fbpx

Obvestilo za policijo

Rogaška Slatina, 30.3. 2020

 

Obvestilo velja za vse tiste, ki nimate stalnega ali začasnega prebivališča v občini Rogaška Slatina in prihajate v času prepovedi gibanja v občini, ki ni vaša domicilna občina, na delo v steklarno skladno z razporedom, ki vam ga dodeli vaš vodja.

 

Ker bo policija vršila nadzor smo pripravili pisno dokazilo, da ste zaposleni v Steklarni Rogaška in, da ste poklicani na delo.

To dokazilo boste lahko proti podpisu dvignili jutri v torek, 31.3. 2020  od 13.30 do 14.30 ure v pritličju Steklarskega HramaNočna izmena pa pri portirju.

Opozarjamo, dokazilo velja samo za prihod na delo in odhod z dela. Če se uporabi drugače se kršitev smatra za kazensko zadevo.

 

Lep pozdrav in hvala, vsem ki delate tudi v tem težkem in predvsem drugačnem času. Upajmo, da bo kmalu konec do takrat pa pazite nase in ostanite zdravi!!!

Spoštovani,

novi corona virus COVID-19 se tudi v Sloveniji skokovito širi in zato je Slovenija razglasila epidemijo, javno življenje se je ustavilo in tudi mi v Steklarni smo takoj sprejeli ukrepe, da zaščitimo svoje zaposlene. Vsi, ki delamo v steklarni vemo, da peči ne moremo ugasniti, oziroma, če bi jih, bi to prineslo hude posledice za našo bodočnost. Zato smo se pred 14 dnevi skupaj s sindikatom in svetom delavcev odločili, da zmanjšamo proizvodno na minimum in s tem ohranimo steklarske peči. Na delo prihajajo samo zaposleni iz tistih oddelkov, ki zagotavljajo izvajanje minimalne proizvodnje. Pri organizaciji njihovega dela so upoštevana vsa navodila NIJZ in naše službe VZD. Tisti, ki lahko, delajo od doma, večina pa je doma na čakanju na delo. In tako bo vsaj do vključno 7.4. 2020.

 

Ker število obolelih še vedno narašča so ukrepi, kako zaščiti sebe, družino, sodelavce in vse ostale, zlasti starejše in bolne, ključnega pomena. Začne se z osnovnimi higienskimi ukrepi – umivanje rok, razkuževanje, higiena kašlja, primerna razdalja, izogibanje nepotrebnim opravkom, druženju, zdržite in ostanite doma. Vsi, ki prihajate na delo je priporočljiva samo izolacija, ko ste doma.

 

Nikoli ne podcenjujte bolezenskih znakov: vročina, kašelj, težko dihanje, bolečine v mišicah, utrujenost, še posebej, če ste bili pred tem v tesnem stiku z osebo za katero se je izkazalo, da je okužena. Če imate vi osebno ali kdor koli s komer ste bili v stiku  (družinski člani, stanovalci v hiši…) navedene ali podobne simptome, če obstaja potrditev bolezni enega od članov družine vi pa znakov bolezni nimate – OSTANITE DOMA IN NE HODITE V SLUŽBOOdsotnost sporočite svojemu vodji po telefonu. V takšnem primeru ste se dolžni samo izolirati. Prav je, da pokličete svojega osebnega zdravnika in se z njim o svojem zdravstvenem stanju posvetujte po telefonu.

Prosimo, da napisano dosledno in odgovorno upoštevate.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Vodstvo Steklarne Rogaška, d.o.o.

Rogaška Slatina, 29.3. 2020

Spoštovani,

Prosimo vse sodelavke in sodelavce, ki jim je bila, ali morda bo v tem težkem času epidemije, odrejena karantena ali samo izolacija, da o tem ukrepu obvestite svojega vodjo. Podatek rabimo zaradi obračuna plač, saj v veljavo stopa novi zakon glede obračunavanja odsotnosti z dela v primeru karantene in/ali samo-izolacije.

Varovanje vaših podatkov je zagotovljeno skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Hvala in ostanite zdravi!

