Ustvarjamo in plemenitimo ambiente že od leta 1665. V dolgoletni tradiciji Rogaška s privlačnimi ter sodobnimi kristalnimi izdelki plemeniti naše domove ter ponuja nepozabna darila, ki nikoli ne izgubijo sijaja.

STEKLARNA ROGAŠKA D.O.O.
ULICA TALCEV 1
3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA

 

ID ZA DDV: SI46716343

  /  Politika zasebnosti

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE

OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: IZVAJANJE VIDEONADZORA

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Steklarna Rogaška Slatina, d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Kontakt za uveljavljanje pravic posameznika: 03 818 0113

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Namen obdelave osebnih podatkov:

-Varovanje ljudi

-Varovanje premoženja

-Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v prostor

-Preprečitev ogrožanja zaposlenih

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 77. člena ZVOP-2.

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki:

Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom z ustrezno

pravno podlago, npr. policiji.

Zagotovitev osebnih podatkov ni ne zakonska in ne pogodbena obveznost, niti ni obvezna na drugi

pravni podlagi, vendar se na mestu izvajanja videonadzora posameznik le-temu ne more izogniti.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Trajanje obdelave osebnih podatkov: 1 mesec

 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Posameznik ima pravico do dostopa, do izbrisa in do omejitve obdelave. O pravicah se odloča v

konkretnem postopku.

 

Informacije o avtomatiziranem sprejemanju odločitev/profiliranju:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvaja.

Nadaljnja obdelava, ki bi vsebovala posebne vplive obdelave, ne poteka.

 

Informacija o živi sliki in možnosti zvočne intervencije:

Upravljavec spremlja živo sliko in nima možnosti zvočne intervencije.

 

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000

Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.

 

Lep pozdrav / Best Regards,