Ustvarjamo in plemenitimo ambiente že od leta 1665. V dolgoletni tradiciji Rogaška s privlačnimi ter sodobnimi kristalnimi izdelki plemeniti naše domove ter ponuja nepozabna darila, ki nikoli ne izgubijo sijaja.

STEKLARNA ROGAŠKA D.O.O.
ULICA TALCEV 1
3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA

 

ID ZA DDV: SI46716343

  /  Uncategorized @sl   /  PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE

BLAGDANSKA NAGRADNA IGRA

U skladu s ovim pravilima, organizator Staklarna Rogaška d.o.o., Ulica Talcev 1, 3250 Rogaška Slatina (u daljnjem tekstu Staklarna Rogaška – organizator) organizira nagradnu igru ​​”Blagdanska nagradna igra” (u daljnjem tekstu nagradna igra) u sklopu promocije branda Rogaška 1665.

Članak  1

Nagradna igra odvija se na Facebook stranici Rogaška 1665 od 11.12.2020., do 15.12.2020. Svrha nagradne igre je potaknuti prijave na newsletter.

Članak 2

3 nagrade:

  1. nagrada: 2 kristalne pahuljice
  2. nagrada: 2 kristalna rudolfa
  3. nagrada: 2 kristalna snjegovića

Članak 3

Na natječaj se mogu prijaviti sve osobe koje će ispuniti uvjete za sudjelovanje u razdoblju od do 12.12. Izvlačenje nagrada održat će se na službenoj Facebook stranici Steklarne Rogaška. Izvlačenje će se održati 15.12, U 14:00 sati u upravi tvrtke MI6 Marketing Intelligence d.o.o., koja upravlja društvenim mrežama Steklarne Rogaška. Za sudjelovanje u nagradnoj igri na Facebooku potrebno je putem komentara komentirati post s lokacijom dućana, te svojim prijateljima putem komentara nagradne igre označiti svoje prijatelje, te dijeliti objavu.

Dobitnici će na dan izvlačenja biti obaviješteni na Facebooku te će dobiti sve informacije potrebne za dobivanje nagrade. Prije primanja nagrade pobjednik je dužan obavijestiti organizatora nagradne igre i javiti ime i prezime, adresu prebivališta i kontaktni broj za primanje nagrade. Nakon primitka nagrade, pobjednik mora predočiti osobni dokument koji dokazuje identitet.

Članak 4

Izvlačenje dobitnika nagrada izvršit će 3-člano povjerenstvo za nadzor nagradne igre. Ime pobjednika bit će objavljeno na Facebook stranici Steklarne Rogaška.

Dobitnik nagrade dobit će nagradu poštom. Za dobivanje nagrade pobjednik nagrade morat će se identificirati s osobnim dokumentom. Ako postoji razlika između identifikacijskih podataka na osobnom dokumentu i imena dobitnika nagrade, takvoj se osobi neće dodijeliti nagrada. U ovom slučaju izvlačenje se ne ponavlja i nagrada se ne dodjeljuje. Nagrada se također neće dodijeliti ako pobjednik ne navede svoje podatke za slanje nagrade.

Članak 5

Nagrada u nagradnoj igri dodjeljuje se na način da dobitnik objavljuje podatke u inbox na Facebook stranici Steklarne Rogaška sa svojim podacima (ime, prezime, adresa, kontakt broj telefona).

Članak 6

Pravila su obvezujuća za sve sudionike u nagradnoj igri i druge osobe koje su na bilo koji način povezane s nagradnom igrom i izdavanjem nagrada.

Pravila nagradne igre dostupna su za uvid u pisanom obliku kod organizatora nagradne igre, tvrtke Steklarna Rogaška d.o.o. (Steklarna Rogaška) i na Facebook stranici Steklarne Rogaška. Organizator zadržava pravo promjene pravila ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni razlozi ili razlozi javnosti. Organizator će obavijestiti sudionike o svim promjenama i novostima promocije i nagradne igre objavom na svojoj Facebook stranici.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje pristanu na uvjete nagradne igre. Djelatnici tvrtke Steklarna Rogaška d.o.o., uključujući sve osobe koje na temelju bilo kakvog odnosa s organizatorom tvrtke Steklarna Rogaška d.o.o. (ugovor, studentska preporuka itd.) sudjeluju u provedbi ove nagradne igre, ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri. Ako osobe iz prethodne rečenice sudjeluju u izvlačenju, nagrada će se poništavati. Nagrada se također otkazuje ako se utvrdi da je dobitnik nagrade dao netočne ili nepotopune podatke. Osobe mlađe od 16 godina u nagradnoj igri predstavlja roditelj ili zakonski zastupnik.