JUDITA VREČAR
Executive Assistant & Public Relations manager

Obvestilo za tiste delavce iz Hrvaške, ki so od vodje prejeli razpored dela od 1.4. 2020 dalje.

Obveščamo tiste delavce, ki prihajate na delo iz Hrvaške in ste od vodje prejeli razpored dela od 1.4. dalje, da so za vas propustnice oddane hrvaški mejni policiji – mejni prehod Rogatec.

Ob prvem prehodu  meje, dne 1. aprila 2020 jih boste tam dvignili in potem imeli vedno pri sebi. Torej 1.4. 2020 lahko greste na delo v Slovenijo samo preko mejnega prehoda Rogatec.

Propustnica velja samo za prihod in odhod z dela. Seveda pa še naprej velja, da se po prihodu iz službe morate izolirati.

Pazite nase!

UVELJAVLJANJE SOCIALNIH KRITERIJEV

Spoštovani zaposleni,

Jutri, 26. 3. 2020 najkasneje do 9. ure je zadnji dan, da delodajalcu dostavite ustrezno izjavo na podlagi katere lahko v postopku določitve presežnih delavcev delavec uveljavlja osebne okoliščine, vezane na svoje socialno in zdravstveno stanje.

Glede na trenutne razmere zaradi varnosti zaposlenih uradne ure v kadrovski službi niso možne, zato pozivamo vse zaposlene, ki želijo podati izjavo, da izjavo z vsemi dokazili posredujejo v kadrovsko službo preko elektronske pošte janja.drovenik@fiskars.com ali priporočene pošte na naslov delodajalca.

Delodajalec bo pri točkovanju zaposlenih za namen oblikovanja seznama presežnih delavcev lahko upošteval le pravočasno oddane popolne izjave.

V primeru, da delavec posameznega dokazila zaradi izrednih okoliščin povezanih s koronavirosom COVID-19 ne more pridobiti s strani pristojnih služb, lahko delavec izjavo odda brez priloge, ki je ne more pridobiti. Na izjavi mora vidno označiti kaj uveljavlja ter pripisati:

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resnični. Zavedam se, da podaja neresnične izjave pomeni hujšo kršitev delovnega razmerja, kar je lahko razlog za izredno odpoved.«

Delavec nato manjkajočo prilogo dostavi takoj ko bo to mogoče, najkasneje pa do 15.4.2020.

Delavcem bo pomoč pri izpolnjevanju izjave na voljo v kadrovski službi na telefon 031 607 137  vsak delavnik med 13. in 15. uro, za člane sindikata pa tudi na telefonski številki 040 295 987.

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

Vodja kadrovske službe

Sporočilo Fiskar groupe

Spoštovani,

situacija z izbruhom koronavirusne bolezni (COVID-19) se še naprej hitro razvija in vedno več držav
sprejema ukrepe za obvladovanje in zmanjševanje vpliva virusa. Prejšnji teden smo posodobili naše
globalne smernice in spodbujali zaposlene, da med izbruhom delajo od doma. Delo na daljavo našim
zaposlenim omogoča prilagodljivost pri delu in zmanjšuje tveganje za izpostavljenost.
Vsa poslovna potovanja z javnim prevozom so do nadaljnjega odpovedana, zunanjim obiskovalcem
pa vstop v naše prostore ni dovoljen, razen v primeru nujnih vzdrževalnih del, kot je čiščenje.
Delo na daljavo ni mogoče pri vseh naših nalogah. Veliko naših zaposlenih dela v tovarnah,
distribucijskih centrih in trgovinah. Čistimo pogosteje, sprejeli pa smo tudi preventivne ukrepe, s
katerimi zagotavljamo zdravo okolje za naše zaposlene in obiskovalce trgovin. Naši zaposleni tudi
potujejo, se srečujejo s strankami in obiskujejo trgovine. Izogibajte se javnemu prevozu in upoštevajte
vsakodnevne ukrepe za zaščito (npr. umivanje rok), da zmanjšate tveganje za okužbo.
Vaše zdravje in dobro počutje sta naši prednostni nalogi. Želimo zaščititi naše zaposlene, zagotoviti
neprekinjeno poslovanje in ravnati odgovorno, da preprečimo širjenje virusa. Dobra novica v tej
globalni pandemiji je, da se v nekaterih državah, na primer na Kitajskem, situacija izboljšuje in se
ljudje vračajo na delo.
Ustanovili smo posebno delovno skupino, ki se srečuje vsak delavnik in ocenjuje potrebo po dodatnih
ukrepih. Še naprej natančno spremljamo razmere in posredujemo posodobljene smernice v našem
intranetu in po e-pošti. Ustvarili smo novo skupino v storitvi Yammer (nove informacije in pogosta
vprašanja o koronavirusu), kjer lahko postavljate vprašanja o razmerah, mi pa bomo objavili odgovore
v najkrajšem možnem času.
Če ste zaskrbljeni zaradi situacije s koronavirusom ali imate vprašanja o delu na daljavo, se obrnite na
svojega nadrejenega in spremljajte skupino v storitvi Yammer, kjer bodo objavljene nove informacije.
Soočamo se z zahtevnim izzivom in vem, da smo vsi zelo vznemirjeni. Ena od naših vrednot je rast s
sočutjem in del opisa te vrednote se mi zdi v tem trenutku zelo primeren: »Ni mi vseeno, ker vem, da
imajo moja dejanja vpliv; name, na ljudi okoli mene, na ljudi, za katere ustvarjamo, in na naš planet«.
Zaupam v našo ekipo, da si bomo v teh razmerah medsebojno pomagali in skrbeli drug za drugega.

