Poslanstvo

Steklarna Rogaška na podlagi več kot 350-letne tradicije z vrhunskimi izdelki iz kristala ustvarja in plemeniti ambiente ter tako krepi njihovo doživljanje.

TEMELJNI CILJI

  • S predanim in odgovornim delom, s stalnim doseganjem vrhunske kvalitete izdelkov, s točno dobavo, z odličnim osebnim odnosom s kupci, z učinkovitim servisiranjem potreb sodelavcev in kupcev, ustvarjamo presežno vrednost za zaposlene, kupce, partnerje ter lastnike podjetja.
  • Ustvarjamo in krepimo globalno prepoznavnost slovenske blagovne znamke Rogaška. To dosegamo: o z negovanjem in nadgrajevanjem tradicionalnih veščin pri obdelavi stekla; o z vrhunskim strokovnim znanjem; o s partnerstvom z uglednimi kupci v veleprodaji; o z vlaganji v napredno, sodobno okoljsko tehnologijo in inovativnostjo v vseh fazah poslovanja in o z uveljavljanjem lastnih smernic v oblikovanju stekla.

VREDNOTE
Vrednote zaposlenih v podjetju so:

  • doseganje odličnosti
  • kolegialnost med zaposlenimi
  • odličen osebni odnos s kupci
  • nudenje učinkovitega servisa sodelavcem in kupcem
  • pripadnost firmi v kateri ustvarja že vrsta generacij prebivalcev Rogaške in okolice
  • družini prijazno podjetje
  • odgovornost do naravnega okolja
  • odgovorno ravnanje s sredstvi podjetja