavljenost.
Vsa poslovna potovanja z javnim prevozom so do nadaljnjega odpovedana, zunanjim obiskovalcem
pa vstop v naše prostore ni dovoljen, razen v primeru nujnih vzdrževalnih del, kot je čiščenje.
Delo na daljavo ni mogoče pri vseh naših nalogah. Veliko naših zaposlenih dela v tovarnah,
distribucijskih centrih in trgovinah. Čistimo pogosteje, sprejeli pa smo tudi preventivne ukrepe, s
katerimi zagotavljamo zdravo okolje za naše zaposlene in obiskovalce trgovin. Naši zaposleni tudi
potujejo, se srečujejo s strankami in obiskujejo trgovine. Izogibajte se javnemu prevozu in upoštevajte
vsakodnevne ukrepe za zaščito (npr. umivanje rok), da zmanjšate tveganje za okužbo.
Vaše zdravje in dobro počutje sta naši prednostni nalogi. Želimo zaščititi naše zaposlene, zagotoviti
neprekinjeno poslovanje in ravnati odgovorno, da preprečimo širjenje virusa. Dobra novica v tej
globalni pandemiji je, da se v nekaterih državah, na primer na Kitajskem, situacija izboljšuje in se
ljudje vračajo na delo.
Ustanovili smo posebno delovno skupino, ki se srečuje vsak delavnik in ocenjuje potrebo po dodatnih
ukrepih. Še naprej natančno spremljamo razmere in posredujemo posodobljene smernice v našem
intranetu in po e-pošti. Ustvarili smo novo skupino v storitvi Yammer (nove informacije in pogosta
vprašanja o koronavirusu), kjer lahko postavljate vprašanja o razmerah, mi pa bomo objavili odgovore
v najkrajšem možnem času.
Če ste zaskrbljeni zaradi situacije s koronavirusom ali imate vprašanja o delu na daljavo, se obrnite na
svojega nadrejenega in spremljajte skupino v storitvi Yammer, kjer bodo objavljene nove informacije.
Soočamo se z zahtevnim izzivom in vem, da smo vsi zelo vznemirjeni. Ena od naših vrednot je rast s
sočutjem in del opisa te vrednote se mi zdi v tem trenutku zelo primeren: »Ni mi vseeno, ker vem, da
imajo moja dejanja vpliv; name, na ljudi okoli mene, na ljudi, za katere ustvarjamo, in na naš planet«.
Zaupam v našo ekipo, da si bomo v teh razmerah medsebojno pomagali in skrbeli drug za drugega.

Lep pozdrav,

Jaana

SPOROČILO ZA ZAPOSLENE

Na povezavi se nahaja sporočilo Fiskar groupe.

PREHAJANJE MEJE/PREPUSTNICE

Posredujem vam odločbo hrvaške mejne policije. Iz nje je razvidno, da kljub prepovedi zapustitve kraja prebivanja in stalnega naslova lahko s propustnico hrvaški delavci prihajajo na delo v steklarno. Preberite si podrobno na spodnjem linku. Propustnice bodo danes pripravljene in dostavljene na mejni prehod Rogatec. Ob prvem prehodu  meje jo boste tam dvignili in potem imeli vedno pri sebi. Torej jutri lahko greste v Slovenijo samo preko mejnega prehoda Rogatec in dvignete propustnico. Seveda pa še naprej velja, da se po prihodu iz službe morate izolirati.

Poštovana,

od sutra u potpunosti stupa na snagu i Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20o%20zabrani%20napu%C5%A1tanja%20prebivali%C5%A1ta….pdf u kojoj je navedeno na koji način možete zatražiti propusnice za radnike.

Odluka

S poštovanjem

Kabinet ministra, Služba za odnose s javnošću

Minister’s office, Department for Public Relations

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Spoštovani,

zaradi trenutnih razmer v državi in lokalnem območju uvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja corona virusa. Ker v steklarni vedno postavljamo zdravje in varnost svojih zaposlenih na prvo mesto se je vodstvo v soglasju z lastnikom Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev odločilo in sprejelo sklep, da  se zmanjša obseg poslovanja na najnujnejši minimum do 31. marca 2020 z možnostjo podaljšanja glede na takratne razmere.