Lep pozdrav,

Jaana

Sporočilo za zaposlene

Na povezavi se nahaja sporočilo Fiskar groupe.

Prehajanje meje/prepustnice

Posredujem vam odločbo hrvaške mejne policije. Iz nje je razvidno, da kljub prepovedi zapustitve kraja prebivanja in stalnega naslova lahko s propustnico hrvaški delavci prihajajo na delo v steklarno. Preberite si podrobno na spodnjem linku. Propustnice bodo danes pripravljene in dostavljene na mejni prehod Rogatec. Ob prvem prehodu  meje jo boste tam dvignili in potem imeli vedno pri sebi. Torej jutri lahko greste v Slovenijo samo preko mejnega prehoda Rogatec in dvignete propustnico. Seveda pa še naprej velja, da se po prihodu iz službe morate izolirati.

Poštovana,

od sutra u potpunosti stupa na snagu i Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20o%20zabrani%20napu%C5%A1tanja%20prebivali%C5%A1ta….pdf u kojoj je navedeno na koji način možete zatražiti propusnice za radnike.

Odluka

S poštovanjem

Kabinet ministra, Služba za odnose s javnošću

Minister’s office, Department for Public Relations

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

 

Spoštovani,

zaradi trenutnih razmer v državi in lokalnem območju uvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja corona virusa. Ker v steklarni vedno postavljamo zdravje in varnost svojih zaposlenih na prvo mesto se je vodstvo v soglasju z lastnikom Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev odločilo in sprejelo sklep, da  se zmanjša obseg poslovanja na najnujnejši minimum do 31. marca 2020 z možnostjo podaljšanja glede na takratne razmere.

V tej resni situaciji moramo misliti tudi na čas, ko bodo razmere spet normalne, in ker je naša proizvodnja specifična in se talilne enote/peči ne more zaustaviti brez dolgoročnih posledic, zato bomo ohranili 7% našega proizvodnega dela- vzdrževanje peči.

Kjer je mogoče, naši ljudje že delajo od doma.

Večina oddelkov, pa tudi proizvodnja embalaže v Kozjem, bodo od jutri dalje zaprti in delavci bodo doma  čakali na delo.

Trudimo se ohraniti zdravje naših zaposlenih, njihovih družin hkrati pa tudi dobro stanje naših proizvodnih zmogljivosti. Upamo, da nam uspe!

Delo v času zmanjšanega obsega poslovanja

 

Zaradi trenutnih razmer v državi in lokalnem območju uvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa. Ker v steklarni vedno postavljamo zdravje in varnost svojih zaposlenih na prvo mesto je vodstvo v soglasju z lastnikom Fiskars Group, sindikatom in svetom delavcev sprejelo sklep, da se zmanjša obseg poslovanja na najnujnejši minimum do vključno 31. marca 2020 z možnostjo podaljšanja glede na takratne razmere.

