Predstavitev Steklarne Rogaška

Predstavljamo temeljne informacije o Steklarni Rogaška, njeni zgodovini, razvoju, izdelkih in delovanju na sploh.

Priponke: predstavitev_steklarne_rogaska_0.pdf