V tej resni situaciji moramo misliti tudi na čas, ko bodo razmere spet normalne, in ker je naša proizvodnja specifična in se talilne enote/peči ne more zaustaviti brez dolgoročnih posledic, zato bomo ohranili 7% našega proizvodnega dela- vzdrževanje peči.

Kjer je mogoče, naši ljudje že delajo od doma.

Večina oddelkov, pa tudi proizvodnja embalaže v Kozjem, bodo od jutri dalje zaprti in delavci bodo doma  čakali na delo.

Trudimo se ohraniti zdravje naših zaposlenih, njihovih družin hkrati pa tudi dobro stanje naših proizvodnih zmogljivosti. Upamo, da nam uspe!

DELO V ČASU ZMANJŠANEGA OBSEGA POSLOVANJA

Zaradi trenutnih razmer v državi in lokalnem območju uvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa. Ker v steklarni vedno postavljamo zdravje in varnost svojih zaposlenih na prvo mesto je vodstvo v soglasju z lastnikom Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev sprejelo sklep, da se zmanjša obseg poslovanja na najnujnejši minimum do vključno 31. marca 2020 z možnostjo podaljšanja glede na takratne razmere.

V tej resni situaciji moramo misliti tudi na čas, ko bodo razmere spet normalne, in ker je naša proizvodnja specifična, se talilne enote ne more zaustaviti, zato bomo ohranili 7% našega proizvodnega dela. Kjer je mogoče, naši ljudje že delajo od doma. Večina oddelkov, pa tudi embalaža v Kozjem, bo od jutri dalje zaprtih in ljudje bodo doma čakali na delo. Pri ohranjanju talilnih agregatov bodo sodelovali najbolj usposobljeni delavci, minimalno število, v strogem skladu z navodili, kako preprečiti okužbo.

Od jutri naprej ne bo več malice. Vsi, ki boste delali boste prejeli za ta čas polni znesek za malico in si boste le-to prinesli od doma. Odprta bo mala jedilnica, če bi želeli v nje pomalicati – pazite na omejeno število in razdaljo.

Glede na zgoraj navedeno bodo delavci iz naslednjih oddelkov /sektorjev:
– • Zaposlene obveščamo, da se tako z 18.3.2020 pa do vključno 31.3. 2020
– • zapira proizvodnja v naslednjih sektorjih / oddelkih:
– • Sektor dodelave,
– • Sektor Hladnega dela proizvodnje,
– • Oddelek Ročne proizvodnje (KP3 in lončene peči),
– • Proizvodnja orodij z omejeno prisotnostjo v oddelku popravila orodij (cizelerna)
– • Področje proizvodnje embalaže Kozje
– • Glavna kontrola kvalitete
– • Omejeno delo v sektorjih/oddelkih
– • Oddelek vzdrževanja,
– • Oddelek Zmesarne
– • službi VZPD in okolja
– logistika
– • Delo od doma v naslednjih oddelkih:
– o
– o Oddelek razvoja R&D
– o Oddelek planske službe
– o Podporne službe (finance, kadrovska, nabava…)
– o Sektor razvoja novih artiklov

v času od 18.3.2020 in najmanj do 31.3.2020 napoteni na koriščenje morebitnih viškov ur. V kolikor posamezen delavec nima na voljo viška ur, se delavcu odredi čakanje delo.

2 / 2
Delavec, ki ima v navedenem času planiran letni dopust, ga koristi v skladu s potrjenim planom.

Delavec, ki je najavil odsotnost zaradi višje sile (zaprtje vrtcev in šol) le ta zanj velja do vključno 17.3.2020. Od 18.3.2020 tak delavec pade pod režim čakanja na delo (najprej izkoristi višek ur, nato pa čakanje na delo).

V času čakanja na delo do 31.3.2020 so delavci upravičeni do nadomestila v višini 80% plače.

