Tradicija

V Steklarni Rogaška svoje bogato znanje izdelave in oblikovanja kristalnih izdelkov črpamo iz skoraj 350-letne tradicije območij Trebuše, Pohorja in Kozjanskega, kjer je bilo moč zaslediti tako imenovane gozdne steklarne ali glažute.

V 18. in 19. stoletju je na Štajerskem delovalo od 14 do 17 talilnic stekla, steklarstvo pa je na tem območju doživelo velik razcvet. Žal je v drugi polovici 19. stoletja uporaba premoga kot kuriva pri taljenju stekla povzročila postopno ugašanje talilnih peči v tradicionalnih glažutah.

V začetku 20. stoletja je zato prišlo do združevanja preostanka takratne steklarske industrije in tako je Viljem Abel, lastnik "Združenih tvornic stakla", leta 1926 zgradil steklarno pri Svetem Križu, današnjo Steklarno Rogaška. Ta je z izjemnim uspehom s proizvodnjo začela leta 1927. V zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja pa je dosegla izjemen napredek in razmah.

tradicija

S širjenjem, modernizacijo in uvajanjem novih tehnologij vroče obdelave, se je Steklarna Rogaška vse bolj usmerjala naproizvodnjo kristala. Ta je dobivala vse pomembnejše mesto, posledično se je močno posodobil in povečal tudi obseg proizvodnje in ponudbe.

Današnji vpliv sodobnih tehnologij proizvodnje in oblikovanja kristalnih izdelkov narekuje svoje in tudi v Steklarni Rogaška razvoj, oblikovanje in ponudbo prilagajamo zahtevam in povpraševanju trga, z dolgoletnimi izkušnjami pa ga tudi uspešno kreiramo.

Z vsem spoštovanjem še vedno negujemo ročno proizvodnjo kristala in tradicijo steklarskih veščin, kar še dodatno plemeniti izdelke ter jih dviguje na višjo raven.

Steklarna Rogaška je bila že od samega začetka uspešna izvoznica večine svojih izdelkov, predvsem v Združene države Amerike in Nemčijo. Že od leta 1930 na primer so naši izdelki na voljo v verigi ameriških prodajaln Bloomingdale's. V drugi polovici 20. stoletja smo se začeli uveljavljati tudi kot nadvse uspešen partner in proizvajalec za prestižne tuje blagovne znamke, danes pa poleg naštetega intenzivno gradimo še na večji vlogi in prepoznavnosti lastne, slovenske blagovne znamke Rogaška.