V tej resni situaciji moramo misliti tudi na čas, ko bodo razmere spet normalne, in ker je naša proizvodnja specifična, se talilne enote ne more zaustaviti, zato bomo ohranili 7% našega proizvodnega dela. Kjer je mogoče, naši ljudje že delajo od doma. Večina oddelkov, pa tudi embalaža v Kozjem, bo od jutri dalje zaprtih in ljudje bodo doma čakali na delo. Pri ohranjanju talilnih agregatov bodo sodelovali najbolj usposobljeni delavci, minimalno število, v strogem skladu z navodili, kako preprečiti okužbo.

Od jutri naprej ne bo več malice. Vsi, ki boste delali boste prejeli za ta čas polni znesek za malico in si boste le-to prinesli od doma. Odprta bo mala jedilnica, če bi želeli v nje pomalicati – pazite na omejeno število in razdaljo.

Glede na zgoraj navedeno bodo delavci iz naslednjih oddelkov /sektorjev:
– • Zaposlene obveščamo, da se tako z 18.3.2020 pa do vključno 31.3. 2020
– • zapira proizvodnja v naslednjih sektorjih / oddelkih:
– • Sektor dodelave,
– • Sektor Hladnega dela proizvodnje,
– • Oddelek Ročne proizvodnje (KP3 in lončene peči),
– • Proizvodnja orodij z omejeno prisotnostjo v oddelku popravila orodij (cizelerna)
– • Področje proizvodnje embalaže Kozje
– • Glavna kontrola kvalitete
– • Omejeno delo v sektorjih/oddelkih
– • Oddelek vzdrževanja,
– • Oddelek Zmesarne
– • službi VZPD in okolja
– logistika
– • Delo od doma v naslednjih oddelkih:
– o
– o Oddelek razvoja R&D
– o Oddelek planske službe
– o Podporne službe (finance, kadrovska, nabava…)
– o Sektor razvoja novih artiklov

v času od 18.3.2020 in najmanj do 31.3.2020 napoteni na koriščenje morebitnih viškov ur. V kolikor posamezen delavec nima na voljo viška ur, se delavcu odredi čakanje delo.

2 / 2
Delavec, ki ima v navedenem času planiran letni dopust, ga koristi v skladu s potrjenim planom.

Delavec, ki je najavil odsotnost zaradi višje sile (zaprtje vrtcev in šol) le ta zanj velja do vključno 17.3.2020. Od 18.3.2020 tak delavec pade pod režim čakanja na delo (najprej izkoristi višek ur, nato pa čakanje na delo).

V času čakanja na delo do 31.3.2020 so delavci upravičeni do nadomestila v višini 80% plače.

Delavec mora biti v času čakanja na delo doma na naslovu, ki ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu sporočil kot naslov iz katerega prihaja na delo in dosegljiv na telefonsko številko, ki jo je sporočil delodajalcu. Delodajalec bo delavce o prenehanju veljavnosti tega sklepa lahko obveščal po pošti ali telefon, preko sms sporočila, medijev in drugih običajnih načinov komunikacije. Delavec je dolžan skrbeti za sprejem in odzivnost ter na navedeno reagirati oz. se ravnati v skladu s tako pridobljenim sporočilom.

O morebitnem bolniškem staležu v času čakanja na delo so delavci dolžini obvestiti nadrejenega. V tem primeru preneha veljati čakanje na delo. Če je s strani zdravnika odrejena karantena ali izolacija mora biti to ustrezno navedeno na bolniškem listu.

Delavci so skladno z 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje njegove delovne obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu. Zato morajo o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Sloveniji in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeče naslove darja.gabron@fiskars.com in ksenija.cujes@fiskars.com ali sms na telefonski številki 031 388 750 in 041 797 428.

Vse nadaljnje informacije bodo dostopne na naši spletni strani na linku:
https://steklarna-rogaska.si/za-zaposlene/
če sami želite kaj objaviti na tem linku pošljite besedilo ali vprašanje na mail
judita.vrecar@fiskars.com

Trudimo se ohraniti zdravje zaposlenih in dobro stanje naših proizvodnih zmogljivosti. Velika hvala vsem tistim, ki boste morali delati!