Delavec mora biti v času čakanja na delo doma na naslovu, ki ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu sporočil kot naslov iz katerega prihaja na delo in dosegljiv na telefonsko številko, ki jo je sporočil delodajalcu. Delodajalec bo delavce o prenehanju veljavnosti tega sklepa lahko obveščal po pošti ali telefon, preko sms sporočila, medijev in drugih običajnih načinov komunikacije. Delavec je dolžan skrbeti za sprejem in odzivnost ter na navedeno reagirati oz. se ravnati v skladu s tako pridobljenim sporočilom.

O morebitnem bolniškem staležu v času čakanja na delo so delavci dolžini obvestiti nadrejenega. V tem primeru preneha veljati čakanje na delo. Če je s strani zdravnika odrejena karantena ali izolacija mora biti to ustrezno navedeno na bolniškem listu.

Delavci so skladno z 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje njegove delovne obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu. Zato morajo o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Sloveniji in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeče naslove darja.gabron@fiskars.com in ksenija.cujes@fiskars.com ali sms na telefonski številki 031 388 750 in 041 797 428.

Vse nadaljnje informacije bodo dostopne na naši spletni strani na linku:
https://steklarna-rogaska.si/za-zaposlene/
če sami želite kaj objaviti na tem linku pošljite besedilo ali vprašanje na mail
judita.vrecar@fiskars.com

Trudimo se ohraniti zdravje zaposlenih in dobro stanje naših proizvodnih zmogljivosti. Velika hvala vsem tistim, ki boste morali delati!

Ostanite zdravi!

Jim Walsh

NAVODILA ZA VPISOVANJE PRISOTNOSTI V PREMIJE

Pozdravljeni,

V nadaljevanju pošiljam kratka navodila za nemoten potek dela v času naslednjih dni:

BELEŽENJE PRISOTNOSTI V PREMIJE:

Navodilo za premije za zagotovitev podatkov v premijah za obračun plač za mesec marec:

Delavci, ki imajo v navedenem času planiran letni dopust, ga koristijo v skladu s potrjenim planom (premije šifra 32).

Delavci, ki imajo na voljo višek ur se najprej odredi koriščenje navedenih ur (premije šifra 04).

V kolikor bi delavec po razporedu dela moral biti na delu, pa mu delodajalec ne more zagotavljati dela, nima pa na voljo viška ur, se napoti na čakanje na delo – nadomestilo v višini 80% (premije šifra 96).

Delavec, ki je najavil odsotnost zaradi višje sile (zaprtje vrtcev in šol – premije šifra 95) le ta velja do vključno 17.3.2020. Od 18.3.2020 tak delavec pade pod režim čakanja na delo (najprej koristi višek ur, nato pa čakanje na delo).

Posebej je potrebno zabeležiti karanteno (premije šifra 94) in odrejeno izolacijo (premije šifra 92)

Prosim, da o navedenem obvestite vse svoje podrejene ter osebe, ki so zadolžene za beleženje ur v premije.

Izredno pomembno je, da so ure pravočasno in pravilno evidentirane. Za vsa podrobnejša vprašanja se obrnite na Ivanko na mail: ivanka.kobar@fiskars.com.

 ​

RAVNANJE DELAVCEV V ČASU ČAKANJA NA DELO

Delavec mora biti v času čakanja na delo doma na naslovu, ki ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu sporočil kot naslov iz katerega prihaja na delo in dosegljiv na telefonsko številko, ki jo je sporočil delodajalcu. Delodajalec bo delavce o prenehanju veljavnosti tega sklepa  lahko obveščal po pošti ali telefon, preko sms sporočila, medijev in drugih običajnih načinov komunikacije. Delavec je dolžan skrbeti za sprejem in odzivnost ter na navedeno reagirati oz se ravnati v skladu s tako pridobljenim sporočilom.

O morebitnem bolniškem staležu ali karanteni v času čakanja na delo so delavci  dolžini obvestiti nadrejenega. V tem primeru preneha veljati čakanje na delo.

Delavci so skladno z 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo  ali bi lahko vplivale na izvajanje njegove delovne obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu.  Zato morajo o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Sloveniji in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeče naslove darja.gabron@fiskars.com in ksenija.cujes@fiskars.com ali sms na telefonske številke 031 388 750 in 041 797 428.