Članak 7

Tvrtka Steklarna Rogaška d.o.o. upravlja, održava i kontrolira prikupljanje osobnih podataka pojedinaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Steklarna Rogaška d.o.o. organizira nagradnu igru ​„Blagdanska nagradna igra“. Organizator će ime, prezime, telefonski broj, adresu i e-mail adresu sudionika (u daljnjem tekstu podaci navedeni u ovoj prijavi za nagradnu igru) i porezni broj, zatražiti od sudionika samo ako je sudionik odabran kao pobjednik u nagradnoj igri. Podaci navedeni u ovoj prijavi obrađuju se za provedbu nagradne igre. U slučaju da je sudionik u nagradnoj igri pobjednik, organizator će na svojoj Facebook stranici Steklarna Rogaška objaviti ime i prezime sudionika.

U svrhu marketinga, oglašavanja i promocije Steklarne Rogaška, organizator će fotografije i zapise objaviti na svojim medijima ili komunikacijskim kanalima (tj. u novinama, na web stranici, na Facebook i Instagram profilu Steklarne Rogaška i u ostalim tiskanim medijima koji se odnose na Steklarnu Rogaška. Organizator ima trajna i neograničena prava na snimke i fotografije, teritorijalno i vremenski i na bilo koji način u protivnom bez ograničenja i besplatno.

Tijekom obrade podataka, sudionik ima pravo pristupiti, ispraviti, ograničiti obradu ili brisanje svih ili pojedinih podataka, u skladu s važećim propisima, u pisanom obliku s zahtjevom upućenim u sjedište tvrtke Steklarna Rogaška d.o.o., ili putem e-maila. Sudionik ima pravo prigovora, prenosivosti podataka i podnijeti žalbu Povjereniku za informacije.

Sudionik može u bilo kojem trenutku zatražiti od organizatora da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u svrhu izravnog marketinga. Pristanak na primanje elektroničkih poruka može se u bilo kojem trenutku trajno ili privremeno opozvati pismenim putem Steklarna Rogaška d.o.o. ali putem e-pošte.

Organizator će obrađivati ​​podatke na temelju pristanka u svrhu izravnog marketinga do opoziva pristanka, pri čemu opoziv ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije opoziva. Podatke koji obrađuju na temelju ugovornih obveza i zakonskih propisa u svrhu provođenja nagradne igre organizator će čuvati 6 godina od završetka nagradne igre ili u skladu sa zakonskim rokovima zadržavanja.

Korisnik osobnih podataka je uprava i marketinška agencija organizatora. Organizator nagradne igre neće proslijediti podatke trećim osobama, osim tvrtke MI6 Marketing Intelligence d.o.o. u svrhu slanja elektroničkih vijesti i javnim tijelima kojima je dužan dostaviti podatke na temelju primjenjivih propisa.

Izvlačenje nagrada provest će se u skladu s ovim pravilima.

Članak 8

Izvlačenje pobjednika je konačno i ne može se žaliti na njega. Uvjet za dobivanje nagrade je da se sudionici slažu s pravilima nagradne igre i s obradom osobnih podataka, kako je definirano u članku 7. Nagradu nije moguće zamijeniti novcem. Nije moguće zamijeniti dobitnika nagrade s drugom osobom, bez obzira na srodstvo ili bilo koji drugi odnos.

Organizator i osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre nisu odgovorni za štetu koja bi mogla nastati zbog nagrada. U slučaju okolnosti izvan kontrole organizatora (više sile), organizator može otkazati izvlačenje nagradne igre. O tome mora obavijestiti sudionike putem medija. U takvom slučaju sudionici ne odgovaraju za nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na nagradnu igru ​​ili primjenu pravila je konačna i odnosi se na sve sudionike. Dobitnici nagrada mogu slikati provedbu nagrada na kojima se nalaze i objavljivati ​​fotografije u promotivne svrhe organizatora.

Nagradne igre na Facebook stranici Steklarne Rogaška nisu ni na koji način povezane s Facebookom kao tvrtkom, a ista ih ne sponzorira, ne administrira, ne sudjeluje ili ne organizira.

Članak 9

U slučaju spora u vezi s izvlačenjem nagrada, nadležno povjerenstvo za nadzor nad izvlačenjem nagrada čine: David Perger, Denis Goričan i Matija Novak. Pravila se primjenjuju tijekom trajanja izvlačenja nagrada i dodjele nagrada.

Članak 10

Pravila vrijede od 10.12.2020 nadalje.

U Mariboru, 10.12.2020

Steklarna Rogaška d.o.o.

Matija Novak