Ostanite zdravi!

Jim Walsh

Navodila za vpisovanje prosotnosti v premije

 

Pozdravljeni,

V nadaljevanju pošiljam kratka navodila za nemoten potek dela v času naslednjih dni:

BELEŽENJE PRISOTNOSTI V PREMIJE:

Navodilo za premije za zagotovitev podatkov v premijah za obračun plač za mesec marec:

Delavci, ki imajo v navedenem času planiran letni dopust, ga koristijo v skladu s potrjenim planom (premije šifra 32).

Delavci, ki imajo na voljo višek ur se najprej odredi koriščenje navedenih ur (premije šifra 04).

V kolikor bi delavec po razporedu dela moral biti na delu, pa mu delodajalec ne more zagotavljati dela, nima pa na voljo viška ur, se napoti na čakanje na delo – nadomestilo v višini 80% (premije šifra 96).

Delavec, ki je najavil odsotnost zaradi višje sile (zaprtje vrtcev in šol – premije šifra 95) le ta velja do vključno 17.3.2020. Od 18.3.2020 tak delavec pade pod režim čakanja na delo (najprej koristi višek ur, nato pa čakanje na delo).

Posebej je potrebno zabeležiti karanteno (premije šifra 94) in odrejeno izolacijo (premije šifra 92)

Prosim, da o navedenem obvestite vse svoje podrejene ter osebe, ki so zadolžene za beleženje ur v premije.

 

Izredno pomembno je, da so ure pravočasno in pravilno evidentirane. Za vsa podrobnejša vprašanja se obrnite na Ivanko na mail: ivanka.kobar@fiskars.com.

 

RAVNANJE DELAVCEV V ČASU ČAKANJA NA DELO

Delavec mora biti v času čakanja na delo doma na naslovu, ki ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu sporočil kot naslov iz katerega prihaja na delo in dosegljiv na telefonsko številko, ki jo je sporočil delodajalcu. Delodajalec bo delavce o prenehanju veljavnosti tega sklepa  lahko obveščal po pošti ali telefon, preko sms sporočila, medijev in drugih običajnih načinov komunikacije. Delavec je dolžan skrbeti za sprejem in odzivnost ter na navedeno reagirati oz se ravnati v skladu s tako pridobljenim sporočilom.

O morebitnem bolniškem staležu ali karanteni v času čakanja na delo so delavci  dolžini obvestiti nadrejenega. V tem primeru preneha veljati čakanje na delo.

Delavci so skladno z 36. členom ZDR-1 dolžni obvestiti delodajalca o okoliščinah, ki lahko vplivajo  ali bi lahko vplivale na izvajanje njegove delovne obveznosti in o vsaki nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in za nastanek gospodarske škode delodajalcu.  Zato morajo o okuženosti s korona virusom ali povečanem tveganju za to okužbo (karantena, samo izolacija, stik s potencialno obolelim, predhodno potovanje v okužena območja v Sloveniji in v tujini) nemudoma obvestiti delodajalca na sledeče naslove darja.gabron@fiskars.com in ksenija.cujes@fiskars.com ali sms na telefonske številke 031 388 750 in 041 797 428.

DELO NA DOMU:

V skladu z navodili delo na domu odredi nadrejeni, poskrbi, da je podpisan ustrezen sporazum ter, da je dnevno izpolnjeno poročilo o delu. Izpolnjena in potrjena poročila o delu dostavite vsak ponedeljek za pretekli teden v kadrovsko službo. Ure dela se morajo voditi dnevno. Ure je potrebno poročati osebi, ki vpisuje prisotnost v premije. V kolikor delavec, ki ima sicer možnost dela na domu ne nima dovolj dela, na podlagi odločitve vodje prestopi v režim koriščenja ur oz. čakanja na delo. O navedenem je vodja dolžan predhodno obvestiti kadrovsko službo (Darja Gabron), da se izda ustrezen dokument. Za vse informacije sem na voljo na mail darja.gabron@fiskars.com.