DELO NA DOMU:

V skladu z navodili delo na domu odredi nadrejeni, poskrbi, da je podpisan ustrezen sporazum ter, da je dnevno izpolnjeno poročilo o delu. Izpolnjena in potrjena poročila o delu dostavite vsak ponedeljek za pretekli teden v kadrovsko službo. Ure dela se morajo voditi dnevno. Ure je potrebno poročati osebi, ki vpisuje prisotnost v premije. V kolikor delavec, ki ima sicer možnost dela na domu ne nima dovolj dela, na podlagi odločitve vodje prestopi v režim koriščenja ur oz. čakanja na delo. O navedenem je vodja dolžan predhodno obvestiti kadrovsko službo (Darja Gabron), da se izda ustrezen dokument. Za vse informacije sem na voljo na mail darja.gabron@fiskars.com.

Prenesi poročilo

DELO KADROVSKE SLUŽBE:

Do nadaljnjega bo kadrovska služba (Ivanka, Mateja, Janja, Darja) opravljala delo od doma. Za komunikacijo uporabite naš služben mail ali telefon.

Izjave o uveljavljanju socialnih kriterijev lahko delavci dostavijo preko elektronske pošte, priporočene pošte ali oddajo v zaprti pisemski ovojnici na vratarni.

O nadaljnjih aktivnostih in morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

SPREMEMBE PRI DELU VARNOSTNE SLUŽBE:

Temperaturo zaposlenih ob prihodu na delo bomo od danes naprej merili v avli restavracije Hram. Vodje prosim, da svoje sodelavce obvestite o spremembi.

Merjenje temperature je eden od pokazateljev na prisotnost infekcije, zato pozivam  vse zaposlene, da ga ne zaobidete.

DOSTOP DO VPN OMREŽJA:

Za VPN povezovanje do omrežja Steklarne Rogaška lahko uporabite tudi kanal preko Avstralije, saj je finski preveč zaseden.

SPOROČILO FISKARSA:

Zdravje in dobro počutje ljudi  je ključna in prednostna naloga. Kot podjetje aktivno spremljamo izbruh koronavirusne bolezni (COVID-19) v dialogu z drugimi organi in strankami. Naš cilj je zaščititi zaposlene, zagotoviti kontinuiteto poslovanja in sprejeti vse odgovorne ukrepe, da preprečimo širjenje izbruha. Ker se razmere še naprej slabšajo in v skladu s smernicami, ki jih izdajo lokalne oblasti v državah, v katerih delujemo, skupina Fiskars uvaja dodatne ukrepe za varstvo naših zaposlenih, tovarn in distribucijskih centrov. Na nekaterih naših lokacijah je na delo vplivalo tudi dejstvo, da so bili nekateri zaposleni poslani iz previdnostni v karanteno potem, ko so se vrnili z območja z visokim tveganjem ali so bili v stiku z nekom, okuženim s koronavirusom.

Waterford (Irska) in Rogaška (Slovenija) zaradi stopnje izbruha v Sloveniji in na Irskem ter v skladu s smernicami, ki so jih izdale oblasti v teh državah, smo začeli z nadzorovanim zmanjševanjem poslovanja v Sloveniji in na Irskem. Naše poslovanje v Sloveniji in na Irskem je edinstveno zaradi talilnih agregatov/peči. Ker svojih peči ne moremo v celoti izklopiti, bo majhna skupina ključnih zaposlenih ostala na delu, da bo ohranjala delovanje peči. Sprejeti bodo izboljšani ukrepi, da bodo naše ekipe v tem času varne.

V Waterfordu na Irskem sta turistični ogled proizvodnje in delovanje tovarne tesno povezana in sta odvisna drug od drugega. Ker smo zaprli vstop za zunanje obiskovalce, je bil normalen naslednji korak, nadzorovana zaustavitev obsega našega poslovanja na Irskem. V Sloveniji veliko naših ljudi potuje na delo iz sosednje Hrvaške. Problem je v tem, ker se ne ve kdaj bo Hrvaška zaprla mejo s Slovenijo. Nadzorovana zmanjšana proizvodnja nam bo pomagala zagotoviti dobave izdelkov za naše stranke in funkcionalnost naše tovarne v času izpada. Ukrep velja predvidoma do 31. marca 2020, vendar bomo še naprej dnevno spremljali razmere in po potrebi spreminjali časovni razpored.