DELO KADROVSKE SLUŽBE:

Do nadaljnjega bo kadrovska služba (Ivanka, Mateja, Janja, Darja) opravljala delo od doma. Za komunikacijo uporabite naš služben mail ali telefon.

Izjave o uveljavljanju socialnih kriterijev lahko delavci dostavijo preko elektronske pošte, priporočene pošte ali oddajo v zaprti pisemski ovojnici na vratarni.

O nadaljnjih aktivnostih in morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Spremembe pri delu varnostne službe:

Temperaturo zaposlenih ob prihodu na delo bomo od danes naprej merili v avli restavracije Hram. Vodje prosim, da svoje sodelavce obvestite o spremembi.

Merjenje temperature je eden od pokazateljev na prisotnost infekcije, zato pozivam  vse zaposlene, da ga ne zaobidete.

Dostop do VPN omrežja:

Za VPN povezovanje do omrežja Steklarne Rogaška lahko uporabite tudi kanal preko Avstralije, saj je finski preveč zaseden.

Sporočilo Fiskarsa:

Zdravje in dobro počutje ljudi  je ključna in prednostna naloga. Kot podjetje aktivno spremljamo izbruh koronavirusne bolezni (COVID-19) v dialogu z drugimi organi in strankami. Naš cilj je zaščititi zaposlene, zagotoviti kontinuiteto poslovanja in sprejeti vse odgovorne ukrepe, da preprečimo širjenje izbruha. Ker se razmere še naprej slabšajo in v skladu s smernicami, ki jih izdajo lokalne oblasti v državah, v katerih delujemo, skupina Fiskars uvaja dodatne ukrepe za varstvo naših zaposlenih, tovarn in distribucijskih centrov. Na nekaterih naših lokacijah je na delo vplivalo tudi dejstvo, da so bili nekateri zaposleni poslani iz previdnostni v karanteno potem, ko so se vrnili z območja z visokim tveganjem ali so bili v stiku z nekom, okuženim s koronavirusom.

Waterford (Irska) in Rogaška (Slovenija) zaradi stopnje izbruha v Sloveniji in na Irskem ter v skladu s smernicami, ki so jih izdale oblasti v teh državah, smo začeli z nadzorovanim zmanjševanjem poslovanja v Sloveniji in na Irskem. Naše poslovanje v Sloveniji in na Irskem je edinstveno zaradi talilnih agregatov/peči. Ker svojih peči ne moremo v celoti izklopiti, bo majhna skupina ključnih zaposlenih ostala na delu, da bo ohranjala delovanje peči. Sprejeti bodo izboljšani ukrepi, da bodo naše ekipe v tem času varne.

V Waterfordu na Irskem sta turistični ogled proizvodnje in delovanje tovarne tesno povezana in sta odvisna drug od drugega. Ker smo zaprli vstop za zunanje obiskovalce, je bil normalen naslednji korak, nadzorovana zaustavitev obsega našega poslovanja na Irskem. V Sloveniji veliko naših ljudi potuje na delo iz sosednje Hrvaške. Problem je v tem, ker se ne ve kdaj bo Hrvaška zaprla mejo s Slovenijo. Nadzorovana zmanjšana proizvodnja nam bo pomagala zagotoviti dobave izdelkov za naše stranke in funkcionalnost naše tovarne v času izpada. Ukrep velja predvidoma do 31. marca 2020, vendar bomo še naprej dnevno spremljali razmere in po potrebi spreminjali časovni razpored.

Tovarne in distribucijski centri na drugih lokacijah

Še naprej aktivno spremljamo razmere v naših tovarnah in distribucijskih centrih na naših različnih lokacijah. Nekateri koraki, ki smo jih sprejeli, vključujejo omejitev dostopa zunanjih obiskovalcev, večje čiščenje in sterilizacijo ter proaktivno krepitev osnovnih zaščitnih ukrepov.

Na določenih lokacijah smo podaljšali čas med izmenami, da bi omogočili dodatno čiščenje in omejili stike med različnimi skupinami zaposlenih. Organizirane so tudi sobe, ki omogočajo samoizolacijo med čakanjem na zdravniško pomoč, takoj ko eden od naših zaposlenih pokaže kakršne koli simptome, povezane s COVID-19. Nadaljevali bomo z vsakodnevnim nadzorom stanja in izvajali potrebne ukrepe za varovanje zaposlenih v naših tovarnah in distribucijskih centrih. Zdravje in dobro počutje naših zaposlenih je naša ključna prednostna naloga, “zaključuje Risto Gaggl, naš glavni direktor oskrbne verige.

IT OBvestilo

Vsi tisti, ki imate občasno povezave od Doma, lahko po novem koristite dodatno Cisco AnyConnect Povezavo Fiskars NEW VPN Finland (Fujitsu)

Hkrati pa Vas naprošamo oziroma je obvezno, da Cisco AnyConnect povezave prekinete, ko nehate z delom,  računalnik pa ostaja prižgan.

S tem boste sprostili hitrost povezave v sistemu in omogočili lažje delo ostalim uporabnikom v sistemu.

 

Hvala za razumevanje

Prijetno delo in zdravje kjerkoli že delate.

Nova povezavaà Izberemo iz menija in kliknemo Connect (poveži)

Stara dosedanja VPN Povezava, ki prav tako deluje

UVELJAVLJANJE SOCIALNIH KRITERIJEV

Spoštovani zaposleni,

Kot ste bili obveščeni je potrebno najkasneje do 26. 3. 2020 do 9. ure delodajalcu dostaviti ustrezno izjavo na podlagi katere lahko v postopku določitve presežnih delavcev delavec uveljavlja osebne okoliščine, vezane na svoje socialno in zdravstveno stanje.

Glede na trenutne razmere zaradi varnosti zaposlenih uradne ure v kadrovski službi niso možne, zato pozivamo vse zaposlene, ki želijo podati izjavo, da izjavo z vsemi dokazili posredujejo v kadrovsko službo preko elektronske pošte janja.drovenik@fiskars.com ali priporočene pošte na naslov delodajalca.

Delodajalec bo pri točkovanju zaposlenih za namen oblikovanja seznama presežnih delavcev lahko upošteval le pravočasno oddane popolne izjave.

V primeru, da delavec posameznega dokazila zaradi izrednih okoliščin povezanih s koronavirosom COVID-19 ne more pridobiti s strani pristojnih služb, lahko delavec izjavo odda brez priloge, ki je ne more pridobiti. Na izjavi mora vidno označiti kaj uveljavlja ter pripisati:

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resnični. Zavedam se, da podaja neresnične izjave pomeni hujšo kršitev delovnega razmerja, kar je lahko razlog za izredno odpoved.«

Delavec nato manjkajočo prilogo dostavi takoj ko bo to mogoče, najkasneje pa do 15.4.2020.

Delavcem bo pomoč pri izpolnjevanju izjave na voljo v kadrovski službi na telefon 031 607 137  vsak delavnik med 13. in 15. uro, za člane sindikata pa tudi na telefonski številki 040 295 987.

Ostanite zdravi!

Darja Gabron

Vodja kadrovske službe

Instagram


@ rogaska1665

Razvedrite svoje okolje in svoj dom z novimi kristalnimi vazami. ✨
Obiščite našo spletno prodajalno in preverite kar 20% popust na vaze, ki velja le do konca meseca.
Ob nakupu nad 50€ stroške poštnine poravnamo mi!
#rogaska #rogaskakristal #kristalrogaska #spletninakup
Naj bodo dnevi preživeti v udobju lastnega doma prijetni in nabiti s pozitivno energijo 🌸💐
Do konca meseca so vse vaze znizane za 20%, postnina nad 50€ pa je brezplacna.
Da bo nakupovanje še prijetnejše, vam ponujamo številne popuste na izbrane izdelke v naši spletni trgovini. 
Popolna priložnost, da oživite svoj dom in mu vnesete kanček pomladi in optimizma 🌸
Pobrskajte med ponudbo vaz, skodelic in doz, ki so znižane kar za 20% ❤️
Prijetno nakupovanje vam želimo! 
#rogaskakristal #rogaska #ostanidoma #spletnonakupovanje #spletnatrgovina #dom #kristal #kristalrogaska