Tovarne in distribucijski centri na drugih lokacijah

Še naprej aktivno spremljamo razmere v naših tovarnah in distribucijskih centrih na naših različnih lokacijah. Nekateri koraki, ki smo jih sprejeli, vključujejo omejitev dostopa zunanjih obiskovalcev, večje čiščenje in sterilizacijo ter proaktivno krepitev osnovnih zaščitnih ukrepov.

Na določenih lokacijah smo podaljšali čas med izmenami, da bi omogočili dodatno čiščenje in omejili stike med različnimi skupinami zaposlenih. Organizirane so tudi sobe, ki omogočajo samoizolacijo med čakanjem na zdravniško pomoč, takoj ko eden od naših zaposlenih pokaže kakršne koli simptome, povezane s COVID-19. Nadaljevali bomo z vsakodnevnim nadzorom stanja in izvajali potrebne ukrepe za varovanje zaposlenih v naših tovarnah in distribucijskih centrih. Zdravje in dobro počutje naših zaposlenih je naša ključna prednostna naloga, “zaključuje Risto Gaggl, naš glavni direktor oskrbne verige.

IT OBVESTILO

Vsi tisti, ki imate občasno povezave od Doma, lahko po novem koristite dodatno Cisco AnyConnect Povezavo Fiskars NEW VPN Finland (Fujitsu)

Hkrati pa Vas naprošamo oziroma je obvezno, da Cisco AnyConnect povezave prekinete, ko nehate z delom,  računalnik pa ostaja prižgan.

S tem boste sprostili hitrost povezave v sistemu in omogočili lažje delo ostalim uporabnikom v sistemu.

Hvala za razumevanje

Prijetno delo in zdravje kjerkoli že delate.

Nova povezavaà Izberemo iz menija in kliknemo Connect (poveži)

Stara dosedanja VPN Povezava, ki prav tako deluje

UVELJAVLJANJE SOCIALNIH KRITERIJEV

Spoštovani zaposleni,

Kot ste bili obveščeni je potrebno najkasneje do 26. 3. 2020 do 9. ure delodajalcu dostaviti ustrezno izjavo na podlagi katere lahko v postopku določitve presežnih delavcev delavec uveljavlja osebne okoliščine, vezane na svoje socialno in zdravstveno stanje.

Glede na trenutne razmere zaradi varnosti zaposlenih uradne ure v kadrovski službi niso možne, zato pozivamo vse zaposlene, ki želijo podati izjavo, da izjavo z vsemi dokazili posredujejo v kadrovsko službo preko elektronske pošte janja.drovenik@fiskars.com ali priporočene pošte na naslov delodajalca.

Delodajalec bo pri točkovanju zaposlenih za namen oblikovanja seznama presežnih delavcev lahko upošteval le pravočasno oddane popolne izjave.

V primeru, da delavec posameznega dokazila zaradi izrednih okoliščin povezanih s koronavirosom COVID-19 ne more pridobiti s strani pristojnih služb, lahko delavec izjavo odda brez priloge, ki je ne more pridobiti. Na izjavi mora vidno označiti kaj uveljavlja ter pripisati:

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resnični. Zavedam se, da podaja neresnične izjave pomeni hujšo kršitev delovnega razmerja, kar je lahko razlog za izredno odpoved.«

Delavec nato manjkajočo prilogo dostavi takoj ko bo to mogoče, najkasneje pa do 15.4.2020.

Delavcem bo pomoč pri izpolnjevanju izjave na voljo v kadrovski službi na telefon 031 607 137  vsak delavnik med 13. in 15. uro, za člane sindikata pa tudi na telefonski številki 040 295 987.

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

Vodja kadrovske službe ​